Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A
Urzędy Pracy w Polsce
Gość
2016-04-30 11:11:26
czy jest dopuszczalna praca na nocną zmianę w dniu 3 maja tego roku dziękuję za odpowiedź...
Pokaż pytanie Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-29 17:49:45
witam. czy gdy skladam w danej firmie wypowiedzenie umowy o prace to czy rowniez w tym samym dniu moge dostarczyc zwolnienie lekarskie na okres trwania tego wypowiedzenia?...
Pokaż pytanie Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-29 17:19:22
zdarzenie miało miało miejsce w pracy ostre zapalenie otrzewnej,wiadomo znalazłem się w szpitalu izba przyjęć czy należy mi sie 100% wynagrodzenia (dopiero w szpitalu stwierdzono z chorzenie)...
Gość
2016-04-29 16:20:25
Witam.Czy to prawda że według kodeksu pracy przysługuje pracownikowi jeden weekend w miesiącu wolny....
Gość
2016-04-29 13:28:46
Jaka grozi kara i grozi za niepłacenie dodatku za godziny nocne przez zakład pracy chronionej przy umowie o pracę? Co zrobić gdy firma tłumaczy się, że ich klient za mało im płaci by opłaci...

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2016r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Stosunek pracy

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Odpowiedzialność materialna pracowników

Czas pracy

Urlopy pracownicze

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwemart. 176-189.1

Zatrudnianie młodocianych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Układy zbiorowe pracy

Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownikaart. 281-283

Przedawnienie roszczeńart. 291-295.2

Przepisy końcoweart. 296-305

Większe okno
Krzysztof
2016-03-31 15:04:16
Odpowiedzi: 1
Czy pracownikowi,który został zdegradowany ze stanowiska,,lider linii''można obniżyć stawkę??Otrzymałem 3-miesięczne wypowiedzenie warunków umowy o pracę a zarazem nowe brzmienie umowy pkt.1:pracownik produkcyjny pkt.2stawka płacy zasadniczej(????tzn.obniżona niż wcześniejsza jako lider)pozostałe warunki nie ulegaja zmianie,czy to zgodne z prawem???
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-01 11:37:57
Jest to zgodne z prawem, pracodawca ma prawo do wypowiedzenia zmieniającego, niemniej w przypadku umowy na czas nieokreślony musi być wskazana przyczyna zmian. Podstawa prawna Kodeks pracy: Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. § 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. § 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
Dodaj odpowiedź
Wieslaw
2016-04-01 09:39:26
Odpowiedzi: 1
Jestem na umowie o prace na czas nieokreślony.Obowiazuje mnie okres 3 miesiecznego wypowiedzenia. 15.03.2016 otrzymalem wypowiedzenie pracy.Od kiedy liczy sie okres wypowiedzenia.
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-01 10:18:26
Liczymy 3 miesiące od daty otrzymania wypowiedzenia, które upłyną w połowie czerwca, jednak wypowiedzenie 3-miesięczne jest ze skutkiem na koniec miesiąca, czyli umowa rozwiązuje się z dniem 30.06.2016, zgodnie z art. 30 § 2 z indeksem 1 Kodeksu pracy: Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
Dodaj odpowiedź
Piotr
2016-04-02 14:12:45
Odpowiedzi: 1
Witam. Czy po przepracowanych kilku latach w formie umowy-zlecenia pracodawca ma prawo odmówić mi wydania mi "świadectwa pracy" za ten okres?? Nowy pracodawca wymaga ode mnie tego dokumentu a stary twierdzi że nie musi mi tego dać. Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-04 12:09:38
Świadectwo pracy jest wydawane wyłącznie dla pracownika, który był zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku umowy-zlecenia można poprosić byłego pracodawcę o wystawienie zaświadczenia, że był Pan zatrudniony na zlecenie w takim i takim okresie, na stanowisku i czy była to umowa ozusowana czy wyłącznie opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-03 10:02:28
Odpowiedzi: 1
Artykul 30 paragraf 91 punkt 1 kodeksu pracy - rozwiązanie umowy o prace z takim artykułem co to oznacza?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-04 12:14:13
Artykuł 30 Kodeksu pracy ma tylko 5 paragrafów. 91 musi być jakąś pomyłką w druku. Może chodzi o art. 30 paragraf 1 pkt 1 czyli rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Jeśli taki zapis pojawił się na świadectwie pracy, proszę wystąpić do pracodawcy o sprostowanie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-03 11:16:04
Odpowiedzi: 1
ile minut przerwy należy się przy pracy 13godzinnej?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-04 12:34:18
Art. 134. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Art. 141. § 1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. § 2. Przerwę w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-04 17:52:10
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może zwolnić czyli ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACE bez okresu wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności wskutek choroby art.53
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-05 08:52:42
Tak, dokładnie, pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jeśli zaistnieją przyczyny wskazane w art. 53 KP.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-06 12:02:07
Odpowiedzi: 4
Jestem na umowie na zastepstwo za Jana Kowalskiego przebywajacego na zwolnieniu lekarskim i tak to jest zapisane w umowie.Czy jesli pan Kowalski przeszedl na zasilek rehabilitacyjny to czy moja umowa automatycznie sie rozwiazuje z powodu skonczenia sie jego zwolnienia lekarskiego i musze podpisac nowa umowe na zastepstwo za Kowalskiego tym razem przebywajacego na zasilku? A co jesli Kowalski zostalby zwolniony z pracy? Czy obowiazuje mnie okres wypowiedzienia?
Odpowiedzi (4):
Daenerys
2016-04-08 08:14:31
W umowie jest zapis o treści, że zastępstwo jest na czas zwolnienia lekarskiego Kowalskiego, czy na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika? Jeżeli Kowalski zostałby zwolniony to tylko i wyłącznie dobra wola pracodawcy czy będzie chciał Cię zatrudnić.
Gość
2016-04-08 14:49:24
W umowie jest wyraznie zaznaczone ze jestem na zastepstwo za Kowalskiego przebywajacego na zwolnieniu lekarskim.Wiec chce sie dowiedziec czy jesli Kowalski w tej chwili przeszedl na zasilek rehabilitacyjny to czy moja umowa nie rozwiazala sie gdyz Kowalski juz nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, a na zasilku rehabilitacyjnym.
Daenerys
2016-04-11 09:05:26
Jeżeli w umowie był zapis o zwolnieniu lekarskim, to faktycznie umowa powinna się zakończyć z dniem ostatniego dnia zwolnienia. Jeżeli pracodawca wyraża dalszą chęć zatrudnienia Ciebie, musi zawrzeć nową umowę, która powinna być umową na czas określony, czyli powinna zostać wskazana data jej zakończenia (końcowy termin świadczenia rehabilitacyjnego Kowalskiego). Jednocześnie nie obowiązuje zasada 33 m-ce i max. 3 umowy terminowe, pracodawca nadal może zawierać więcej niż 3 umowy terminowe, pod warunkiem że będzie to umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.
Daenerys
2016-04-11 09:06:52
Podstawa prawna art. 25 z indeksem 1 paragraf 4 KP
Dodaj odpowiedź
Alicja
2016-04-07 22:06:18
Odpowiedzi: 1
Witam. W okresie zwolnienia lekarskiego (pracodawca wiedział)dostałam wymówienie z pracy. Poinformowałam szefa, że mam zwolnienie lekarskie, ale będę pracować. Czy to jest zgodne z kodeksem pracy? Co powinnam zrobić? Obecnie jestem na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia i wysłano mnie na urlop. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 08:03:01
Jeżeli nie było Pani w pracy, to pracodawca nie może zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim zgodnie z art. 41 KP. Chyba że jest to nieobecność chorobowa trwająca powyżej pół roku, wówczas ma zastosowanie art. 53 KP, można rozwiązać taką umowę bez wypowiedzenia. Natomiast przy standardowym krótkim zwolnieniu lekarski,, gdy pracownik jest fizycznie nieobecny w pracy, pracodawca wypowiedzenia nie może dać, chyba że pracownik pojawi się w pracy żeby np. to zwolnienie przekazać, wtedy może otrzymać wypowiedzenie. Nie wiem w jaki sposób pracodawca oznajmił Pani o rozwiązaniu umowy, telefonicznie, listownie? Jeśli trwało zwolnienie lekarskie, a Pani rzeczywiście nie pojawiła się w pracy, a otrzymała Pani wypowiedzenie, proponuję złożyć skargę w oddziale Państwowej Inspekcji Pracy. Wyjątkiem jest również sytuacja, w której pracownik otrzymuje wypowiedzenie i zaraz potem idzie do lekarza wziąć zwolnienie - kiedyś L4 w takim dniu chroniło przed zwolnieniem, obecnie wykładnia sądowa jest po stronie pracodawcy i w takim przypadku wypowiedzenie jest skuteczne.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-08 09:02:45
Odpowiedzi: 1
Jezeli zlozylam wypowiedzenie o prace czy moge z tego jeszcze zrezygnowac
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 09:48:37
W kodeksie pracy brak jest przepisu mówiącego o wycofaniu zwolnienia, tak więc opieramy się na kodeksie cywilnym, w związku z czym musi być zgoda obu stron, czyli pracodawca musi wyrazić na to zgodę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-08 11:11:42
Odpowiedzi: 1
Proszę mi podpowiedzieć co będzie się działo w poniższej sytuacji: Zatrudnienie było zawarte na umowę o pracę na czas nieokreślony - stosunek pracy trwał ok. 1,5roku i zakończył się z dniem 31.03.2016r. Następnie było kilka dni wolnych, po czym w dniu wczorajszym 07.04.2016r. została zawarta nowa umowa o pracę z nową firmą na czas próbny czyli do dnia 30.06.2016r. Co w sytuacji otrzymania zwolnienia chorobowego L4? Z czego będzie składać się wynagrodzenie na okresie L4? Czy z aktualnego wynagrodzenia, czy z poprzedniego wynagrodzenia czy może to jakaś średnia? Liczę na szybką pomoc.
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 12:29:50
W przypadku zwolnienia lekarskiego podstawą będzie wynagrodzenie z aktualnie obowiązującej umowy, czyli tej zawartej na okres próbny. Poprzednie wynagrodzenie nie ma nic do rzeczy, tamta umowa została zakończona, tym bardziej że jest to inny pracodawca.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-10 13:23:17
Odpowiedzi: 0
Witam. Od dnia 7.04 przebywam na zwolnieniu lekarskim do dnia 12.04. Pracujemy w soboty, niedziele i święta. Mieliśmy ułożony grafik tylko do 10.04, w czasie mojego zwolnienia został ułożony grafik gdzie poniedziałek i wtorek zostały uznane moimi dniami wolnymi (akurat w czasie trwania lekarskiego) a resztę tygodnia mam pracująca? Czy to jest zgodne z kodeksem pracy?
piotr
2016-04-11 23:11:30
Odpowiedzi: 1
pracowalem przez biuro posrednictwa pracy przez 9 miesiecy potem zostalem zwolniony po 6 miesiacach ponownie podjolem prace przez to samo biuro prace ale w innej firmie ksiegowa powiedziala ze wczasie pierwszej pracy wyplacono mi za duzo za urlop i ze mam w ciagu 7 dni zwrocic nadplate za ekwiwalent w przeciwnym razie sprawa trafi do sadu czy musze splacic ten ekwiwalent
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-04-12 16:00:14
Ja bym nie była taka wylewna i szybka w oddawaniu. A skąd pewność, że wypłacona kwota ekwiwalenyu jest za wysoka? Osoba, która naliczała wynagrodzenia powinna robić to w odpowiedni sposób, a nie teraz żąda zwrotów. Zresztą patrząc na ilość miesięcy, które upłynęły od ostatniego zatrudnienia, wnioskuję, że było to w 2015 roku i sprawa PITów już jest zamknięta. Szkoda, że od razu pani nie przygotowała pisma z wyjaśnieniem okolicznosci wypłaty nadwyżki za niewykorzystany urlop.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-15 10:21:37
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie odnośnie zatrudnienia na okres czasowy. Jak wiadomo w takiej sytuacji trzecia umowa powinna być bezterminowa, ale jeśli nastąpi miesięczny okres przerwy, umowa nadal może zostać zawarta na czas określony. Podobno miesiąc przerwy to 31 dni, a co się dzieje w sytuacji, gdy był to miesiąc kalendarzowy np. luty, który ma 29 dni?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-18 08:31:51
z dniem 22.02.2016 r. weszła w życie zmiana w Kodeksie pracy dotycząca umów terminowych. Pracodawca może zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, a czwarta będzie już umową na czas nieokreślony. Dodatkowo wprowadzone zostało ograniczenie czasowe, tzn. licząc od daty 22.02.2016 r. po upływie 33 miesięcy umowa przekształca się w bezterminową, czyli na czas niokreślony, bez względu na to ile umów pracownik miał zawarte z pracodawcą. Poza tym przerwy w zatrudnieniu już nie obowiązują, tzn. liczy się suma umów zawartych z pracownikiem bez względu na okres przerwy (nawet po roku czasu zawarta druga umowa będzie się liczyła jako druga). Przykładowo, jeśli trwa teraz druga umowa na czas określony, to po 33 miesiącach od dnia 22.02.2016 przekształci się w umowę na czas nieokreślony, nawet pomimo tego że zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalne są 3 umowy na czas określony.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-15 12:58:46
Odpowiedzi: 1
I'm sexy and i know itttttttttttttt!!!!!
Odpowiedzi (1):
Locky
2016-04-21 00:19:08
Yeah... You are...
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-15 13:00:05
Odpowiedzi: 0
pokaz suty
Gość
2016-04-15 21:40:41
Odpowiedzi: 0
Witam Prosze o podpowiedz. W roku 2015 skonczyla mi sie umowa na czas okreslony, zażądalam od pracodawcy swiadectwa pracy. Zostało mi wydane. Otrzymalam nastepna umowę na czas nieokreslony. Niestety 31.03 zakonczylam prace i zostalo mi wydane swiadectwo z calego okresu zatrudnienia? Czy to prawidlowo? Nie powinnam moze otrzymac kolejnego świadectwa od tego pracodawcy?ktos sie orientuje?
bogdan
2016-04-20 21:15:39
Odpowiedzi: 1
czy w czasie trwania wypowiedzenia umowy o prace można podjąć prace w innym zakładzie pracy
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-21 07:37:21
Można, nie ma przepisu, który by tego zabraniał. Można podjąć inne zatrudnienie bez względu na to czy na wypowiedzeniu jeszcze się pracuje, czy np. przebywa na urlopie wypoczynkowym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-21 13:06:49
Odpowiedzi: 0
Czy były pracownik który rozwiązał umowę na zasadach PDOK po latach kiedy nabył praw emeryta może żądać od pracodawcy świadczeń dla emeryta
Gość
2016-04-21 13:09:04
Odpowiedzi: 0
zapomniałam dodać iż były pracownik był bezrobotny.
Gość
2016-04-25 16:00:09
Odpowiedzi: 0
Ile czasu ma na odpowiedź dyrektor na złożone przeze mnie w formie pisemnej odwołanie od decyzji, dotyczącej zmiany mojego stanowiska pracy.
Gość
2016-04-26 13:04:14
Odpowiedzi: 0
Witam, firma w której pracuję, zarządziła dzień 2 maja dniem wolnym od pracy, ale każą pokryć ten dzień urlopem. Czy jest to zgodne z prawem ??? Ja jestem gotów do pracy, a nie mam możliwości wykonywania obowiązków z powodu pracodawcy.
Gość
2016-04-27 14:52:18
Odpowiedzi: 0
Z końcem kwietnia kończy mi się umowa tymczasowa o prace. Obecnie jestem na L4 od 24.04 do 10.05 Czy to prawda ze agencja przez która jestem zatrudniona musi mi przedłużać ume tymczasową dopuki jestem na zwolnieniu lekarskim?
marek
2016-04-28 10:59:53
Odpowiedzi: 0
Pracuję w Przewozach Regionalnych. Moje 3-miesięczne wypowiedzenie pracy kończy się 31.05.2016. Czy przysługuje mi dzień lub godziny do rozliczenia się z pracodawcą z odzieży roboczej, ochronnej, narzędzi.
Barbara
2016-04-28 15:38:18
Odpowiedzi: 0
pod koniec maja skladam 3-miesięczne wypowiedzenie, w czasie którego mam zamiar wykorzystac zalegly urlop. Po im chce wrócic do pracy , gdyż nie obejmie on 3 miesięcy. Czy pracodawca ma prawo bez mojej zgody skrócic okres wypowiedzenia
Gość
2016-04-29 17:49:45
Odpowiedzi: 0
witam. czy gdy skladam w danej firmie wypowiedzenie umowy o prace to czy rowniez w tym samym dniu moge dostarczyc zwolnienie lekarskie na okres trwania tego wypowiedzenia?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie