Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rozdział 5 - Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Art. 220.

§1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

§2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia:

§3. Przepisy § 2 nie dotyczą substancji chemicznych i ich mieszanin.

Art. 221.

§1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

§2. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, susbstancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

§3. Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

§4. Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, wykaz substancji chemicznych niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz sposób ich oznakowania określają odrębne przepisy.

§5. (uchylony).

Art. 222.

§ 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca zastępuje te substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

§ 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonymi w wykazie, o którym mowa w § 3, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane właściwości substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, ich zastosowanie oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania, określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 2221.

§1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

§2. Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

§3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane działanie czynników biologicznych na organizm człowieka oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 223.

§1. Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.

§2. Dawka promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł naturalnych, otrzymywana przez pracownika przy pracy w warunkach narażenia na to promieniowanie, nie może przekraczać dawek granicznych, określonych w odrębnych przepisach dla sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.

Art. 224.

§1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

§2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:

§3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

Art. 225.

§1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 23715.

Gość
2010-11-15 14:19:35
Odpowiedzi: 2
pracuje w dps na oddziale dla psychicznie chorych i uzaleznionych od alkoholu.pytanie? jaki dodatek i w jakiej wysokosci powinnam dostac za taka prace? oddzial ten jest uznany od 14 lat za prace w szczegolnie uciazliwych warunkach.nalezymy pod staroste,ktory powinien owe szkodliwe wyplacac" .na co mozna liczyc i gdzie to zalatwic?
Odpowiedzi (2):
Wiola
2010-11-16 08:34:36
Dodatek za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych dla zdrowia przysługują pracownikom, jeżeli przewidują go zakładowe przepisy płacowe albo umowy o pracę. Pracodawca może podjąć się wypłaty dodatków - które mają zrekompensować pracownikom uciążliwą pracę. Ale dodatek ten jest nieobowiązkowym dodatekiem do wynagrodzenia za pracę pracownika. Może mieć charakter: okresowy bądź nieregularny. Decydują o tym okoliczności pracy.
Adam
2011-05-29 08:10:04
Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nie ma podstaw prawnych do wypłacenia jakichkolwiek dodatków. Pracodawca nie nie może się dogadać z pracownikiem na zasadzie pracuj w warunkach szkodliwych a ja CI to zrekompensuję. Obecnie w miejscu pracy nie mogą istnieć warunki szkodliwe.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-01-25 11:47:10
Odpowiedzi: 0
Pracuję na OJOmie, jest to praca polegająca na dźwiganiu pacjentów, praca zmianowa, w silnym stresie (obsługujemy również reanimacje na terenie szpitala i wyjścia na Izbę przyjęć). Mam również kontakt ze zwłokami( toaleta pośmiertna), poza godzinami pracy tj. po godz. 14:30 obsługujemy również anestezjologię gdzie występuje promieniowanie rtg i podtlenek azotu. Czy należy mi sie prawo do dodatku specjalnego? dodam na SOR dodatek w moim szpitalu obowiązuje
Gość
2011-01-25 11:47:53
Odpowiedzi: 0
jestem pielęgniarką. Pracuję na OJOmie, jest to praca polegająca na dźwiganiu pacjentów, praca zmianowa, w silnym stresie (obsługujemy również reanimacje na terenie szpitala i wyjścia na Izbę przyjęć). Mam również kontakt ze zwłokami( toaleta pośmiertna), poza godzinami pracy tj. po godz. 14:30 obsługujemy również anestezjologię gdzie występuje promieniowanie rtg i podtlenek azotu. Czy należy mi sie prawo do dodatku specjalnego? dodam na SOR dodatek w moim szpitalu obowiązuje
jan
2011-05-31 08:51:30
Odpowiedzi: 0
Jestem po zawale serca, pracodwwca zlecił mi pryskanie chwastów,preparatem rondup 360L,czy jest to szkodliwe dla mojego zdrowia.
wieslaw
2011-06-29 17:22:05
Odpowiedzi: 0
Pracuję w archiwum,które znajduje się w suterenie.Czy z tego powodu przysługuje mi dodatkowy urlop.
Gość
2011-08-24 18:48:17
Odpowiedzi: 0
Czy praca na Petrochemi nalerzy do prac NIEBEZPIECZNYCH.
Gość
2011-11-05 18:03:20
Odpowiedzi: 0
czy za taką pracę uznaje się opiekuna osób przewlwkle psychicznie chorych i nerwowo w dps-ie?W nawrotach choroby pacjenci zazwyczaj są agresywni a, stwarzają dla nas zagrożenie
SPEC-SZKOL
2011-12-18 10:29:52
Odpowiedzi: 0
JAKIE ZAGROŻENIA RAKOTWÓRCZE I MUTAGENNE WYSTĘPUJĄ NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
Gość
2012-01-01 20:02:32
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuje w pracowni grawerskiej i stałe ( codziennie) wdycham opary kwasu azotowego, ciągła praca na polerkach i piaskarce czy przysługuje mi dodatkowy urlop czy tez inne swiadczenia
Gość
2012-01-16 20:57:26
Odpowiedzi: 0
Witam !
Ja i mój kolega zostaliśmy zmuszeni do pracy z młodymi, niezajeżdżonymi końmi. Konie oswoiliśmy, jednak nie jesteśmy w stanie zrobić nic dalej - zajeździć je, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne. Nie chcemy tego robić także ze względu na bardzo małe zarobki, oraz jednego z pracowników, któremu nei ufamy ( człowiek ten może przyczynić sie do wystąpienia wypadku ). Pracodawca został o wszystkim poinformowany, jednak zagroził zwolnieniami z pracy. Zaznaczam iż zajeżdżanie konie nie należy do naszych obowiązków. Czy mamy prawo odmówić ?
Gość
2014-05-15 15:26:55
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy na dwuch stanowiskach?
Gość
2014-09-25 14:50:32
Odpowiedzi: 0
Co można zrobić jeśli na terenie zakładu jest zakaz palenia a pracodawca nie zapewnia specjalnego pomieszczenia w tym celu? Jestem osobą niepalącą i nie mogę znieść dymu na korytarzu.
Gość
2014-10-28 17:29:21
Odpowiedzi: 0
Ile wynosi dopuszczalna norma stężenia tlenków azotu w miejscu pracy zakładzie?
kasia
2014-12-10 09:09:33
Odpowiedzi: 1
Witam, czy powinny być dwuosobowe dyżury na zasadzie asekuracji dla pracowników domu opieki społecznej dla psychicznie i nerwowo chorych.Mam na myśli pracowników bezpośredniego kontaktu z chorymi. Jesli tak to czy powinny być zawarte w regulaminie pracy
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-26 21:59:41
Nie wyobrażam sobie jednoosobowego dyżuru w takiej instytucji. Pracowałem w DPS 2 lata i o czymś takim nie mogło być mowy. Kompletny brak wyobraźni.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-15 11:44:51
Odpowiedzi: 0
Czy pracownicy którzy pracują w zakładzie oczyszczania ścieków i mają kontakt z czynnikiem biologicznym powinni mieć zaliczoną tą pracę jako w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?
marek
2015-08-15 08:08:36
Odpowiedzi: 0
kiedy można stosować monitoring na stanowisku pracy
Gość
2015-08-31 23:05:21
Odpowiedzi: 1
Czy pracownicy którzy pracują w zakładzie oczyszczania ścieków i mają kontakt z czynnikiem biologicznym powinni mieć zaliczoną tą pracę jako w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-25 14:42:44
czy pracownik w zakladzie oczyszczaniasciekow i maja kontakt z czynnikiem biologicznym powinni miec zaliczona ta prace jako w szczegolnychwarunkach lub o szczegolnym charakterze
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-31 06:33:26
Odpowiedzi: 0
Czy w zakładach pracy musi byc prowadzona ewidencja trucizn (przychód i rozchód)?
Gość
2015-12-31 06:33:29
Odpowiedzi: 0
Czy w zakładach pracy musi byc prowadzona ewidencja trucizn (przychód i rozchód)?
Gość
2015-12-31 06:33:30
Odpowiedzi: 0
Czy w zakładach pracy musi byc prowadzona ewidencja trucizn (przychód i rozchód)?
Gość
2015-12-31 06:33:31
Odpowiedzi: 0
Czy w zakładach pracy musi byc prowadzona ewidencja trucizn (przychód i rozchód)?
Gość
2015-12-31 06:33:31
Odpowiedzi: 0
Czy w zakładach pracy musi byc prowadzona ewidencja trucizn (przychód i rozchód)?
Gość
2015-12-31 06:33:31
Odpowiedzi: 0
Czy w zakładach pracy musi byc prowadzona ewidencja trucizn (przychód i rozchód)?
mikołaj
2016-08-27 17:13:46
Odpowiedzi: 0
witam ,jak wygląda sprawa w temperaturze pow30 stopni,mowa o pracy z epoksydami
Marian
2016-12-12 00:41:32
Odpowiedzi: 0
Czy należy się szkodliwe pracownikowi pracującemu pod siecią wysokiego napięcia, np. sieć trakcyjna pociągów
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie