Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 1 - Umowa o pracę

Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Art. 52.

§1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

§4. (uchylony)

Art. 53.

§1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

§3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

§4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.

§5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Art. 54.

(uchylony)

Art. 55.

§1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

[§11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.]

<§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie § 11 w art. 55 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Większe okno
Gość
2015-11-15 12:07:45
Odpowiedzi: 0
czy moge rozwiazac umowe o prace na podstawie art55 par1 ppkt1 gdy pracodawca nie chce przyjac zgloszenia o wypadku w pracy i wypisac karty wypadkowej
Gość
2015-11-20 14:37:22
Odpowiedzi: 0
witam rozwiązałam umowę-okres próbny z art 55,za brak przerw miedzy zmianami,otrzymałam świadectwo pracy,że stosunek ustał w wyniku art 30 par.1 pk. 3 w związku z Art.55 k.p.-dokłądnie tak jest zapisane,czy w związku z tym przysuguje mi 2 tygodniowe odszkodowanie od pracodawcy? i czy rozwiązanie na świadectwie powinno mieć taki zapis j.w.Sylwia
bogdan
2015-11-22 19:13:23
Odpowiedzi: 1
co mam zrobić z pracownikiem, który z przerwami w ciągu roku choruje o. 110 dni. Od kilku lat
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-02 11:39:11
Rozumiem że nie zachodzą przesłanki z art. 53 a umowa zawarta jest na okres bezterminowy. Widzę tu jedynie mozliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jednak na podstawie art. 30 par. 4, 38 par. 1 i art. 45 par. 1 bedzie wymagało uzasadnienia i jak maż związki zawodowe to ich konsultacji. Uzasadnienie musi wskazywać na obiektywne powody zwolnienia pracownika które muszą być podane w wypowiedzeniu. Mogą to być okoliczności leżące po stronie pracodawcy lub pracownika powodujące że kontynuowanie stosunku pracy nie jest możliwe bez istotnej szkody dla pracodawcy.
Dodaj odpowiedź
Krzysztof
2015-11-24 20:10:07
Odpowiedzi: 0
Pracuję zgodnie z umową o pracę na czas określony do 2022 roku z możliwością rozwiązania jej w okresie 2-ch tygodni bez podania przyczyn obustronnie. 1.Jaki jest interwał czasowy wypowiedzenia(sobota 14 dni sobota) czy są inne możliwości? 2.Jeżeli wypowiada umowę pracownik, czy przysługują mu dni wolne na szukanie pracy? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam,Krzysztof
AGA
2015-12-14 19:59:26
Odpowiedzi: 1
Witam,mam umowę o pracę na czas niokreślony ale w tej chwili jestem zatrudniona na 1/2 etatu,a mam możliwość wyjazdu do pracy do Angli natychmiast,czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z podanie przyczyny -wyjazd do pracy do Angli,może być ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-02 11:45:04
A nie próbowałaś rozwiązać umowę z ptracodawcą za porozumieniem stron ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-04 20:13:17
Odpowiedzi: 0
Witam mam taki problem pracowałem w firmie u polskiego szefa w Niemczech na stałe jak wiadome w Niemczech nie można pracować na akord a jednak po przepracowanym roku dostałem dyscyplinarkę wręczoną poza miejscem pracy 3 Abmahnung wraz z kundigung w jednej kopercie gdzie 3 Abmahnung był z datą 31.01 a kundigung do 31.12 dostarczony w ten sam dzień co kundigung czy mogę coś z tym zrobić jeśli tak proszę o pomoc i konkretne odpowiedzi.pozdrawiam.
Gość
2016-02-03 12:01:08
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie. Miałam umowe przedluzona do dnia urodzenia dziecka lecz pracodawca nie rozwiązał mi jej... dzwoniłam do niego lecz on powiedział że musi sprawdzić parę dni minęło i nic dodam że staram się o macierzyńskie wypłacać będzie mi zus... kiedy będę mieć ja rozwiązana? Czy może mi ja rozwiazac z data urodzenia przeze mnie dziecka? Dodam że urodziłam w listopadzie
Odpowiedzi (1):
dky
2016-02-26 09:40:57
Czy dobrze rozumiem - urodziłaś w listopadzie i nie masz zasiłku macierzyńskiego???
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-26 11:28:21
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, któremu pozostało 1,5 roku do emerytury a obecnie przebywana na świadczeniu reh. przyznanym na okres 6 miesięcy?
Marianna
2016-04-18 09:21:39
Odpowiedzi: 1
jak rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony, obowiązuje mnie 3 m-czny okres wypowiedzenia, a zależy mi żeby z pracodawcą rozstać się natychmiast, porozumienie stron raczej będzie tylko dobra wolą pracodawcy. Proszę o odpowiedź na maila. Dziękuję
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-18 09:48:03
Tak jak napisałaś, zależy to od dobrej woli pracodawcy, nic Ci nikt innego nie doradzi. Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody, zostaje wypowiedzenie i tyle.
Dodaj odpowiedź
jan
2016-04-23 07:09:48
Odpowiedzi: 0
jak rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony /gł.księgowy/ osiągnął wiek emerytalny
Sylwia
2016-04-24 18:48:33
Odpowiedzi: 0
Jak rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony, obowiązuje mnie 3 m-czny okres wypowiedzenia, a zależy mi żeby z pracodawcą rozstać się natychmiast, porozumienie stron raczej będzie tylko dobra wolą pracodawcy.W dodatku mam bardzo dużo zaległego urlopu którego nie moge wybrac ani pracodawca nie chce go wypłacić. Proszę o odpowiedź na maila. Dziękuję
Gość
2016-04-25 13:02:37
Odpowiedzi: 1
Witam. Od 1.07.2015 zostałem zatrudniony na czas okreś 1 rok. Od 23.10.15 byłem na l-4 łącznie 182 dni do 21.04.16. Dostałem skierowanie na komisje lek-renta. W dn 14.04.16 skierowałem pismo o urlop-20 dni. Jednak w dn 25.04.16 otrzumałem suchy druk o rozw umowy b/wypow (art.53par1pkt1) Czy tak można? Co z urlopem? Co z moim ubezp. Sprawe prosze potraktować jako pilną. Prosze. Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-25 14:42:24
Tak można, bo po to jest ten artykuł w kodeksie pracy, pracodawca ma prawo. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ubezpieczenie zdrowotne jest ważne 30 dni po rozwiązaniu umowy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-25 17:45:28
Odpowiedzi: 1
Kiedy powinno być wystawione i dostarczone świadectwo pracy. Jak ten termin ma się do zgłoszenia w urzędzie pracy. Czy karta urlopowa jest dokumentem uwiarygadniającym urlop. Kiedy wypłaca się ekwiwalent za urlop. Czy zawarta na czas określony umowa-zlecenie powinna być również wypowiedziana-zakończona. A jesli brak takiego dokumentu od pracodawcy tzn że ta umowa nadal obowiązuje?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-04-28 14:04:37
umowa zlecenie to nie stosunek pracy. tutaj nie ma świadectw pracy, kart urlopowych, ekwiwalentów za urlop. Sam sobie jesteś pracodawcą. Warto jest napisać oświadczenie o zaprzestaniu współpracy i świadczeniu usług
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-02 10:47:06
Odpowiedzi: 0
czy jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia można bez konsekwencji prawnych zrezygnowac z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia?
rafał
2016-05-09 19:27:44
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie jestem zatrudniony w firmie na czas nie określony pracuje tam od 4 lat byłem na l-4 jakieś 155 dni czy przysługuje mi 3 miesięczny okres wypowiedzenia?
Eva
2017-01-17 20:07:52
Odpowiedzi: 0
Czy rozwiązując umowę o pracę w trybie art. 55-1'muszę przyczynę podać słownie, czy wystarczy podanie przepisu KP (np. art.18a)?
Gość
2017-04-17 20:40:56
Odpowiedzi: 0
co należy rozumieć przez ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika
Gość
2017-12-20 09:19:56
Odpowiedzi: 0
Zostałem zwolniony z pracy z art. 30 par. 1 pkt 3 coz urlopem wypoczynkowym?
Gość
2018-02-10 19:30:08
Odpowiedzi: 0
czy art.30 par.1 pkt 3 to dyscyplinarka
Zbigniew
2018-03-07 01:37:48
Odpowiedzi: 0
Witam, otrzymałm od pracodawcy u którego pracowałem 7 lat wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony na podstawie Art.53 . Swiadczenie rehabilitacyjne mam przyznane od polowy listopada 2017 na 6 mcy. Czy pracodawca ma prawo wypowiedziec mi umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ?
Gość
2018-05-13 09:31:24
Odpowiedzi: 0
10 maja zostałem zwolniony dyscyplinarnie to czy należy mi się wypłata za kwiecień ?
Gość
2019-03-19 18:15:18
Odpowiedzi: 0
Czy pracownik może dać pracodawcy Zwolnienie dyscyplinarne
Gość
2019-10-12 22:32:08
Odpowiedzi: 0
Czy po 182 dniach choroby mogę iść na urlop bezpłatny bez zgody lekarza medycyny pracy
Gość
2021-01-12 00:41:06
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma prawo zwolnić mnie dyscyplinarnie w sytuacji kiedy poinformowałam go, że nie wrócę do pracy dopóki nie uiści zaległych wypłat?
Zapytanie
2022-08-11 07:58:01
Odpowiedzi: 0
Czy mogę zwolnić pracownika który wykonuje czynności zawodowe poza miejscem pracy? Dwukrotnie dowiedziałam się że mi oj pracownik mając urlop jest u klienta w domu gdzie świadczy usługi. Ostatnio odebrałam telefon służbowy gdzie klient odwołuje wizytę domową gdzie nie było jej w grafiku pracy
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie