Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Art. 291.

§1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

§21. Przepis § 2 stosuje się także do roszczenia pracodawcy, o którym mowa w art. 611 oraz w art. 1011 § 2.

§3. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§4. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

§5. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.

Art. 292.

Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne.

Art. 293.

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów.

Art. 2931.

Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Art. 294.

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi 1 rok, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

Art. 295.

§1. Bieg przedawnienia przerywa się:

§2. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jeżeli przerwa biegu przedawnienia nastąpiła wskutek jednej z przyczyn przewidzianych w § 1 pkt 1, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie wszczęte w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, nie zostanie zakończone.

Art. 2951.

uchylony.

Art. 2952.

uchylony.

Mecenas
2010-08-05 07:47:38
Odpowiedzi: 1
Mam pytanko pracodawca żle obliczał nadgodziny przez siedem lat i czy ulega to przedawnieniu powiedział ze spłaci tylko trzy lata .i czy nie powinien wszystkiego
Odpowiedzi (1):
zbigniew
2011-04-04 11:11:52
W 2006 roku zakład pracy rozwiązał ze mną umowę o pracę, jako nauczyciel przeszedłem na emeryturę.Pozostało mi część pożyczki z ZFŚS. Zakład nie rozliczył mi jej. Czy teraz muszę ją spłacać?
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-11-23 20:59:27
Odpowiedzi: 0
Proszę o przetłumaczenie na "język b.zrozumiały" Art.291 paragraf 5. Może na jakimś przykładzie.Dziękuję.
Gość
2011-11-23 21:00:20
Odpowiedzi: 0
Proszę o przetłumaczenie na "język b.zrozumiały" Art.291 paragraf 5. Może na jakimś przykładzie.Dziękuję.
Arek
2012-04-07 17:28:33
Odpowiedzi: 0
W latach 2007-2008 pracowałem na umowę zlecenie.Wynagrodzenie otrzymywałem od podpisanej umowy z klientem-na zasadzie prowizji"kredytowej".W przypadku wycofania się klienta w okresie 12 m-cy, część lub całość prowizji wg umowy należało zwrócić. W tym roku Zleceniodawca przysłał mi wyliczoną prowizje do zwrotu. Czy po tak długim okresie
powyższe zobowiązanie nie uległo przedawnieniu i jak w przypadku zwrotu wygląda sprawa rozliczeń z Urzędem Skarbowym!?
Arek
Paweł
2013-03-23 20:39:53
Odpowiedzi: 0
Około 18 lat pracowałem na umowy o dzieło u jednego pracodawcy.
W grudniu 2010 roku skończyła się moja ostatnia umowa.
W 2013 roku chcę wystąpić do sądu o ustalenie stosunku pracy.
Czy moje roszczenie będzie przedawnione, a jeśli nie to jaki okres wchodzi w rachubę?
Nie mogę chyba żądać ustalenia stosunku pracy od 1993 roku do 31 grudnia 2010 roku.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam, Paweł.
dorota
2013-07-01 09:45:39
Odpowiedzi: 0
zlozylam w zakladzie pracy wniosek o zaliczenie czasu pracy w gospodarstwie rodzicow do stazu pracy. Zaklad zaliczyl mi lata pracy w gosp rodzicow i wyplacil 20 lecie ale kadrowa nie chci wyplacic stazowego 3 lata wstecz powiedziala ze moglam zlozyc 3 lata temu .czy mam prawo pisac ponowny wniosek o wypłatę stazowego według mnie wniosek ktory zlozylam powinien uwzglednic do wyplaty aby wyrownac stazowe z uwagi na nowe okolicznosci ktore przedlozylam w zakladzie
gość
2013-07-16 19:17:37
Odpowiedzi: 1
W marcu 2003 zostałem zwolniony z 3 miesięcznym wypowiedzeniem bez świadczenia pracy. W tym roku tj. 24 czerwca 2013 otrzymałem wezwanie do zapłaty 300zł wynikającej z pobranej zaliczki na paliwo, z której niby nie rozliczyłem się na koniec zatrudnienia. Z tego co pamiętam na koniec pracy byłem zobowiązany do zdania karty obiegowej, na której nie widniały żadne zadłużenia z tytułu zaliczek,i co tym samym prcodawca przypieczętowano wydaniem świadectwa pracy. Proszę o wskazanie paragrafu Kodeksu Pracy, który mówi o przedawnieniu roszczeń pracodawcy z tytułu udzielonych zaliczek pracownikowi w mojej sytuacji. Bardzo dziękuję za poradę.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-07-16 22:53:38
Art. 291 par. 2
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-06 21:25:44
Odpowiedzi: 0
Co wynika z tego art.291, czy sprawa przedawnia sie po roku, czy jednak po trzech???
irka
2016-04-22 11:05:26
Odpowiedzi: 0
W 2011 r,za 30lat pracy w/otrzymac jubileuszówke a nie otrzymałam, niedopatrzenie kadr, jaką mam szans? Pracuję w zakładzie budżetowym miasta.
Gość
2017-10-06 10:00:31
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry moja firma prowadzi ewidencję wyjść słuźbowych od 2014 roku do 2017 mam nie odpracowane godziny i nic z nimi kadrowa nie robiła .Byłam noanie rozliczania pensji. A teraz kaźe odrobić te godziny z 4 lat.
Gość
2019-11-15 18:14:19
Odpowiedzi: 0
W 2004r.przeszłam na zasiłek przedemerytalny w2014r. nabyłam prawo do emerytury czy powinnam dostać odprawę emerytalną
Gość
2020-10-23 10:01:55
Odpowiedzi: 0
Mam od ponad 10-ciu lat kompletne dokumenty /potwierdzone zaświadczenie z gminy, zeznania świadków/ dot.pomocy w gospodarstwie rodziców, gdzie mieszkałam i cały czas pomagałam, aż do 22 roku życia. Czy jeżeli złożyłabym te dokumenty teraz to otrzymam jubileuszówkę? Nie ma szczegółowego wyjaśnienia w tej konkretnej sprawie.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie