Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 4 - Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Art. 44.

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.

Art. 45.

§1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

§2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

§3. Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177, oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Art. 46.

(uchylony)

Art. 47.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Art. 471.

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Art. 48.

§1. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

§2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Art. 49.

W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

Art. 50.

§1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

§2.

(uchylony)

[§3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.]

<§ 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.>

Nowe brzmienie § 3 w art. 50 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

§5. Przepisu § 3 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45.

Art. 51.

§1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

§2. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie.

Krzysiek
2010-11-22 21:16:39
Odpowiedzi: 1
Co należy zrobić w sytuacji jeśli daje swoje zwolnienie lekarskie dla pracodawcy a on mówi żeby ciągnąc je dłużej bo dostane wypowiedzenie zwolnienie jest na trzy dnie . Co mam zrobić ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-27 16:28:53
Lekarz decyduje o długości zwolnienia. Nie może go Pan sam "ciągnąć".
Dodaj odpowiedź
Michał
2010-11-24 11:02:40
Odpowiedzi: 0
Kończy mi się umowa o pracę na czas określony 30 listopada br. Kierownik zadaje mi pytanie niemiłym tonem czy chce nadal pracować. 2-a sytuacja: Idę do kierownika i chce Jemu zadać pytanie, którego jeszcze nie rozpocząłem a Kierownik do mnie słowami: Panie (nazwisko moje) proszę się uspokoić (głosem krzykliwym) . moje pytanie- czy mam rozumieć to jako zastraszanie pracownika?, czy niechęć do mojej osoby?
Angelina
2011-02-10 12:28:37
Odpowiedzi: 1
Dostalam wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z ktorym sie nie zgadzam,oczywiscie nie podpisalam kierowniczka twierdzi ze dzialam na niekorzysc firmy i dzialam przeciwko niej,kiedy zapytalam o jakiekolwiek dowody na to,odp.ze ona wie i tyle mi ma wystarczyc co robic?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-27 16:30:28
Nie ma czegoś takiego jak wypowiedzenie w trybie natychmiastowym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-04-28 21:20:03
Odpowiedzi: 1
ma 1o,5lat pracy w jednym zakładzie pracy na jednym stanowisku i obecnie dostałam wypowiedzenie z par.30..art 33 czy należy mi się odprawa?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-08-17 22:34:18
czy nalezy mi sie odprawa
Dodaj odpowiedź
ewa
2011-06-04 18:43:11
Odpowiedzi: 0
jestem zatrudniona na czas określony na okres 10 lat,przepracowałam już 7 lat czy w razie gdyby pracodawca zwolnił mnie przed wygaśnięciem umowy przysługuje mi 3-czne odszkodowanie?
Gość
2011-08-26 18:26:35
Odpowiedzi: 0
czy można wypowiedzieć wcześniej umowę na czas określony (umowa zawarta do 31.12.2011 r.) pracownikowi który nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury w wieku 60 lat (praca w warunkach szkodliwych do 1999 r. -15 lat) urodzonemu 02.09.1953 r. (58 lat)
POZDRAWIAM I OCZEKUJĘ NA ODPOWIEDŹ
Beata
2011-09-07 17:55:05
Odpowiedzi: 0
witam, jestem zatrudniona na czas nieokreślony. 2 tygodnie temu złożyłam wypowiedzenie, przysługuje mi 3 miesięcznmy okres wypowiedzenia. Gdybym teraz zaszła w ciąże, w trakcie trwania wypowiedzenia, czy możliwe jest cofniecie wypowiedzenia BEZ zgody PRZEŁOŻONEGO?
Gość
2011-09-30 19:31:00
Odpowiedzi: 1
Pracowałam w zakladzie pracy 5 lat.Umowa byla na czas nieokreślony.Zwolniono 10 osób. Czy należy nam się odprawa.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-27 16:35:34
Zależy ile osób jest zatrudnionych w zakładzie.
Dodaj odpowiedź
magda
2011-10-23 22:30:11
Odpowiedzi: 1
Witam, moja sytuacja wygląda tak: zostałam zatrudniona w styczniu tego roku na pół etatu, na czas określony (1 rok). Tydzień temu wygarnęłam szefowej, że źle mnie traktuje, poniża i wyszukuje powody, by udzielić mi nagany (dosłownie wyszukuje - nigdy za nic nie chwaliła ale krytykowała wszystko co robiłam, mimo że bardzo się starałam dawać z siebie jak najwięcej). Nastąpiła może nie ostra, ale stanowcza wymiana zdań (stosunek z szefową miałam koleżeński) po czym szefowa użyła kilku epitetów i wulgarnie kazała natychmiast wyjść. Wg. umowy obowiązuje mnie 2-tygodniwe wypowiedzenie. Moje pytanie: kiedy powinnam otrzymać świadectwo pracy? Z momentem zwolnienia mnie, czy po upływie tych dwóch tygodni? Jeśli po dwóch tygodniach, to czy szefostwo powinno mi zapłacić za ten czas? Jak dokładnie wygląda to prawnie w takiej sytuacji? Bardzo proszę o odpowiedzi, z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-27 16:39:30
Powinna Pani dostać rozwiązanie umowy na piśmie. Z niego będzie wynikać czy rozwiązanie to jest wypowiedzeniem czy nastąpiło w innym trybie. Jeśli jest to wypowiedzenie to za czas dwóch tygodni powinna dostać Pani wynagrodzenie skoro pracodawca zwolnił Panią z obowiązku świadczenia pracy.
Dodaj odpowiedź
Anna
2012-02-15 21:30:17
Odpowiedzi: 0
Witam
Zostałam zatrudniona na miejsce osoby, która odeszła na L4 w ciąży, za moment osobie tej kończy się urlop macierzyński, jaki i urlop wypoczynkowy za poprzedni rok. Moja umowa jest umową na czas nieokreślony z trzy miesięcznym wypowiedzeniem. Czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić?Jakie uzasadnienie może podać pracodawca? Czy mogę domagać się odszkodowania w razie zwolnienia?
teresa
2012-03-22 09:56:14
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie ile kosztuje pomoc prawna zadając w ten sposób pytanie. Bardzo proszę o e-maila
Gość
2012-03-29 18:51:11
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie jeżli byłam zatrudniona w zakładzie pracy na czas nieokreslony, podpisałam wypowiedzenie a okazało się, że jestem w 5 tygoniu ciąży i mam zaświadczenie od lekarza, które dostarczę pracodawcy. Co dalej , czy wypowiedzenie jest ważne? Proszę o szybką odpowiedz. Z góry dziękuję Magda
Gość
2012-05-30 12:11:10
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie czy pracodawca moze zmusic pracownika do pracy pogodzinach tak zwanych (NADGODZINACH)nawet jesli niema czym wrucic dodomu?
Zbigniew
2012-08-06 17:09:15
Odpowiedzi: 1
Jestem nauczycielem. Wyrokiem sądu zostałem przywrócony do pracy po 10 miesiącach, ale otrzymałem wynagrodzenie jedynie za jeden miesiąc. Czy należą mi się świadczenia, które otrzymywali inni pracownicy z funduszy świadczeń socjalnych wtedy, gdy ja nie pracowałem z winy pracodawcy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-27 16:45:37
Świadczenia z ZFŚS są świadczeniami uznaniowymi, więc nawet jeśli by Pan w tym czasie pracował, pracodawca mógłby nie wypłacić Panu któregoś z nich i nie miałby Pan prawa wnieść odwołania od tej decyzji.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-11 16:29:10
Odpowiedzi: 1
CZy przy umowie o pracę na czas określony z wypowiedzeniem dwutygodniowym , można w/w wypowiedzenie wręczyć pracownikowi każdego dnia miesiąca , czy tylko pierwszego dnia miesiąca.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-27 16:21:55
Można wręczyć każdego dnia miesiąca, z tym że rozwiązanie umowy następuje zawsze w sobotę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-08-04 13:03:41
Odpowiedzi: 0
Czy jest gdzieś jakieś orzeczenie (przepis), w którym mowa o tym, w jakim czasie (od dnia rozwiązania umowy ze "starym" pracownikiem) pracodawca nie może zatrudnić nikogo na podobne stanowisko?
Gość
2013-08-22 15:10:21
Odpowiedzi: 0
Witam,
Pracodawca zaproponował mi nowe warunki pracy: dodatkowe obowiązki, poniżej moich kwalifikacji, na rzecz spółki siostry w stosunku do spółki, w której jestem zatrudniona. Pracodawca poinformował mnie, że jeśli się nie zgodzę, zwolni mnie. Czy w takim wypadku będzie przysługiwało mi odwołanie do sądu pracy i roszczenie odszkodowawcze?
Gość
2013-09-17 17:58:41
Odpowiedzi: 0
Witam Serdecznie,
Chciałabym się dowiedzieć czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony i na to samo stanowisko ale w innej miejscowości (w miejscu siedziby firmy)zatrudnić nową osobę.
Mam umowę o pracę a miejsce wykonywania pracy w umowie jest inne niż siedziba firmy.
Pracuję w Gdańsku i tak mam wpisane w umowie o pracę(nie jest to oddział zgłoszony do KRS) a siedziba firmy jest w Warszawie (tzw. biuro wirtualne).Zarzad postanowił przenieść biuro do Warszawy i zatrudnić tam nowego Dyrektora.
Czy mają prawo mnie zwolnić?
Jeśli tak to na co mogę liczyć przy wypowiedzeniu?
Dodam, że nie mają zastrzeżeń do mojej pracy i proponują mi stanowisko pełnomocnika Zarządu ale ja nie chcę rezygnować ze obecnego stanowiska i czuję, że w ten sposób chcą zwolnić moje stanowisko i zatrudnić nowego pracownika w Warszawie.Mi zaproponowano umowę o pracę jako pełnomocnik Zarządu.
gość
2014-12-12 22:30:21
Odpowiedzi: 0
Witam, chciała bym się dowiedzieć jaki jest okres wypowiedzenia jeśli jestem zatrudniona na 1/2 etatu na czas nie określony a pracuje w danym zakładzie pracy 2 i pół roku.
Gość
2014-12-22 13:40:50
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry ja z takim zapytaniem czy pieniądze za zwolnienie lekarskie mi się należą gdy mam nie przepracowany miesiąc cały proszę o kątakt 889857508
Edyta
2014-12-23 10:25:03
Odpowiedzi: 0
Złozylam wypowiedzenie pracy z art 55 pracodawcy-nie przeczytałam co on oznacza poprostu wydrukowałam z internetu gotowy wzor teraz pracodawca straszy mnie sadem pracyczy moge to w jakis sposob odwołac ze nie miałam zamiaru skladac takiego wypowiedzenia .Byłam w toku otwierania własnej działalnosci i z dlatego popelniłam taki blad. Co moge zrobic aby nie doszło do sadu i 3 miesiecznego odszkodowania?
Anka
2015-02-13 22:52:00
Odpowiedzi: 0
w ochronnym okresie emerytalnym zmieniono mi warunki pracy i płacy, czy mogę się ubiegać o odszkodowanie?
Gość
2015-03-05 12:10:37
Odpowiedzi: 0
Czy mogę jako pracodawca przywrócić pracownika do pracy po wypowiedzeniu umowy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - czyli wycofać wypowiedzenie lub zmienić na zastosowanie pełnego okresu wypowiedzenia ?
Gość
2016-11-10 12:45:21
Odpowiedzi: 0
jeste na trzymiesięcznym wypowiedzeniu z powodu likwidacji sklepu ,teraz okazuje się że sklep zamkną w marcu 2017 czy muszę podpisać cofnięcie wypowiedzenia które rozwiązuje umowe o prace w dniu 31.01.2017
Gość
2021-03-24 16:10:13
Odpowiedzi: 0
w sierpniu mam 65 lat czy mam skladac 3 miesieczne wypowiedzenie
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie