Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2015r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 3 - Kwalifikacje zawodowe pracowników

Art. 102.

Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 771-773, w zakresie nie uregulowanym w przepisach szczególnych.

Art. 103.

(utracił moc)>

Art. 103 niezgodny z Konstytucją - na podstawie wyroku TK (Dz.U. z 2009 r. Nr 58, poz. 485)

Art. 1031.

§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Art. 1032.

§ 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Art. 1033.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Art. 1034.

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.

§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Art. 1035.

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Art. 1036.

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031–1035, mogą być przyznane:

– w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

Ryszard
2013-03-07 19:13:03
Odpowiedzi: 0
Jaki obowiązek ciąży na pracodawcy w przypadku gdy pracownikowi kończy się okres ważności "Świadectwa kwalifikacyjnego" uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych kategoii "E" Czy koszty związane z uzyskaniem potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych ponosi w całości pracodawca i z jakiego przepisu prawa to wynika?. Pracodawca poinformował pracownika iż okres ważności upływa z dnem 31 marca br i że obowiązkiem pracownika jest przedstawienia potwierdzenia kwalifikacji ponieważ po tej dacie nie zostanie dopuszczony do dalszej pracy. Czy takie stanowisko pracodawcy jest zgodne z k.p.
seba
2013-03-14 21:55:04
Odpowiedzi: 0
czy po podniesieniu kwalifikacji pracodawca ma obowiązek podnies mi wynagrodzenie
Gość
2013-05-20 20:38:42
Odpowiedzi: 0
czy po ukończeniu studiów podyplomowych zgodnych ze stanowiskiem,pracodawca ma obowiązek zmienić grupę zaszeregowania pracownika wraz z uposażeniem
Gość
2013-06-24 15:08:14
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia za uprawnienia na koparkę, które zostały przez niego sfinansowane.
Gość
2013-06-28 22:35:21
Odpowiedzi: 1
jeśli zachorowałam tydzień przed rozpoczęciem urlopu szkoleniowego, to już go nie otrzymam
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-07-04 20:23:56
czy na obronę pracy licenjackiej,dostanę dzień wolny?niestety,studia nie są związane z moją pracą
Dodaj odpowiedź
Basia
2013-07-12 11:25:58
Odpowiedzi: 0
Czy muszę podjąć studia bo tego chce szef, mam 32 lata pracy w tym zakładzie i wiek 53 lat
edzia
2013-07-25 15:54:46
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca ma obowiązek dawania dni wolnych na szkołę
andrzej
2013-10-09 16:20:19
Odpowiedzi: 1
pracuję w systemie czterobrygadowym,uczę się zaocznie czy należy mi się dodatkowy urlop na szkołę?Czy pracodawca może odmówić przyznania takiego urlopu?
Odpowiedzi (1):
Darek
2014-04-01 19:38:51
Jeżeli była zgoda pracodawcy na dokształcanie - zwolnienia na czas zajęć z prawem do wynagrodzenia Jeżeli nie było zgody - dobra wola pracodawcy przy czym urlop bezpłatny lub zwolnienie bez prawa do wynagrodzenia.
Dodaj odpowiedź
Paweł
2014-02-01 21:28:47
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie firma wysłała mnie na studia w celu podnoszenia kwalifikacji Obecnie kończę studia i dostałem wypowiedzenie z nie mojej przyczyny Czy pracodawca może tak po prostu mnie zwolnić ,gdzie wcześniej inwestował w moje kwalifikacje .
Odpowiedzi (1):
Darek
2014-04-01 19:36:14
Nie napisałeś czy była umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą w zakresie dokształcania. Przy standardowej umowie lub jej braku pracodawca może rozwiązać umowę o pracę. KP tego nie zabrania.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-02-26 21:10:41
Odpowiedzi: 0
Jestem pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, zatrudnionym na stanowisku inspektora, zajmuję się dysponowaniem środków PFRON przekazanych zgodnie z algorytmem powiatom. Z własnej inicjatywy podjęłam naukę (dwa w jednym) w Kolegium Pracowników Służb Społecznych, które ma podpisana umowę z Uniwersytetem i w ten sposób robię dyplom pracownika socjalnego oraz drugi kierunek na wydziale pedagogiki specjalność praca socjalna. Mój pracodawca jest bardzo zainteresowany terminem uzyskania dyplomu, ponieważ potrzebna jestem do wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych. Nadmieniam, że pracodawca wcześniejszy i obecny wie, że podjęłam naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zgodnie z profilem mojej firmy. Moje pytanie brzmi czy pracodawca na moją pisemną prośbę może mi udzielić urlopu szkoleniowego czy powinnam wystąpić o urlop bezpłatny. Za naukę płacę sama wraz z kosztami dojazdu i noclegu i nie mam dofinansowania z zakładu pracy. Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź, która jest mi bardzo potrzebna bo nie wiem co mam robić, ponieważ zgodnie z grafikiem jedną obronę mam w maju br będę broniła dyplomu zawodowego, następną jak dobrze pójdzie w czerwcu jak nie to w we wrześniu i tu będę broniła licencjata z pedagogiki. Pozdrawiam serdecznie
iwona
2014-03-18 21:18:12
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie;w dniu 06.02.2014r przepracowałam 8 h od 6-14, po południu zostałam skierowana przez zakład pracy na szkolenie bhp.Czy należy mi sie w związku z tym dzień wolny czy odbiór godzin za szkolenie.Bardzo dziękuje!
Odpowiedzi (1):
Darek
2014-04-01 14:13:23
Szkolenie BHP (domyślam się, że jest to szkolenie okresowe) jest szkoleniem obowiązkowym, za które odpowiedzialny pod względem skierowania jest pracodawca. W zależnosci od stanowiska na którym pracujesz liczba godzin szkolenia jest różna co nie zmienia jednak faktu, że są to godziny, które powinny być zwrócone pracownikowi w ten czy inny sposób. Najczęściej będzie to udzielenie wolnego za ten czas. KP oraz wyroki Sądów Pracy jednoznacznie określają co jest pracą w nadgodzinach i nie powinno tutaj być wątpliwości, że była w tym przypadku praca w nadgodzinach nadliczbowych.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-14 08:04:12
Odpowiedzi: 0
Witam, a jeśli chodzi o praktyki zawodowe na studiach, które są konieczne do zrealizowania poza zakładem pracy. Czy w takim przypadku można skorzystać z urlopu szkoleniowego.
Gość
2014-04-26 22:10:37
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem pielęgniarką zostałam zakwalifikowana na kurs podnoszący moje kwalifikacje czy pracodawca ma prawo odmówic mi urlopu szkoleniowego?
Grażyna
2014-05-04 20:10:03
Odpowiedzi: 0
Czy mam prawo do zniżki godzin w pracy (ilu)lub innego typu zmniejszenia wymiaru zatrudnienia jeśli przygotowuję dysertację doktorską?
Mirek
2014-06-14 21:08:59
Odpowiedzi: 0
czy urlop z poniższego artykułu dotyczy tez studiów podyplomowych? Art. 103(2).
Gość
2014-06-25 09:41:17
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma obowiązek pokryć koszt egzaminu jesli szkoła jest finansowana w ramach środków uni europejskiej i pracodawca nie ponosił żadnych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji, a jedynie udzielił urlopu szkoleniowego.
Paweł
2014-07-02 13:44:08
Odpowiedzi: 0
CZy po uzyskaniu tytułu inżyniera ze średnią ocen powyżej 4,5 przysługuje mi gratyfikacja pieniężna, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości.Skierowanie pracodawcy na studia (umowa.
Gość
2014-10-10 00:40:56
Odpowiedzi: 1
Czy ochrona zakładu ma prawo badać mnie alkomatem wyrywkowo? Czy mam prawo odmówić?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-03-17 13:29:40
możesz odmówić. Ale wówczas oni mając podejrzenia będą wzywać policję i im już ciężko odmówić choć też możesz mówiąc że coś wykaże bo jadłeś czekoladki z nadzieniem adwokat - wtedy oni jak się będziesz bardzo upierał mają prawo wziąć cię na badanie krwi. Teoretycznie też możesz odmówić przed pobraniem ale........lepiej nie pić w pracy. A skoro cię nękają to odmawiaj i niech wzywają policję..będą mieli problem.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-03 14:41:44
Odpowiedzi: 0
Man pytanie ,pracuję i w trakcie tej pracy skończyłam liceum uzupełniające dla dorosłych,mam świadectwo ukończenia liceum które jest potwierdzeniem mojego wykształcenia średniego lecz nie mam matury czy to wystarczy by w pracy podnieść swoje wykształcenie z zawodowego na średnie????
paweł
2014-11-29 13:53:51
Odpowiedzi: 0
skierował mnie zakład pracy jestem na kursie mam praktykę od 6 rano do 14 i kierownik mi każe przyjść do pracy po praktyce
Gość
2015-01-20 17:49:10
Odpowiedzi: 0
Pracuję w szkole podstawowej na stanowisku woźna. Od września rozpoczęłam studia na kierunku nauczania początkowe. Czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy - mimo, że kierunek który wybrałam nie podnosi moich kwalifikacji jako woźna lecz daje mi nowy zawód - nauczyciel? Marta
Henka
2015-02-10 12:44:43
Odpowiedzi: 0
Co Znaczy:Pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podniesienie kwalifikacji w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia
Gość
2015-02-23 20:17:00
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może zabronić używania tytułu mgr na pieczątce, gdy wszyscy inni pracownicy posiadający tytuły naukowe używają ich na swoich pieczątkach w tej samej instytucji?
Odpowiedzi (1):
wojtek
2015-03-17 13:39:00
tak. jeśli tytuł który masz jest niezgodny z wykonywaną pracą. np masz magistra farmacji a jesteś zatrudniony -a w szpitalu jako pielęgniarka. W przeciwnym razie masz pełne prawo do posługiwania się tytułami bo to potwierdza jakby twoje kwalifikacje.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-25 07:50:21
Odpowiedzi: 0
Witam, czy pracodawca wysyłając mnie na szkolenie po godzinach pracy może odmówić mi liczenia czasu tam spędzonego jako czasu pracy. I druga sprawa, czy pracodawca może wysłać mnie na szkolenie w czasie mojego wolnego? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Gość
2015-03-17 23:14:21
Odpowiedzi: 0
Witam, mam taki problem: Mam wykształcenie zawodowe. W lutym ukończyłam kwalifikacyjny kurs Opiekuna Medycznego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego. Zaświadczenie przedstawiłam Pracodawcy ( pracuje w DPS jako pokojowa). I teraz jest problem Dyrektorka stwierdziła że nie zmieni mi w umowie pokojowej na opiekuna ponieważ nie posiadam wykształcenia średniego. Ktoś mi może odpowiedzieć na pytanie czy to jest zgodne z prawem? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie