Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2015r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 1 - Obowiązki pracodawcy

Art. 94.

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  • organizować prace w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
  • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
  • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
Art. 941.

Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 942.

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

Art. 943.

§1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o prace, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o prace powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Art. 95.

(uchylony)

Art. 96.

(uchylony)

Art. 97.

§1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

§12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w §11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

§13. Pracownik, o którym mowa w §11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.

Art. 98.

(uchylony)

Art. 99.

§1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

§3. (uchylony)

§4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Większe okno
Gość
2014-11-19 07:14:44
Odpowiedzi: 0
Czy pszysluguje mi zasilek chorobowy,jesli w tym samym dniu co zostalem zatrudniony i ubezpieczony.mialem grozny wypadek w miejscu pracy,z winy pracodawcy zostalem kaleka i jusz nigdy nie bede mogl pracowac
kamil
2014-11-26 16:49:47
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanko czy zakres obowiązków w malej firmie prywatnej nie panstwowej musi byc napisany umownie czy wystarczy slownie w firmie zatrudnionych są 3 osoby z góry dziekuje
Gość
2014-11-26 18:19:40
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie mam pytanie po 18 latach na jednym stanowisku jako kierownik i sprzedawca pracowałam tylko od 7 do 15stej po dwutygodniowym chorobowym chcą mnie przenieś do innego sklepu na miesiąc na zmiany i 7-dni w tygodniu czy majom prawo mam 59-lat. Pozdrwaiam
Gość
2014-11-26 20:17:29
Odpowiedzi: 0
Czy w roku 2014 pracownikowi przsługuje 4dni urlopu na telefon
Gość
2014-12-10 19:27:27
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony na czas nieokreślony jako osoba niepełnosprawna, pobieram rentę z ZUS, mam 59 lat, czy obowiązuje mnie czas ochronny, czy pracodawca może mnie zwolnić przed nabyciem przeze mnie prawa do emerytury?
gosia
2014-12-11 11:20:19
Odpowiedzi: 0
Pracownik w listopadzie01.11 był w pracy 12H w tym samym dniu pracownik otrzymał niezdolność do pracy tj od 01.11.do 26.11.14r. Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za 12h pracy i za dzień niezdolności do pracy.
Gość
2014-12-11 15:40:07
Odpowiedzi: 0
jaka przerwa przusługuje na 10 godzin pracy?
Gość
2014-12-12 13:16:08
Odpowiedzi: 0
heej
Gość
2014-12-12 13:18:18
Odpowiedzi: 0
spokoj
Gość
2015-01-04 10:07:22
Odpowiedzi: 1
Mam 46 lat 31.12.2014 skonczyla mi sie umowa druga na czas okreslony. Pracodawca powiedzial ze jak oddam mu umowe to bede dalej pracowac inaczej, ,do widzenia,, Termin mialam do Wigilii. Oddalam mu ta umowe podarl przy mnie. Wypisal nowa umowe z przedluzeniem o 1.5 roku.Zalezy mi na pracy .Pracuje w handlu.Czy jest rada na takiego cwaniaka-pracodawce.U niego dokumenty musza byc w porzadku wiec liste obecnosci tez podpisuje raz za caly miesiac. Nie wazne ze nie mialam wolnego mam zaznaczyc ze mialam. Gdyby nie sytuacja na rynku pracy taka jaka jest nigdy nie zgodzilabym sie poswiadczac nieprawde na korzysc pracodawcy a nie korzysc swoja. Powtarzam pytanie czy jest rada na takiego pracodawce cwaniaka?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-10 14:10:24
Proponuję podejść icognito do PIP-u. Ewentualnie poszukać innego pracodawcy...
Dodaj odpowiedź
grzegorz
2015-01-15 09:49:55
Odpowiedzi: 0
pracuje w prywatnej firmie transportowej czy pracodawca ma obowiazek wyplacac wczasy pod grusza
Maria
2015-01-18 19:36:17
Odpowiedzi: 0
Pracuję w przedszkolu niepublicznym i w kwietniu po 42 latach pracy przechodzę na emeryturę. Czy przysługuje mi odprawa?
Gość
2015-01-20 18:28:35
Odpowiedzi: 1
czy pracodawca może mi niewypłacić pieniędzy za 8 dni zwolnienia L4?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-13 09:56:57
Za każdy dzień zwolnienia lekarskiego należy się 80% podstawowego wynagrodzenia.
Dodaj odpowiedź
Alina
2015-01-28 19:00:11
Odpowiedzi: 0
Umowe o prace mialam do dnia przejscia na emeryture, czyli do lutego2014r.Czy nalezy mi sie odprawa?Szef na pytanie czy otrzymam twierdz , ze mi sie nie nalezy.Pracowalam tam 5 lat
Gość
2015-01-31 16:58:18
Odpowiedzi: 0
Pracowałam na czarno w sklepie. Około 2tygodnie po rozpoczęciu pracy wyrobilam książeczkę sanepidowska, na którą dała mi skierowanie kierowniczka. Czy po zakończeniu u niej pracy ma ona prawo mi odliczyć pieniądze za wyrobienie książeczki z mojej wypłaty? (badania miałam zrobione wcześniej, ona dała mi skierowanie tylko po to by lekarz wypisał mi książeczkę) bardzo prosze o szybką odpowiedz , bo juz w poniedziałek mam iść po wypłatę i chciałabym wiedzieć czy ona tak może
Gość
2015-02-05 20:59:14
Odpowiedzi: 0
czy należy mi się wolny dzień na wezwanie do sądu
Ewa 7
2015-02-07 20:18:28
Odpowiedzi: 0
Pracuje w jednosce samorzadowej na pol etatu i na umowę na czas określony. Podjelam starania o przejscie na zwalniajace się stanowisko na pelnym etacie i umowę na czas nieokreslony, ale pracodawca mimo, ze mam kwalifikacje, znajomość tematu zarząd il przeprowadzenie rekrutacji. Ostatecznie wybrano osobę z !zewnątrz, która okazala się znajoma jednej z pan ale mająca tytul mgr mimo, ze chodzi tu o etat magazyniera. Czy pracodawca mial prawo tak mnie potraktować? Czy mogę jeszcze zrobić cos w tej sprawie?
Gość
2015-02-08 18:25:28
Odpowiedzi: 1
Witam! moja umowa o pracę wygasa 28 lutego bieżącego roku jest to umowa na czas określony czy pracodawca powinien mi wręczyć wypowiedzenie jeżeli nie chce przedłużyć umowy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-14 20:26:18
Witam, jeżeli pracodawca nie chce dalszej współpracy nie musi wręczać Ci wypowiedzenia. Czas trwania umowy wygasa w dany dzień i współpraca kończy się bez żadnych formalności ze strony Twojej bądź pracodawcy. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
alex
2015-02-16 19:53:09
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie, pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony i mój pracodawca chce mnie przenieść na inne stanowisko pracy. Czy muszę się zgodzić na przeniesienie i czy mogę wnioskować o rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron. Ważne, chciałbym aby pracodawca rozwiązał ze mną umowę, bo mam inna prace na oku. Dlatego zależy mi, bo w umowie o pracę mam zaznaczone, że przysługuje mi 3 miesięczne wypowiedzenie. A mi zależy na czasie, bo nową pracę miałbym zacząć od marca 2015 roku.
Gość
2015-02-23 10:29:41
Odpowiedzi: 1
A co trzeba zrobić jeśli jest się prześladowany przez jakiegoś pracownika ? Jest agresywny, groźi...
Odpowiedzi (1):
wwwiii
2015-03-17 12:58:57
Zgłosić na policję.
Dodaj odpowiedź
Stiven
2015-03-03 22:16:07
Odpowiedzi: 0
Pracuje w szkdliwych warunkach otrzymywałem dziennie litr mleka nowy dyrektor który szuka oszczędności zlikwidpwał ten dodatek .Czy słusznie .
Gość
2015-03-06 09:44:27
Odpowiedzi: 3
czy do umowy zlecenie i umowy o dzieło pracodawca powinien wydac swiadectwo pracy
Odpowiedzi (3):
Gość
2015-03-17 19:10:03
No raczej nie otrzymujemy świadectwa pracy z tytułu umów o dzieło/zlecenia ;)
Gość
2015-03-17 19:10:05
No raczej nie otrzymujemy świadectwa pracy z tytułu umów o dzieło/zlecenia ;)
Gość
2015-03-21 18:01:21
Ale dostajesz Zaświadczenie, że pracowałeś u danego pracodawcy oraz masz wpisany okres zatrudnienia:-) i z ten dokumentem okazujesz się w urzędzie pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-17 20:42:54
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry Pracuje dla agencji pracy na umowę o prace ale 50%. Codziennie czekam na smsa i musze być gotowy do pracy ale nie pracuje codziennie czy to jest legalne abym musial być gotowy do pracy ale nie miał za to płacowe??? czy może być nie regularny czas pracy w umowie o prace??? I oczywiście mobbing nie mam tak samo jak inni pracownicy którzy dłużej pracują.
Gość
2015-03-22 17:10:30
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może założyć głośniki w sklepie?
Gość
2015-03-24 16:42:59
Odpowiedzi: 0
Witam! Od roku pracuje w nowej firmie. Płaca dobra ,praca przyjemna ale pracownicy a wlasciwie jeden z nich stosuje tzw. nieczyste zagrania. Robi awantury np. typu afera o drukarke, lyzeczke, itp.podnoszac je do rangi np.podpalenia domu . Nie przekazuje zadnych informacji, stosuje ublizanie i wyzwiska oraz grozby np:zobaczysz co ci sie stanie...Nie mowi nic w prost tylko za plecami, podwaza moje kompetencje. Posadza o kradziez pieniedzy,chociaz menager udowodnij ze sam przez swja nieodpowiedzialnosc po prostu je zgubil. Od pierwszego miesiaca pracy jestem zestresowana, czesto puszczaja mi nerwy co objawia sie to placzem, kazdego dnia budze sie z mysle ze nie chce isc do pracy , bo z nowu cos wyniknie...Dla mnie jest to mobbing jak teraz przedstawic te fakty szefowi aby cos zaczal z tym robic?jak to ugryzc pod wzgledem formalnym?Zaznaczam ze ten pracownik to osoba wszystko wiedzaca i najmadrzejsza na swiecie...
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie