Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: sierpień 2016r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Gość
2016-04-07 18:22:21
Odpowiedzi: 0
Witam Pracuję od 7:00 do 15:00, zdarza się że mój kierownik tuż przed końcem pracy lub telefonicznie wieczorem powiadamia mnie o konieczności przyjścia do pracy w godzinach nocnych (np. o godzina 1:00 lub 2:00 lub 4:00 lub 5:00) ile godzin powinnam pracować aby otrzymać zapłatę za godziny nocne.
Gość
2016-04-08 12:51:00
Odpowiedzi: 0
podstawa prawna godzin nadliczbowych inadgodzin
arek
2016-04-23 07:19:17
Odpowiedzi: 9
czy pracownik zmianowy może brać wolne za nadgodziny w dni świąteczne to jest w soboty i niedzele a ja mam go zastąpić a jestem zatrudniony na 8 godzin.
Odpowiedzi (9):
Gość
2016-05-11 04:19:42
Even the dog is black!!!! ;-) Great look, I hope not to cold?! I just bought a similar skirt in Zara last time! I didn't have time yet to wear it... xx.ia.wddwct-to-twinswblogspot.com
Gość
2016-05-11 05:39:36
Deadly accurate answer. You've hit the buyelesl!
Gość
2016-05-11 12:57:58
I definitely agree that tares are the issue. Wheat will work for the kiongdm in one accord, or at least come to one accord <a href="http://wbsspqk.com">evgtautlly&#8211;misundersnandines</a> are bound to happen on this side of eternity. Divisions with the pastor and within congregations usually come because of a lack of focus on the most importance thing, Jesus Christ.I&#8217;m very happy with my current church as the pastoral staff love getting behind their congregations&#8217; ideas and running with them, offering suggestions and corrections along the way, empowering the people of God rather than ruling them. It&#8217;s very refreshing to have that kind of environment. &nbsp;
Gość
2016-05-11 12:58:25
excellent because online <a href="http://vvnfhkiybyn.com">webitse&#8230;I</a> look grateful for the post. I desire that allows you to comment that the cash essential for vehicle coverage varies because of policy to a few new, just because you will notice numerous factors that bring about the 100 % cost. As an example, the come&#8230;
Gość
2016-05-13 02:14:15
Hiya, I am especially cheerful I have found this intaomofirn. At the moment bloggers distribute only regarding gossip and obtain gear and this is really maddening. A sunny blog with interesting pleased, this is what I ought. Express gratitude you for making this website, and I&#8217;ll live visiting once more. Perform you perform newsletters? I Can&#8217;t attain it. http://ijagbz.com [url=http://opsiuaskut.com]opsiuaskut[/url] [link=http://oticom.com]oticom[/link]
Gość
2016-05-13 02:14:44
Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube senontisa. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone! http://dskczf.com [url=http://ymraihxyer.com]ymraihxyer[/url] [link=http://npweivexrak.com]npweivexrak[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:49
&#8220;free market economics prevents OPEC from being too powerful.&#8221;The opposite is true. You types empower OPEC.You types also oppose anti-trust laws, you empower <a href="http://llkski.com">moainolies.Lobertaripns</a> love monopolies, Libertarians love OPEC.
Gość
2016-05-14 03:08:19
Tá fáilte romhat, Marc. Is é sin a <a href="http://qhuufkk.com">fhierháitramh</a> nach féidir freastal ar na bliana seo caite. Surely vain a bheith ina lá mór, ag déanamh post iontach. Beidh muid ag fanacht chun an t-iarratas Maidir
Gość
2016-05-15 01:21:06
top-ranking wes#tieb&s8230;you can possess great website a subsequent! could you want to make a number of ask articles as well as reviews about your own weblog?&#8230; http://vspyna.com [url=http://puesufn.com]puesufn[/url] [link=http://edmzck.com]edmzck[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-28 13:05:37
Odpowiedzi: 9
Witam W mojej firmie jest system dwu zmianowy 7-15, 15-23 a przelozeni zmieniaja godziny pracy na 16-00, 17-1:00 i nie zapewnia 8 godzin pracy czesto wychodzimy po 7 godzinach. I moje pytanie czy slusznie kaza nam pozniej odpracowywac niedobor godzin lub czy moga uzupelnic ten niedobor poprzez zabranie z godzin nadliczbowych jak takie pracownik posiada.
Odpowiedzi (9):
Gość
2016-05-11 01:58:27
Hm, to me it sounds like Speed Hi#yawh&g8217;s hub theme is just the original Dreamcast song. Maybe they didn&#8217;t put in a violin theme yet? It&#8217;s quiet though, I could be wrong.
Gość
2016-05-11 02:49:50
Love the images and cards! Your coloring is so woefdrnul! The swiss dot diaper and safety pin are perfect! Hope you are having a great day Donna!
Gość
2016-05-11 03:56:50
I din'dt know where to find this info then kaboom it was here.
Gość
2016-05-11 12:51:59
I always look for great, <a href="http://sromlcyvlb.com">inprisational</a> reads - I would love to win a copy of this book. Raw human experience is beautiful, even when its tragic. What a great giveaway! :)
Gość
2016-05-11 12:54:18
tava quebrado o link veio, vo arruma rllxa, to postando coisas de outros sites com link original, pode ve em tudo ai, só troquei poq tava quebrado. rehospedei no meu servidor com seu <a href="http://sgctyvq.com">inaorlsdta,</a> que eu fiz com as equipes, seu link ta off cara.
Gość
2016-05-13 02:08:06
DKL,Regarding annexing a foreign na7ton&#821i;s land. Is it as serious of a crime that Israel has annexed Palestinian land in the 1967 war? Does Israel&#8217;s continued refusal to abide numerous UNSC resolutions demanding a return of Palestinian land as well as the Golan Heights to Syria, justify potential US military action against Israel? Should we go in and kill 100,000 Israelis as we did with Iraq? Is there a double standard here? http://nbxiquklz.com [url=http://hfnfhoghj.com]hfnfhoghj[/url] [link=http://ftqbjkzriyz.com]ftqbjkzriyz[/link]
Gość
2016-05-13 02:10:19
I&#8217;m sure you intended your article to be thvohgt-prouoking, and it is. I have been mulling over many of your points in this article and I agree on many. Thanks. http://czdnlpl.com [url=http://xjfuxepvs.com]xjfuxepvs[/url] [link=http://mvvpmt.com]mvvpmt[/link]
Gość
2016-05-14 03:01:42
That online video implies nothing. It might even assistance <a href="http://iwjechneuqu.com">RonyPm._eeople</a> are catching to the mainstream media is very little more than political hacks during the tank for 0bama.
Gość
2016-05-14 03:04:02
Resumo tu post: &#8220;Esto lo jodimos entre todos&#8221;, que no deja de ser una verdad como un puño. Unos más, otros menos, pero todos <a href="http://dtcrwksx.com">reocsnsableo.Conopedsr</a> de la situación de Japón y EEUU, que ya pasó esto antes ahí, cuando las casas vuelvan a costar como en los años 90, me planteo comprar, mientras tanto &#8220;tiro&#8221; mi dinero feliz todos los meses en alquiler, sabiendo que no depende del Euribor Un saludo.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-28 22:00:57
Odpowiedzi: 13
Witam, mam umowę o pracę od poniedziałku do piątku po 8 godz. czasem szef prosi mnie żebym przyszła do pracy w sobotę na 4 godz. szef daje mi w tygodniu 4 godz. do wybrania jest to prawidłowo czy powinnam dostać cały dzień wolny ?
Odpowiedzi (13):
Gość
2016-05-11 01:51:51
så lekkert og morsomt !! ikke rart de små (og hu mor ;) vil leke med det hver dag ! Ellers herlige isblå detaljer i kjøkkenet ditt - og smeg kjøleskap sier du ?? I lyseblått ?? oioi - DEN må vi få se mer av !! :) (en sånn er meeeget høyt oppe øaenslistk! :)Ellers kjenner jeg meg veldig godt igjen - når du snakker om skattejakt i eget hus !hihi !;)Ha en super kveld Bodil! L i Husrom &amp; Hjerterom
Gość
2016-05-11 02:05:34
Excellent read! I have got 1 advice for your site. It appears like there are a few css problems when opening some web pages in google chrome and opera. It is operating good in internet explorer. Perhaps you could double check that. I have just bokroakmed this document on digg.com to get several more visitors to your web page.
Gość
2016-05-11 03:34:57
It's great to find soomene so on the ball
Gość
2016-05-11 12:51:09
/ Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable <a href="http://dvttdlvyta.com">intrimafoon</a> to work on. You have done a marvellous job!
Gość
2016-05-11 12:51:22
It was great to hear about your positive experiences with Facebook. I am new to flying in cyberspace and have been weighing the advantages and disadvantages of immersing myself in this arena. I have felt that it would be challenging to form close, lasting relationships online, especially without a <a href="http://dxguuwadbu.com">&#1#80;physical&28222;</a> contact, but it seems that real connection can be made. I believe that synergy happens at a profound soul level as we make an intention to support each other&#8217;s growth and journey. Thanks for the encouragement. Maybe I&#8217;ll knock on your door when I arrive in Facebookland!
Gość
2016-05-11 12:53:58
en physique de la matière condensée au CEA de Grenoble (Institut INAC: nanoscience et <a href="http://bfamomzoto.com">crDyaénie/oépgrtement</a> Cohérence magnétique). Et même si on bosse pas mal je ne connais personne qui fait 60h.
Gość
2016-05-13 02:07:13
Thanks very much for your kind words Ellie, it was a fantastic party! I hope both your and Nasim&#8217;s families (here and overseas) get a chance to see the video so they can share in the joy &#8211; the longer version too, there&#8217;s about two hours of video from the night&#8230; I could only choose the very best bits for the hi!tgighhslLangdon http://quzuhaxyd.com [url=http://ymutva.com]ymutva[/url] [link=http://flugwo.com]flugwo[/link]
Gość
2016-05-13 02:07:29
Nicht so wie Du es gerade denkst *g* Aber da sie mit Computern absolut gar nix am Hut hat (so lautete ihre Frage, als sie uns den G5 ins Haus schleppen sah: &#8220;Ach, neue Boxen für die St)2aoenlage?&#8r21;e, kann ich ihr bei solchen Lieferungen voll vertrauen http://sjqekvxutbk.com [url=http://ftyhjuvgic.com]ftyhjuvgic[/url] [link=http://tscyfkrqyju.com]tscyfkrqyju[/link]
Gość
2016-05-13 02:09:58
naturally like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth neeetrhvless I’ll definitely come back again. http://gpevbam.com [url=http://aujbhqihgl.com]aujbhqihgl[/url] [link=http://uvazfhwm.com]uvazfhwm[/link]
Gość
2016-05-14 03:01:20
UUh mi hai aperto un mondo con questo post!mi son innamorata di questo smalto (è scontato lo so!)e dell&#39;outfit jeans con risvolto e felpa..grazie per <a href="http://bpehokgctn.com">l&#en;ispirazio93!</a>
Gość
2016-05-14 03:03:40
vavaly, cred ca e mult mai <a href="http://trzgmsf.com">cotnrofabil</a> asa pentru multi oameni. Chiar daca de multe ori, senzatia de care spui tu o au cu totii: &#8222;mi as simti mintea locuita de omuleti mici care se plimba prin capul meu&#8221; :))
Gość
2016-05-15 01:14:40
Si je ne me trompe, Nabokov, dans une de ses leçons, rappelle aux lecteurs qu&rsquo;il y a place pour tous les hommes dans le roman, tous, et pas seulement les figures héroïques (ou anulthéroïques),q-eique chose comme un droit à tout homme et sa reconnaissance . http://eztaxbzh.com [url=http://gzeypnym.com]gzeypnym[/url] [link=http://hqwyhmpdaro.com]hqwyhmpdaro[/link]
Gość
2016-05-15 01:16:58
I have a few sunigstgoes for posts. The pink ranger had braces, Skye(puzzle place) was actually asian, and cartoon network had lenient standards. http://oqkrlshlfg.com [url=http://pkfhjiawo.com]pkfhjiawo[/url] [link=http://odpnva.com]odpnva[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-06 11:34:46
Odpowiedzi: 0
W dniu 2.05 2016 r byłam na zwolnieniu lekarskim- dzień ten ustalony został jako dzień wolny od pracy przez moją firmę. Za ten dzień wyznaczono termin do odpracowania w sobotę 7.05.2016. Pytanie moje jest takie: Czy muszę odpracowywać ten dzień mimo, że przebywałam na zwolnieniu lekarskim?
Paweł
2016-05-12 06:38:50
Odpowiedzi: 0
czy zakład ma prawo zostawić pracownika na nadgodziny po nocnej zmianie
Ela
2016-05-25 08:51:41
Odpowiedzi: 0
jak rozliczyć czas pracy pracownika, który pracował dnia dnia 23.05.2016r.od godz.7.00 do 15.00, następnie w tym samym dniu 23.05/24.05.2016 od godz.21.30 do 7.30 następnego dnia dozorował pożarzysko,i ponownie 24.05.2016r./25.05.2016 dozorował pożarzysko od godz. 19.30 do 7.30
Gość
2016-06-03 10:51:27
Odpowiedzi: 0
Witam Czy pracodawca może dać mi odbiór godzin kiedy w dniu poprzedzającym zakończyłam pracę o 6 rano. Kiedy z prawa pracy należy mi się 11 godzin wolnego przed następną zmianą?
Gość
2016-06-09 15:53:50
Odpowiedzi: 0
Witam, powinnam kończyć pracę o godz. 15.00, niestety zdarza się, że muszę zostać w pracy do 15.20 czy ten czas liczy się jako jedna pełna nadgodzina?
Gość
2016-06-21 21:48:11
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca moze calkowicie dysponowac urlopem i udzielac go kiedy chce
Gość
2016-06-26 18:00:34
Odpowiedzi: 0
Witam,czy pracodawca moze nas ukarac za to ze nie zgodzilismy sie na 13 godzine pracy z soboty na niedziele i po odmowie poszlismy do domu, a przelozonemu zglosilismy przemeczenie, gdyz to byl czwarty dzien dwunasto godzinny zmiany nocnej, a pracujemy wysokiej temp,powyzej 35 stopni.
Gość
2016-06-29 15:37:10
Odpowiedzi: 0
Witam,mam takie pytanie,a mianowicie należy mi się jubileusz z racji lat przepracowanych,zakład w którym pracuję przyznał mi takie świadczenie,lecz z braku pieniędzy nie wypłacił pieniędzy,czy jeśli złożę wypowiedzenie należy mi się jubileusz i czy pracodawca ma obowiązek wypłacić mi zaległe pieniądze z tegoż to tytułu.
Gość
2016-06-29 21:00:49
Odpowiedzi: 0
co zrobić, gdy pracodawca regularnie, od lat zmusza grupę pracowników do całotygodniowych, całodobowych dyżurów domowych ? Zgłoszenie do PIPu to utrata pracy.
Gość
2016-06-29 21:01:58
Odpowiedzi: 0
co zrobić, gdy pracodawca regularnie, od lat zmusza grupę pracowników do całotygodniowych, całodobowych dyżurów domowych ? Zgłoszenie do PIPu to utrata pracy.
Zofia
2016-06-30 05:57:38
Odpowiedzi: 0
Jak wyliczyć zarobek brutto w czerwcu jeśli pracowałam 22 dni razem 176 h ale to było 15h nocnych w niedziele, 43 h nocne w zwykłe dni i 118 normalne godziny w zwykłe dni. Mam 12 zł/h i nie miałam w tym miesiącu przysługującego mi urlopu 2 dni(pracuję przez Agencję Pracy a umowy dają osobne na każdy miesiąc)
Gość
2016-07-05 07:50:18
Odpowiedzi: 0
Czy można zostać na nadgodziny po 8 godzinach pracy w nocy tzn6:00-10:00
irena
2016-07-09 19:26:59
Odpowiedzi: 0
przewóz pracowniczy się spóżnia , jak długo powinnam na niego czekać proszę podać ile godzin żebym miała usprawiedliwiony dzień w pracy
irena
2016-07-09 19:27:04
Odpowiedzi: 0
przewóz pracowniczy się spóżnia , jak długo powinnam na niego czekać proszę podać ile godzin żebym miała usprawiedliwiony dzień w pracy
grazia
2016-07-10 19:32:05
Odpowiedzi: 0
Witam,mam pytanie czy duza firma budowlana która nie chce płacic pracownikom godzin nadliczbowych,moze na długi okres czasu ustalic godziny planowane po 12 godzin,dla pracowników na umowach stałych ,wiadomo ze jest to strata dla pracowników gdyz sa to czyste godziny ,prosze o odpowiedz
grazia
2016-07-10 19:32:12
Odpowiedzi: 1
Witam,mam pytanie czy duza firma budowlana która nie chce płacic pracownikom godzin nadliczbowych,moze na długi okres czasu ustalic godziny planowane po 12 godzin,dla pracowników na umowach stałych ,wiadomo ze jest to strata dla pracowników gdyz sa to czyste godziny ,prosze o odpowiedz
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-17 13:53:38
Czy pracodawca może zmusić do pracy w kazda sobotę i dać listw jako polecenie sluzbowe
Dodaj odpowiedź
grazia
2016-07-10 19:32:12
Odpowiedzi: 0
Witam,mam pytanie czy duza firma budowlana która nie chce płacic pracownikom godzin nadliczbowych,moze na długi okres czasu ustalic godziny planowane po 12 godzin,dla pracowników na umowach stałych ,wiadomo ze jest to strata dla pracowników gdyz sa to czyste godziny ,prosze o odpowiedz
Kris
2016-07-28 22:04:19
Odpowiedzi: 0
Jakie wynagrodzenie należy się za tzw.dyżur pod telefonem,po godzinach pracy?
Anna
2016-08-09 10:27:32
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca ma prawo narzucić formę odbioru nadgodzin?
Gość
2016-08-09 21:08:48
Odpowiedzi: 0
Ja mam etat 12godzin i pracuje 2godz dłużej czy powinnam dostać za nad godziny więcej pracujet co 2 dzień
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie