Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: wrzesień 2019r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Gość
2017-11-02 19:28:34
Odpowiedzi: 0
Witam. Byłem w delegacji od 4.30 jechałem do serwisu samochodem sluzbowym. Na miejscu byłem o 8.30.Naprawiali i przegląd samochodu trwal do 16.30 W tym czsie nic nie robilem. Wróciłem do domu o 19.30. Czy naleza mi się nadgodziny czy wolne. Proszę o pomoc.
Ola
2017-11-02 23:07:14
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie odnosnie nadgodzin. Czy pracodawca moze zmusic pracownika do odrabiania nadgodzin np przychodzac donoracy godzine wczesniej w tygodniu? Wspomnę ze jestem osoba uczaca sie zaocznie i oddalam do kadr moj plan lekcji. Czy w tym wypadku pracodawca ma prawo wymagac od osoby uczacej się przychodzić do pracy na nadgodziny w sobote? Jak prawo stoi po stronie pracownika uczacego sie?
Gość
2017-12-02 09:55:32
Odpowiedzi: 0
Czy nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje odroczenie wypłaty za godziny nadliczbowe?
Maciej
2017-12-05 20:44:20
Odpowiedzi: 1
Gdzie w Kodeksie Pracy znajdę informację o tym, że pracownik musi stawić się na swoim stanowisku pracy 15 minut przed rozpoczęciem swojej pracy? Mój pracodawca twierdzi, że jest taki przepis.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-07-12 15:17:47
nie ma. Musisz rozpocząć swoją pracę zgodnie z godziną rozpoczęcia. Czyli jeżeli masz do pracy na 7:00 to już o tej godzinie powinieneś pracować, a nie dopiero się do tego przygotowywać.
Dodaj odpowiedź
Roman
2018-01-04 18:58:24
Odpowiedzi: 0
Pracuje w firmie drogowej.jestem kirowca.W zimie zajmujemy sie odsniezaniem drog wiec na samochodzie mam zalozony plug sniezny i piaskarke, a mi kaze isc do domu i twierdzi ze mam dyzur domowy i mam czekac na telefon.Jak mnie nie wezwie to mi wpisuje urlop.I tak przez cala zime.Jak szef znajdzie jakas inna prace to po godz.15 mam nadal dyzur pod telefonem w domu.Czyli musze byc do jego dyspozycji przez caly okres zimowy od grudnia do polowy marca w kazdy dzien i noc,niedziele i swieta.I mam pytanie.czy to sie nazywa domowy dyzur pod telefonem?A co z zyciem prywatnym?Jak dlugo moze trwac dyzur domowy? 3,5 miesiaca?To jest chore.
Małgorzata
2018-01-07 17:06:20
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może rozliczać godziny nadliczbowe kwartalnie, czy powinien robić to po zakończonym miesiącu pracy. W moi przypadku to kwartalne rozliczenie, jeżeli mam w listopadzie nadgodziny to automatycznie w kolejnym miesiącu mam mniej godzin do wypracowania,więc kolejny miesiąc dla mnie jest krótszy o te nadgodziny,i tak w kolejnym miesiącu.czyli na koniec kwartału godzin nadliczbowych już nie mam.godziny z trzech miesięcy i koniec. Czy jest to zgodnie z kodeksem pracy.Pozdrawiam
Gość
2018-01-14 10:06:54
Odpowiedzi: 1
witam serdecznie pracuje w szkole jako pracownik gospodarczy od pewnego czasu prcodawca wynajmując hale sportową w soboty i niedziele zmusza nas do pracy.bez wynagrodzenia i tródno odebrać dni wolne .Proszę o podpowiedż jak to powinno wyglądać zgodnie z prawem i ile wolnego powinniśmy otrzymać.Dziękuję
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-25 08:07:09
ZA sobotę dzień wolny, za pracę w niedzielę 200% wynoagrodzenia zasadniczego za dzień pracy
Dodaj odpowiedź
Janusz
2018-01-20 23:04:06
Odpowiedzi: 0
Co to sa szczegolne potrzeby pracodawcy?
Gość
2018-02-25 21:40:56
Odpowiedzi: 0
WITAM SERDECZNIE Mam pytanie dotyczące stanowiska Przełożonej Pielęgniarek. Czy Przełożona Pielęgniarek ma tzw. nienormowany czas pracy mogą do mnie na prywatny numer telefonu komunikatora społecznościowego oraz adres emailowy przesyłać informacje dzwonić niezależnie od dnia tygodnia najczęćciej w sobotę i niedzielę oraz poza godzinami pracy wymagać rozwiązani problemów które powinny rozwiązywać inni pracownicy. Nadmieniam, że pracodawca nie udostępnił mi służbowego telefonu, a wszędzie bez mojej zgody podaje mój prywatny numer telefonu. Proszę o odpowiedź
Gość
2018-04-05 12:11:59
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Pracuję w hotelu na stanowisku recepcjonisty, pełny etat, najniższa krajowa. Praca na zmiany 12h, również w weekendy. Co miesiąc do podstawowej pensji dochodzą nadgodziny i według moich obliczeń pracodawca płąci mi za nie jak za "godzinę etatową". Przykładowo: styczeń, etat w wymiarze 168 h, moje nadgodziny 50 nocki (10 x zmiana od 20 do 8) 2,50 dodatku za godzinę. Wynagrodzeni brutto w moim zakładzie pracy wygląda tak: 2100 (pods) 625 zł(nadgodziny) 224 (nocne 10x8x2,50) = 2949 zł brutto, czyli 2121,67zł. Pracodawca twierdzi, że takie kwoty wylicza mu komputer.. Ile faktycznie powinnam dostać według prawa za nadgodzinę? Czy godziny nocne to 9h od 22 do 6?
Gość
2018-06-15 21:38:25
Odpowiedzi: 0
WITM CZY PRACUJAC W MARKECIE PRACUJE PO WIENCEJ NIZ 8 GODZIN ZALEZNOSCI OD DNIA NIGDY NIE WYCHODZE PUNKTUALNIE MUSI STAC SIE SWIETO ZEBY WYJSC PUNKTUAKNIE CZY PRACODAWCA MOZE MI NAKAZAC ZOSTAC PO GODZINACH JEZELI JA NIE CHCE ????
Gość
2018-06-21 21:26:02
Odpowiedzi: 0
pracuję w szpitalu jako pielęgniarka, czy pracodawca może mnie zmusić do wzięcia dodatkowych dyżurów w danym miesiącu?
karolina
2018-07-10 15:57:35
Odpowiedzi: 0
Witam czy jeżeli pracuje w sobote od 9-14 mam zwracany cały dzień w tyg wolny ale w inny dzień musze pracować 11 godzin nie 8 ponieważ w sobiote pracuje się 5 można tak robić?
Nika
2018-08-06 23:13:58
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuję w sklepie spożywczo-przemysłowym. Mieliśmy renament w niedzielę i to był mój dzień wolny od pracy. Trwała ona od 18- 1.00 w nocy i mam pytanie ile godzin powinien mi oddać pracodawca???
Gość
2018-09-27 14:47:10
Odpowiedzi: 1
Cześć, pracuję od poniedziałku do piątku po 10h dziennie plus co druga sobota po 6 godzin, w umowie mam 40 godzin tygodniowo (8 dziennie od pn do pt)Płacone mam za wszystkie godziny, lecz pracodawca nie chce płacić 50% więcej, co w takiej sytuacji zrobić, gdzie mogę zgłosić taką sprawę?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-05-21 12:27:03
zgłosić do inspekcji pracy zapłaci za wszystko z nawiązka za 3 lata dwstecz
Dodaj odpowiedź
Zbyszek
2018-10-04 20:35:32
Odpowiedzi: 0
witam jestem kierowca i czesto pracuje po godzinach a pracodawca nie placi za nadgodziny a godziny nadliczbowe liczy godzine za godzine mam pytanie czy jak w takiej sytuacji powinny byc liczone 50/lub 100/
Gość
2018-10-17 13:41:10
Odpowiedzi: 0
Pracuję od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00. Pracując w poniedziałek od godz. 6:00 do 16:00 jak powinnam mieć zapłacone za 2 godziny czyli za pracę od 6:00 do 8:00.
Gość
2018-11-13 18:11:03
Odpowiedzi: 0
Czy kierowca autobusu miejskiego może odmówić pracy w nadgodzinach
Gość
2018-12-10 07:28:25
Odpowiedzi: 0
jeśli w sobote odrabiany jest poniedziałek to nadgodziny powinny być traktowane jak za poniedziałek czy jak za sobotę wolny dzien
Gość
2019-01-05 18:44:14
Odpowiedzi: 0
jakie powinnam otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbwych w sobote
Gość
2019-01-31 21:24:48
Odpowiedzi: 1
Ja wyjeżdżam do pracy o godz.6 rano w domu jestem o gdzinie 18 m pracodawca placi mi za 10 czy to jest wobec mnie udciwe .
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-08-27 14:55:08
Z całym szacunkiem, ale dlaczego pracodawcę ma obchodzić dojazd do pracy pracowników? Równie dobrze mogę powiedzieć, że mieszkam w Krakowie (bo tak, nikt mi nie zabroni), a pracuję w Szczecinie. Niech mi pracodawca płaci za te kilka godzin dojazdu... Absurd.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-01-31 21:30:27
Odpowiedzi: 0
Czy 15 zł za godzinę pracy za szpachlowanie,malowanie,wtapianie siatki zbrojeniowej,ukladnie terakoty,glazury,narożniki, po prostu wszystko to cz ta cena jest dobra?
Gość
2019-07-06 02:11:53
Odpowiedzi: 0
jeśli pracuje w systemie zmianowym i w grafiku mam na godzine 22.00.To jeśli przychodzę na godzine 18.00 czy praca w nadgodzinach zaczynam od 18.00 do 22.00?Czy praca w nadgodzinach zacznę po przepracowaniu ośmiu godzin.
Gość
2019-07-22 19:27:42
Odpowiedzi: 0
Pracuję na cały etat .7godzin dziennie przez 5 dni oraz jedną sobotę 8godz i jedna niedzielę 4 godziny .Zostałam poinformowana że czas pracy mam rozliczany sredniotygodniowo.Co to dla mnie oznacza ?Czy za inne dodatkowe godziny np.4godxiny w następną niedzielę należy mi się wynagrodzenie .Jak powinnam mieć rozliczony 14 dyniowy urlop , jeżeli wcześniej pracowałam już swój weekend ?
Gość
2019-07-31 21:09:54
Odpowiedzi: 1
Czy jest jakieś ograniczenie godzin nadliczbowych ? Mam wstawione w grafiku po 60 a nawet 70 godzin pracy w tygodniu co jest strasznie męczące szczególnie że to praca w nocy. Czy mam jakieś prawo się nie zgodzić na tak dużą ilość nadgodzin?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-09-19 11:22:26
150 rocznie
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie