Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2015r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
marian
2014-12-17 15:45:23
Odpowiedzi: 0
kto decyduje o pracy w nadgodzinach pracownik czy pracodawca a konkretnie czy pracodawca ma obowiązek powiadomić wcześniej pracownika, że będzie pracować w nadgodzinach i czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
athlonmp2008
2014-12-18 18:37:23
Odpowiedzi: 0
Witam, Mam duży problem z nadgodzinami a mianowicie: - mam umowę na czas nieokreślony od pon do piątku w pełnym wymiarze godzin (40 godz tygodniowo). Moja przełożona nie chce słyszeć o nadgodzinach. Pracuję jako serwisant mobilny. Nie mam stałego miejsca pracy. Co dziennie otrzymuję zlecenie (zlecenia) umawiam się z klientami i jeżdżę po różnych miastach (nocuję). Czas pracy określili nam jako serwis 8-16 ale dobrze by było podjechać do klienta i sprawdzić urządzenia przed otwarciem galerii lub po zamknięciu po 21 (branża ppoż). W dzień też się pracuje wykonuje prace w terenie. Godziny nam lecą, lata nam lecą a kierowniczka zasłania się, że jesteśmy delegowani do innego miejsca pracy i czas dojazdu do miejsca pracy nie liczy się a zapłata tym bardziej. Dodam przykład: jadę z miasta szczecin do warszawy 6h, po dojechaniu pracuję 4h i wracam do domu bo następnego dnia na miejscu praca. Szefowa wykazuje w grafiku tylko pracę na budowie 4h. Nie ma mnie de facto ponad 16h. W domu żona myśli że gdzieś na boku mam kochankę. Co lepsze jestem jeszcze zmuszany do brania zaliczek na poczet wyjazdu noclegów, zakupu urządzeń i płacenia z własnego konta bankowego (karty). Na prośbę wydania karty otrzymuję odpowiedź że firmę to zbyt dużo będzie kosztować. Czasami zdarzają się sytuację sytuacje że szefowa nie daję nam pracy i czekamy lub jedziemy na magazyn. Doczytałem że to po stronie pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi pracy. Jak sporządzić pismo. Wiemy że nasz grafik jest mataczony (do kadr wykazywane są godz pracy 8-16). Moim jedynym dowodem jest to że pracuje w nadgodzinach są paragony z płatności autostrad na których widnieją godz. Dodatkowo zabezpieczam się pismem u klienta w jakich godzinach pracowałem np: wyjechałem z domu o godz 7. U klienta dojechałem ok 11. Pracowałem do godz 20. Godzina 22:30 nocleg. Proszę o pomoc. Forma nie jest mała ale bur..el duży. Faktury vat które też przekazywałem z kilku miesięcy w tym roku zaginęły i muszę to Ja udowadniać że zdałem i muszą mi zwrócić poniesioną kwotę. eeehh
rafał
2014-12-29 22:26:02
Odpowiedzi: 0
witam jeżeli pracownik zarabia 18zł za godzinę i w danym miesiącu miał 28h nadgodzin to ile musi zapłacić Pracodawca takiemu pracownikowi pieniążków???
Gość
2015-01-01 15:21:15
Odpowiedzi: 0
dzien dobry. umowa o prace. w roku 2014 zebralam ok 130 nadgodzin. Czy pracodawca oddajac mi to w dniach wolny jest zobowiazany do oddania dokaldnie 130 czy 130 50%, co daje nam 19godzin? Czy zamiast dni wolnych moge ubiegac sie o ekwiwalent pieniezny? pozdrawiam
Barbara
2015-01-05 23:03:48
Odpowiedzi: 0
Pracuje na pełny etat.czy pracodawca może mnie zmusić do 16 godzin pracy)? A jeśli tak to czy dnia następnego należy mi się dzień wolny
Gość
2015-01-10 17:18:36
Odpowiedzi: 1
proszę mi udzielić odpowiedzi na pytanie czy jeżeli pracuje na pełen etat w wymiarze 40h tygodniowo wykonując pracę w weekendy soboty jaki niedziele czy za te prace wykonywane w weekendy w soboty jaki niedziele pracodawca może mnie zmusić do dnia wolnego za te dni pracy wolne od pracy jeżeli ja jako pracownik fizyczny chce za to zapłatę formie finansowej
Odpowiedzi (1):
gabriela
2015-01-15 19:09:36
Proszę mi udzielić odpowiedzi pracuję na pełny etat 48 godzin tygodniowo w tym w każdą sobotę ja bym chciała odebrać ten dzień nadliczbowy w tygodniu pracodawca chce mi ten dzień oddać w godzinach 2x po 4 godziny dodam ze dojeżdżam do pracy czy tak może
Dodaj odpowiedź
Piotr
2015-01-14 12:25:01
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie mam problem odnośnie dyżurów domowych mój pracodawca upiera sie przy swoim iż nie należy mi sie wynagrodzenie za pełnienie dyżuru przez 14 dni w w miesiącu i mamy być do dyspozycji pod telefonem w razie awarii lub obfitych opadach śniegu 24 godziny na dobę jak to sie ma do kodeksu pracy proszę o wypowiedź w tej sprawie z góry dziękuje pozdrawiam.
Gość
2015-01-19 20:14:58
Odpowiedzi: 0
Witam, Mam problem dotyczący wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny, pracodawca wstrzymał wypłatę ze względu na zły wynik inwentaryzacji. Niestety nie zostało uwzględnione to, że pracuje od miesiąca a przy zatrudnieniu mnie nie była przeprowadzona inwentaryzacja. Czy może bez informowania mnie zawieszać wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny? Dodam jestem na okresie próbnym.
888
2015-01-20 19:34:38
Odpowiedzi: 0
Chciałam się dowiedzieć, co dokładnie oznaczają - SZCZEGÓLNE POTRZEBY PRACODAWCY-czy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do nadgodzin i wykonywania zwykłej, codziennej pracy w tych nadgodzinach, bo na przykład pracodawca nie wywiązuję się z terminów, a dwa miesiące wcześniej zmniejszył kadrę i wypowiedział umowę za dwu tygodniowym wypowiedzeniem. Praca jest wykonywana w hałasie. 10 godzin pracy w hałasie jest uciążliwe.
Gość
2015-01-31 20:29:29
Odpowiedzi: 0
Witam, posiadam godziny nadliczbowe do odbioru oraz zaległy urlop za 2014r. Co w pierwszej kolejności muszę wykorzystać ?
Gość
2015-02-02 12:21:18
Odpowiedzi: 0
Rozpoczęłam pracę 27.10.2014.Do końca grudnia powinnam przepracować 352 godziny.367,5 godziny.Okres rozliczeniowy jest zakończony nie miałam wolnego.Co w takiej sytuacji?
Gość
2015-02-02 12:24:43
Odpowiedzi: 0
Rozpoczęłam pracę 27.10.2014.Do końca grudnia powinnam przepracować 352 godziny.Przepracowałam 367,5 godziny.Okres rozliczeniowy jest zakończony nie miałam wolnego.Co w takiej sytuacji?
Gość
2015-02-09 22:29:41
Odpowiedzi: 0
Czy Pracodawca może zmusić do nadgodzin po trzeciej zmianie, czyli po nocce?
Gość
2015-02-22 23:35:48
Odpowiedzi: 0
Czy Pracodawca może wysłać mnie na odsiadki za nadgodziny, których jeszcze nie zrobiłem? Np. od 1 lutego do 20 lutego mam 7 nadgodzin, a Pracodawca wysyła mnie na dwa dni wolnego i twierdząc, że do końca okresu rozliczeniowego tego miesiąca zrobię jeszcze nadgodziny.
Gość
2015-02-23 11:44:39
Odpowiedzi: 0
jak obliczyć godziny nadliczbowe młodocianego wynagrodzenie m-ne 151,25 : 160= 0,95 0,48 / 50% /
Gość
2015-02-25 21:07:53
Odpowiedzi: 0
Czy przysługuje dróga przerwa po 8h pracy.Nie jest to praca przy monitorze.
Gość
2015-02-26 09:11:13
Odpowiedzi: 1
Witam Dotychczas moje wynagrodzeni było naliczane po stałej stawce a nadgodziny były do wybrania i tak naprawdę bez okresu rozliczeniowego, natomiast teraz ma być naliczane po stawce godzinowej a okres rozliczeniowy za nad godziny jest 4 miesięczny. Jeżeli nie wybiorę nadgodzin to będą one zapłacone. Co z nadgodzinami z czasu umowy na "stawce stałej" czy pracodawca musi mi za nie zapłacić czy przepadają czy może są do wybrania?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-03-03 08:35:20
Czy pracodawca może zabrać premie za odmówienie nadgodzin,jest takie prawo.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-27 19:54:09
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuję na zmiany wg. miesięcznego grafiku pracy. Czy zwolnienie lekarskie liczy się tak jakbym był w pracy 8 godz. dziennie przez cały okres zwolnienia oprócz sobót i niedziel a jeśli tak to czy przy takim liczeniu przysługuje mi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe za dany miesiąc uwzględniając przepracowane godziny w czasie zdolności do pracy w tym miesiącu oraz liczbę dni zwolnienia. Norma godzin 160,przepracowanych łącznie ze zwolnieniem liczonym jak wyżej 172. Z góry dziękuję za szybką odpowiedż.
Gość
2015-02-28 07:24:28
Odpowiedzi: 0
dzień dobry. Czy podczas pełnienia dyzuru domowego, odebranie telefonu od kierownika i kolejno dojazd samochodem z domu do miejsca pracy jest już pracą w godzinach nadliczbowych.? pozdrawiam
Gość
2015-03-03 21:04:20
Odpowiedzi: 0
witam, czy za odpracowaną sobotę 28 lutego, mogę wziąć dzień wolny w kwietniu?
Gość
2015-03-04 19:21:10
Odpowiedzi: 0
pracownik pracował od 6 00 do 14 00 nastepnie został wezwany do pracy- potrzeba pracodawcy na godzinę 22 00 i był do 2 00, następnego dnia znowu pojawił się o 6 00 czyli nie został zachowany ustawowy odpoczynek pracy. Co mu przysługuje w tej sytuacji?
Gość
2015-03-06 01:07:08
Odpowiedzi: 0
Witam .Jestem zatrudniona na pelen etat.Moj system pracy to zmianowy.Glownie pracuje od 15 do 23.czy pracodawca może kazać zostac mi do 12 godzin w pracy.Jedniczesnie nie mam możliwości powrotu wtedy do domu.Iiwina
dada
2015-03-06 18:22:21
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie jesli w zeszla niedziele zrobiona w mojej firmie przymusowe nadgodziny i nie poszłam a teraz w niedziele znowu zrobione i jesli nie pojde 2 raz to czy groza mi jakies konsekwencje?prosze o pomoc
Gość
2015-03-09 14:51:50
Odpowiedzi: 0
Jeśli przekraczam czas pracy o 16 minut to pracodawca powinien wpisać mi pełną godzinę nad liczbową czy tylko 16 minut.
Gość
2015-03-16 20:49:07
Odpowiedzi: 0
Czy mistrz może zabrać mi 0,5 godziny z godzin nadliczbowych w ramach kary?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie