Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: styczeń 2018r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
halina
2017-02-16 09:10:28
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć czy za pracę w wolną sobotę 4 godziny ( mam 40 godzinny czas pracy ) należy mi się cały dzień czy tylko 4 godziny jak twierdzą w mojej firmie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-03-01 17:05:59
Tak,nalezy sie caly dzien wolny za przepracowane 4 godz.w sobotę.Wystarczy przepracowac 1 godz.Pracodawca winien oddac za to caly dzien.Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
bernard
2017-02-16 20:04:43
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie odnośnie urlopu wypoczynkowego planowanego na okres od 16.12.2016r do 30.12.2016r. Pytam czy pracodawca może w zamian za planowany i wykorzystany urlop w tym terminie może pierwsze dni tego urlopu bez mojej zgody zmienić mi, urlop na dni wolne za przepracowane nadgodziny w stosunku 1 do 1.
Jadwiga
2017-03-02 10:46:30
Odpowiedzi: 0
Pracownik na pelnym etacie. który tez ma platne nadgodziny. Czy za niewyklorzystany urlop placi sie za 8 godzin dziennie czy wiecej z powodu wielu nadgodzin (wszystkie nadgodziny sa platne)
slawek
2017-03-02 22:49:37
Odpowiedzi: 0
Pracuje w firmie gdzie przepracowałem dwa tygodnie po 12 od Poniedziałku do Piątku a w Sobotę 8 godz jak pracodawca powinien mnie rozliczyć za te nadgodziny.Umowa na cały etat czas nieokreślony
Maksym
2017-03-06 11:55:51
Odpowiedzi: 0
Hello! The question should be very simple. In case if I have worked on Friday from 9PM-11PM (2 Hours) -- looks like night shift. In case of OT - price * 100% in case of dayoff/timeoff - how much I can request? 2 Hours or 4 Hours?
Gość
2017-03-12 13:13:09
Odpowiedzi: 0
Dlaczego pracodawca nie chce puścić godzin nadliczbowych
Gość
2017-04-06 20:22:07
Odpowiedzi: 0
Jestem kierowcą,Pracodawca zabral mi dodatek 50% do godz.nadl.Godz.nadl.wyplaca jako zwykle.Nocne pozostawil bez zmian.Czy tak moze? Pozdrawiam
Gość
2017-04-12 14:22:52
Odpowiedzi: 0
witam proszę o odpowiedź czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych np w sobotę , ktora jest dniem wolnym od pracy
Gość
2017-04-20 22:48:43
Odpowiedzi: 0
moge odmowic nadgodziny? mam umowe normalna na 40h w tygodniu a ten mi kaze zostac dodatkowe 2 x w tyg po 12h
Gość
2017-05-12 21:21:59
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie co do wynagrodzenia na umowę o pracę na 1/2 etatu .Przepracowałam 96 gdz fizycznie byłam w pracy plus do tego jeszcze byłam na chorobowym 64 gdz czyli 12 dni byłam w pracy i jeszcze 8 dni chorobowego jak będzie wyglądało wynagrodzenie chodzi o miesiąc kwiecień gdzie norma godzinowa na 1/2 etatu była 76 gdz ile dostane z etatu pieniążków a ile nadgodzin wyjdzie poza mój etat ja to widzę tak 96 gdz przepracowanych 64 gdz l-4 do przepracowania 12 gdz nadgodziny 84 do wypłaty proszę o radę
Gość
2017-05-19 23:33:32
Odpowiedzi: 1
Witam,w grafiku w systemie czterobrygadowym jest dzien wolny ale pracodawca potrzebuje pracowników do pracy i jest to 100%płatne za 8 godz.Co w przypadku jeśli potrzebuje w sumie na 12 godz.czyli jak jest płacone te dodatkowe 4godz.pracy (100% czy 50%?)
Odpowiedzi (1):
Manager
2017-05-30 14:52:30
W przypadku pracy w wolnym dniu wyniakjącym z grafiku (system 4-brygadowy) 8 godzin liczonych jest jako 100% natomiast każda godzina powyżej ósmej już jako przekroczenie dobowe z dodatkiem 50%.
Dodaj odpowiedź
arek
2017-05-30 05:50:17
Odpowiedzi: 0
czy bank godzin jest obowiązkowy proszę o wyjaśnienie
Zbyszek
2017-06-06 00:00:18
Odpowiedzi: 0
Ile może pracownik pracować niedziel w miesiącu i czy pracodawca może ustawić grafik na wszystkie niedziele i soboty w miesiącu
ZBIGNIEW
2017-06-12 00:19:45
Odpowiedzi: 0
Czy kwalifikowanemu pracownikowi ochrony zatrudnionemu na umowe o prace w systemie 24 godzinnym przysluguje dodatek 100% za kazdy przepracowany dzien ustawowo wolny od pracy(np.1maja i 3 maja)
Marzena
2017-06-20 18:29:12
Odpowiedzi: 0
jak rozliczyć nadgodziny u kierowców pracujących w systemie trzyzmianowym przez 7 dni w tygodniu. Pracownik miał ustalony grafikowo czas pracy na trzecią zmianę 22-06.00 w trzech kolejnych dniach, drugiego dnia pracodawca z braków kadrowych polecił mu przyjść wcześniej na godz.18,00, pracował do 06,00 rano, następnego dnia tak samo 18,00-6,00, jak rozliczyć takiego pracownika?
Gość
2017-09-11 22:17:47
Odpowiedzi: 0
Witam Czy fizjoterapeuta zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu może pracować 10 godz dziennie.
Gość
2017-09-29 23:37:28
Odpowiedzi: 0
Muszę oddać, 4godz ile pracodawca zabierze z nadgodzin
Gość
2017-11-02 19:28:34
Odpowiedzi: 0
Witam. Byłem w delegacji od 4.30 jechałem do serwisu samochodem sluzbowym. Na miejscu byłem o 8.30.Naprawiali i przegląd samochodu trwal do 16.30 W tym czsie nic nie robilem. Wróciłem do domu o 19.30. Czy naleza mi się nadgodziny czy wolne. Proszę o pomoc.
Ola
2017-11-02 23:07:14
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie odnosnie nadgodzin. Czy pracodawca moze zmusic pracownika do odrabiania nadgodzin np przychodzac donoracy godzine wczesniej w tygodniu? Wspomnę ze jestem osoba uczaca sie zaocznie i oddalam do kadr moj plan lekcji. Czy w tym wypadku pracodawca ma prawo wymagac od osoby uczacej się przychodzić do pracy na nadgodziny w sobote? Jak prawo stoi po stronie pracownika uczacego sie?
Gość
2017-12-02 09:55:32
Odpowiedzi: 0
Czy nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje odroczenie wypłaty za godziny nadliczbowe?
Maciej
2017-12-05 20:44:20
Odpowiedzi: 0
Gdzie w Kodeksie Pracy znajdę informację o tym, że pracownik musi stawić się na swoim stanowisku pracy 15 minut przed rozpoczęciem swojej pracy? Mój pracodawca twierdzi, że jest taki przepis.
Roman
2018-01-04 18:58:24
Odpowiedzi: 0
Pracuje w firmie drogowej.jestem kirowca.W zimie zajmujemy sie odsniezaniem drog wiec na samochodzie mam zalozony plug sniezny i piaskarke, a mi kaze isc do domu i twierdzi ze mam dyzur domowy i mam czekac na telefon.Jak mnie nie wezwie to mi wpisuje urlop.I tak przez cala zime.Jak szef znajdzie jakas inna prace to po godz.15 mam nadal dyzur pod telefonem w domu.Czyli musze byc do jego dyspozycji przez caly okres zimowy od grudnia do polowy marca w kazdy dzien i noc,niedziele i swieta.I mam pytanie.czy to sie nazywa domowy dyzur pod telefonem?A co z zyciem prywatnym?Jak dlugo moze trwac dyzur domowy? 3,5 miesiaca?To jest chore.
Małgorzata
2018-01-07 17:06:20
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może rozliczać godziny nadliczbowe kwartalnie, czy powinien robić to po zakończonym miesiącu pracy. W moi przypadku to kwartalne rozliczenie, jeżeli mam w listopadzie nadgodziny to automatycznie w kolejnym miesiącu mam mniej godzin do wypracowania,więc kolejny miesiąc dla mnie jest krótszy o te nadgodziny,i tak w kolejnym miesiącu.czyli na koniec kwartału godzin nadliczbowych już nie mam.godziny z trzech miesięcy i koniec. Czy jest to zgodnie z kodeksem pracy.Pozdrawiam
Gość
2018-01-14 10:06:54
Odpowiedzi: 0
witam serdecznie pracuje w szkole jako pracownik gospodarczy od pewnego czasu prcodawca wynajmując hale sportową w soboty i niedziele zmusza nas do pracy.bez wynagrodzenia i tródno odebrać dni wolne .Proszę o podpowiedż jak to powinno wyglądać zgodnie z prawem i ile wolnego powinniśmy otrzymać.Dziękuję
Janusz
2018-01-20 23:04:06
Odpowiedzi: 0
Co to sa szczegolne potrzeby pracodawcy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie