Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2016r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
zoska
2016-01-16 21:38:41
Odpowiedzi: 0
w niedziele pracuje 10 godzin mam miec zapłacone za 8 a 2 godziny nadgodzin mam miec oddane w tygodniu.Mam pytanie dlaczego 2 godziny jeśli to są 100 to powinnam mieć chyba 4 tak?proszę o odpowiedz
Stanisław
2016-01-20 15:45:39
Odpowiedzi: 1
co 3 miesiące mam dyżur domowy od piątku godz. 14 (pracuję od 6 do 14 poniedziałek - piątek) do następnego piątku godz 6. Jakie należy się wynagrodzenie za pełnienie dyżuru gdy nie byłem ściągany do pracy po godzinach
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-24 13:51:33
jeżeli jest dyżur domowy to nie ma obowiązku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
Dodaj odpowiedź
Koszmar
2016-01-23 20:10:13
Odpowiedzi: 1
Witam, Niedawno podjąłem pracę. Początkowo dano mi umowę o dzieło która jak się okazało była pracą na czarno. Obecnie posiadam umowę o pracę na cały etat. według niej pracuje 40 godzin tygodniowo i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1750 PLN brutto. W rzeczywistości pracuję od poniedziałku do soboty po minimum 9 godzin dzienne a czasem zdarza się nawet 14 godzin !!! A co najlepsze stawka godzinna wynosi 6 netto zl!!! koszmar! Z dużym opóźnieniem dostaję do podpisania listę(coś w stylu listy obecności) dni w których pracowałem i miejsce na podpis mam tylko w dniach od poniedziałku do piątku mimo iż w soboty też pracuję. Moje pytania oraz kilka absurdów: 1. W listopadzie mimo przepracowania 174 godzin otrzymałem wypłatę: z godzin 1044 PLN 2 dni urlopu 98 PLN to razem daje 1142. Kwota dużo niższa niż w umowie. Czy to możliwe aby dostać mniej niż w umowie ? 2. Dostaje pokwitowania do podpisania i na każdym pisze że zarobiłem 1286 PLN mino iż zimą zarabiam mniej a w sezonie 1500. Co dzieje się z brakującymi pieniędzmi? co się dzieje z nadwyżką? są opodatkowane ? Czy to legalne ? 3. Czy to legalne aby pracować dużo więcej godzin niż w umowie a otrzymywać wynagrodzenie równe a czasem niższe niż za 168h ? Wg moich obliczeń mając taką umowę powinienem mieć płacone około 7,8 PLN/h na rękę dodatkowo nadgodziny 7,8 50%. Czy to obowiązek pracodawcy ? 4. Większość ludzi tam zatrudniona ma umowy na 1/4 a nawet 1/5 etatu a pracuje po 9 godzin. Czy to zgodne z prawem w jakichś przypadkach ? 5. W moim miejscu pracy miało miejsce kilka wypadków. Jak wyglądały procedury ? delikwent został przewieziony do domu tam wezwano pogotowie i kazano mu mówić że stało się to w domu. Był miesiąc na L4 obecnie pracuje i dalej jest na L4 mimo iż miał poważnie uszkodzoną rękę do dziś nie może nią w pełni operować - jest w trakcie regeneracji. Nie wiem czemu pracuje ale prcuje mimo stanu zdrowia. To tylko jeden z przypadków wypadków, było ich kilka a podejrzewam że od istnienia zakładu nawet kilkanaście. Dlaczego tak postąpiono? Ma to związek z odszkodowaniem? Strachem przed wybuchem afery ? Nie wiem .. 6. Kilka osób pracuje już pół roku nie posiada ŻADNEJ umowy a praca jest ciężka bardzo ciężka nie wyobrażacie sobie nawet co muszą robić kobiety i jakie mają rany na ciele. Pracodawca wykorzystuje fakt że region jest biedny i ludzie nie mają wyboru, muszą pracować by mieć co położyć na chleb. Przykład schorowanej babci koło 55-60 pracuje od roku na czarno zabrakło jej pół roku do zasiłku - nie dostała umowy. Dziennie ręcznie przerzuca masę równą nawet 1-2Tony za 5PLn/H. 7. Postawa kierownictwa. Kierownik wydaje polecenia od szefa, czasem są to rzeczy ciężkie do zrobienia, bez sensu a kierownik zamiast powiedzieć jak to zrobić mowi: nie wiem jak to zrobisz a zrób tak by było dobrze. 8. Praca niektórych osob jest na dworze. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić ubranie robocze ? 9. Uszkodzone wózki widłowe bez świateł, hamulca ręcznego oraz wyciekającymi płynami. Czy to dopuszczalne ? 10. Czy jeśli pracodawca zapłacił za kurs lub szkolenie może żądać zwrotu tych pieniędzy lub potrącić od wynagrodzenia ? Dodam jeszcze, że nasz region jest ubogi a ja jako młody student bez zawodu poniekąd byłem zmuszony pracować w tym miejscu, w tych warunkach pracy by zarobić na czesne i własne wydatki. Niedługo będę bronił pracy licencjackiej i opuszczam to miejsce, szkoda mi tylko tych ludzi na krzywdzie i cierpieniu których pracodawca zarabia krocie.
Odpowiedzi (1):
anom
2016-03-11 10:53:11
odchodzisz to nie masz nic do stracenia. ja bym sie udal na policje/do inspekcji pracy/zlozyl zawiadomienie w prokuraturze. pracodawca na wiele sposobow lamie prawo i wykorzystuje pracownikow, unika odpowiedzialnosci. pytanie czy masz na to jakies dowody bo pracownicy w przypadku przesluchan najpewniej ze strachu przed utrata pracy pozostana bierni wobec swojego losu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-23 22:14:50
Odpowiedzi: 1
Czy kiedy do tej pory za u mnie w firmie za soboty było płacone 100% to treraz chcą zmienić że za soboty będzie się odbierało wolne, pytanie czy to wolne to wolne bezpłatne? I czy zgodnie z Art. 1512. §2. tego wolnego nie powinno być więcej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-03 16:49:55
Moim zdaniem za odbiór płaci się jak za urlop. Za pracę w sobotę niezależnie od tego czy pracujesz 1 godzinę czy 8 należy się cały dzień wolny. Należy go wykorzystać do końca okresu rozliczeniowego, jeżeli nie zdążysz go odebrać to masz płacone.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-26 15:25:42
Odpowiedzi: 0
Pracuje od 9 grudnia Brakowało mi 24h do przepracowania W miesiącu styczniu mam około 30h nadliczbowych Pracodawca może mi za nie nie zapłacić z tytułu braku godzin w poprzednim miesiącu? Dodam że w umowie o pracę niema nic odnośnie godzin nadliczbowych i systemu rozliczenia Bardzo proszę o odpowiedź
Krystyna
2016-02-06 18:29:24
Odpowiedzi: 0
Pracuję od godz 8,00 do 16 ,00 od której godziny liczą się nadgodziny przed pracą ile min i po pracy od 16,01 ?pracodawca nalicza mi od 16,15 i rano 15 min przed pracą nie
Pielęgniarka
2016-02-17 18:44:26
Odpowiedzi: 0
Witam, pracuje jako pielęgniarka. Zaproponowano nam dyżury medyczne pod telefonem z określeniem stawki godzinowej za gotowość do pracy plus dodatkowo za przyjazd (zgodnie z ustawą o działalności medycznej) Jest to świadczenie konkretnego zadania i powrót do domu po jego wykonaniu. W jaki sposób powinno być wyliczane wynagrodzenie za czas pozostawania pod telefonem? W artykułach na ten temat oraz ustawie o działalności medycznej art 98 są odniesienia do kodeksu pracy art 151, natomiast art ten dotyczy pracy w nadgodzinach. Czy pozostawanie pod telefonem jest traktowane jako praca w nadgodzinach?
Gość
2016-02-25 16:38:07
Odpowiedzi: 1
Witam Mam pytanie pracuje w sklepie spożywczym tzk GS mam kierowniczke która sama sobie ustala jak pracuje za nadgodziny czy to jest zgodne z prawem ? czy musi najpierw uzgodnic to znaszą prezeską bo wtedy ja i druga kolezanka robimy za nia w sumie a na liscie obecnosci i tak sobie wpisze ze pracowała od do
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-23 12:13:28
Może sama ustalać, jeśli wg właściciela/prezesa jest osobą do tego zobowiązaną. Inna sprawa czy oblicza to dobrze. Co to znaczy, że pracujecie za nią? Też macie nadgodziny? No to należy Wam się wolne lub dodatki.
Dodaj odpowiedź
Pielegniarka 2
2016-02-26 14:42:59
Odpowiedzi: 0
Pracodawca zmusza nas do podpisania umowy z Biznes Partnerem aby otrzymywać nadgodziny- mowi ze jesli nie bedziemy miec podpisanej umowy z Biznes Partnerem to nie bedziemy mogli brac nadgodzin. Co robic bo nadgodziny sa jedynym sposobem dorobienia ?
ala
2016-02-26 16:04:25
Odpowiedzi: 1
co zrobic gdy pracodawca placi za nadgodziny w tygodniu 20% nadmieniam ze pracuje na jedna zmiane 40 godzin tygodniowo i na kartkach od pensji jest to zapisane jako premia a nie nadgodziny kilka razy byla inspekcja pracy i twierdzi ze wszystko jest dobrze co mozna zrobic a w danym miesiacu mialam ich 50
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-23 12:11:25
Napisz do inspekcji podpisując się imieniem i nazwiskiem, a potem wystąp o protokół pokontrolny i będziesz wiedzieć czy były stwierdzone nieprawidłowości. Albo idź do pracodawcy z kodeksem pracy i pokaż artykuły, które mówią, że nadgodziny muszą być odpowiednio opisane (nie jako premia, bo to robi różnicę przy obliczaniu dodatków w kolejnym miesiącu) i że dodatki są albo 50 albo 100%.
Dodaj odpowiedź
roma
2016-02-27 07:02:30
Odpowiedzi: 0
pracuję na 1/2 etatu (tydzień pracy,tydzień wolnego),ostatnio zaszła konieczność pracy w wolnym tygodniu. Ile % nadgodzin mi się należy?
Dosia
2016-03-01 13:15:33
Odpowiedzi: 5
Witam. Pracuje w 5 dniowym cyklu pracy tj od poniedziałku do piatku. Przepracowałam w sobote czyli w moim dniu wolnym od pracy 4 godziny a innym razem 3 godziny w niedziele. Czy nalezy mi sie cały dzien wolny za sobote i cały dzien wolny za niedziele?
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-03-03 16:46:11
Za pracę w sobotę należy się cały dzień do odbioru i nie ma znaczenia czy przepracowałaś 1h czy 4. W niedzielę moim zdaniem powinno być płacone 100% zgodnie z Kodeksem pracy, chyba że macie jakiś inny zapis w Regulaminie pracy.
Dosia
2016-03-16 13:43:53
Dziękuje ślicznie za odpowiedź. A czy taka interpretacja ( orzeczenie)jest gdzieś wyraźnie zapisana, żebym mogła pokazać W mojej pracy twierdzą ze należy się tyle godzin ile przepracowałam w sobotę 8 za 8 , 4 za 4 itd. Jeśli za niedziele i święta nie płacą to jak powinno wyglądać rozliczenie w godzinach? Proszę bardzo o jakąś wiarygodną prawną interpretację podpartą zapisem.
Gość
2016-03-23 12:05:19
Muszą dać cały dzień wolny, z tym, że mogą zarządać odpracowania reszty godzin. Czyli np. przyszłaś na 5 godziny w sobotę, dostajesz wolne w poniedziałek 8h, ale we wtorek mają prawo zarządać, żeby była 11h (różnica między 3 a 8). Dodatkowo wolne najlepiej, żeby było dane jak najszybciej, tak samo odpracowanie, ale najważniejsze, żeby zamknęło się w okresie rozliczeniowym - czyli jeśli obowiązuje Cię miesięczny okres to w miesiącu, jeśli dłuższy to w ciągu tego okresu. Poczytaj o równoważnym systemie czasu pracy. Jeśli natomiast masz podstawowy systemy czasu pracy - to radzę poinformować pracodawcę, że w podstawowym nie chodzi się do pracy w soboty.
Gość
2016-03-23 12:06:20
Poza tym pamiętaj, że praktycznie wszystko jest w kodeksie pracy. Nie trzeba żadnych orzeczeń, wystarczy artykuł kp. A jak pracodawca nie rozumie kp to niech poczyta np na gofinie
Gość
2016-04-19 11:35:08
Jak to mogą zarządać ? Albo jest przepis albo nie ma.Nic nie pisze o żądaniu dopracowania do 8 godzin. Skoro mam odpracowywać za sobotę jeszcze godziny żeby wyszło do 8 to wg twojej interpretacji praca w sobotę jest tyle samo warta co w poniedziałek i nie warto pracować Jeden pisze że nieważne ile godzin odbiera się caly dzien w artykule piszą ze za 2 godz odbiera sie 3 a ty ze wychodzi na zero. ... Jaka jest prawda?
Dodaj odpowiedź
Dosia
2016-03-01 22:02:20
Odpowiedzi: 0
Dlaczego nikt nie odpowiada na te pytania? Przejrzałam wiele pytan i nie widze zadnych odpowiedzi.Jaki jest w takim razie sens istnienia tej strony?
Gość
2016-03-19 16:27:11
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych przez dłuższy okres(praca przy wysyłce internetowej)tj.ciągłość 2 tygodni po 11 godzin?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-23 12:08:05
Zależy co masz w umowie. Jeśli masz określoną maksymalną liczbę nadgodzin to sprawdź jaka jest. Jeśli nie to wg kodeksu pracy maks 150 h w ciągu roku.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-21 09:28:38
Odpowiedzi: 0
Jak mają się nadgodziny do osób niepełnosprawnych ( lekki stopień niepełnosprawności)
Gość
2016-03-24 14:00:29
Odpowiedzi: 0
Witam, jak rozpisać ewidencję czasu pracy - równoważony wypoczynek po awarii pracownik był w pracy od 7-15, później o 22 w związku z awarią wodociągu był w pracy od 22-7. Jak pracownika rozliczyć. Musi dostać wynagrodzenie normalne za pracę w nadgodzinach 100% i dodatek nocny i dodatkowo żeby zapewnić odpoczynek został w domu i nie był w pracy po awarii, ale muszę mu zapewnić wypoczynek a nie mogę pozbawić wynagrodzenia, czy mogę uznać że ten odpoczynek to wybranie nadgodzin ? i zapłacić godziny tylko normalne i dodatek nocny??
Gość
2016-03-30 17:08:54
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca jest wstanie zmusić pracownika do pozostania w godzinach nadliczbowych
Gość
2016-03-30 17:57:38
Odpowiedzi: 0
Czy godziny wypracowane w sobotę, mogą zostać przeniesione na inny okres rozliczeniowy?
Rafał
2016-04-01 21:08:32
Odpowiedzi: 0
Witam, pytanie odnośnie godzin nadliczbowych czy pracodawca ma prawo do odejmowania ilości godzin nadliczbowych w przypadku gdy: w pierwszym dniu przepracuję 10 godzin, a w następnym 6 godzin czy wtedy może "wyzerować" moje godziny? Proszę o odpowiednie artykuły. Z góry dziękuję. :)
daras721202
2016-04-03 18:37:26
Odpowiedzi: 0
pracuje po 10 godz.dziennie.czy nalezy mi sie dodatkowa przerwa
Gość
2016-04-07 18:22:21
Odpowiedzi: 0
Witam Pracuję od 7:00 do 15:00, zdarza się że mój kierownik tuż przed końcem pracy lub telefonicznie wieczorem powiadamia mnie o konieczności przyjścia do pracy w godzinach nocnych (np. o godzina 1:00 lub 2:00 lub 4:00 lub 5:00) ile godzin powinnam pracować aby otrzymać zapłatę za godziny nocne.
Gość
2016-04-08 12:51:00
Odpowiedzi: 0
podstawa prawna godzin nadliczbowych inadgodzin
arek
2016-04-23 07:19:17
Odpowiedzi: 0
czy pracownik zmianowy może brać wolne za nadgodziny w dni świąteczne to jest w soboty i niedzele a ja mam go zastąpić a jestem zatrudniony na 8 godzin.
Gość
2016-04-28 13:05:37
Odpowiedzi: 0
Witam W mojej firmie jest system dwu zmianowy 7-15, 15-23 a przelozeni zmieniaja godziny pracy na 16-00, 17-1:00 i nie zapewnia 8 godzin pracy czesto wychodzimy po 7 godzinach. I moje pytanie czy slusznie kaza nam pozniej odpracowywac niedobor godzin lub czy moga uzupelnic ten niedobor poprzez zabranie z godzin nadliczbowych jak takie pracownik posiada.
Gość
2016-04-28 22:00:57
Odpowiedzi: 0
Witam, mam umowę o pracę od poniedziałku do piątku po 8 godz. czasem szef prosi mnie żebym przyszła do pracy w sobotę na 4 godz. szef daje mi w tygodniu 4 godz. do wybrania jest to prawidłowo czy powinnam dostać cały dzień wolny ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie