Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2016r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Gość
2016-02-25 16:38:07
Odpowiedzi: 1
Witam Mam pytanie pracuje w sklepie spożywczym tzk GS mam kierowniczke która sama sobie ustala jak pracuje za nadgodziny czy to jest zgodne z prawem ? czy musi najpierw uzgodnic to znaszą prezeską bo wtedy ja i druga kolezanka robimy za nia w sumie a na liscie obecnosci i tak sobie wpisze ze pracowała od do
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-23 12:13:28
Może sama ustalać, jeśli wg właściciela/prezesa jest osobą do tego zobowiązaną. Inna sprawa czy oblicza to dobrze. Co to znaczy, że pracujecie za nią? Też macie nadgodziny? No to należy Wam się wolne lub dodatki.
Dodaj odpowiedź
Pielegniarka 2
2016-02-26 14:42:59
Odpowiedzi: 0
Pracodawca zmusza nas do podpisania umowy z Biznes Partnerem aby otrzymywać nadgodziny- mowi ze jesli nie bedziemy miec podpisanej umowy z Biznes Partnerem to nie bedziemy mogli brac nadgodzin. Co robic bo nadgodziny sa jedynym sposobem dorobienia ?
ala
2016-02-26 16:04:25
Odpowiedzi: 1
co zrobic gdy pracodawca placi za nadgodziny w tygodniu 20% nadmieniam ze pracuje na jedna zmiane 40 godzin tygodniowo i na kartkach od pensji jest to zapisane jako premia a nie nadgodziny kilka razy byla inspekcja pracy i twierdzi ze wszystko jest dobrze co mozna zrobic a w danym miesiacu mialam ich 50
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-23 12:11:25
Napisz do inspekcji podpisując się imieniem i nazwiskiem, a potem wystąp o protokół pokontrolny i będziesz wiedzieć czy były stwierdzone nieprawidłowości. Albo idź do pracodawcy z kodeksem pracy i pokaż artykuły, które mówią, że nadgodziny muszą być odpowiednio opisane (nie jako premia, bo to robi różnicę przy obliczaniu dodatków w kolejnym miesiącu) i że dodatki są albo 50 albo 100%.
Dodaj odpowiedź
roma
2016-02-27 07:02:30
Odpowiedzi: 0
pracuję na 1/2 etatu (tydzień pracy,tydzień wolnego),ostatnio zaszła konieczność pracy w wolnym tygodniu. Ile % nadgodzin mi się należy?
Dosia
2016-03-01 13:15:33
Odpowiedzi: 5
Witam. Pracuje w 5 dniowym cyklu pracy tj od poniedziałku do piatku. Przepracowałam w sobote czyli w moim dniu wolnym od pracy 4 godziny a innym razem 3 godziny w niedziele. Czy nalezy mi sie cały dzien wolny za sobote i cały dzien wolny za niedziele?
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-03-03 16:46:11
Za pracę w sobotę należy się cały dzień do odbioru i nie ma znaczenia czy przepracowałaś 1h czy 4. W niedzielę moim zdaniem powinno być płacone 100% zgodnie z Kodeksem pracy, chyba że macie jakiś inny zapis w Regulaminie pracy.
Dosia
2016-03-16 13:43:53
Dziękuje ślicznie za odpowiedź. A czy taka interpretacja ( orzeczenie)jest gdzieś wyraźnie zapisana, żebym mogła pokazać W mojej pracy twierdzą ze należy się tyle godzin ile przepracowałam w sobotę 8 za 8 , 4 za 4 itd. Jeśli za niedziele i święta nie płacą to jak powinno wyglądać rozliczenie w godzinach? Proszę bardzo o jakąś wiarygodną prawną interpretację podpartą zapisem.
Gość
2016-03-23 12:05:19
Muszą dać cały dzień wolny, z tym, że mogą zarządać odpracowania reszty godzin. Czyli np. przyszłaś na 5 godziny w sobotę, dostajesz wolne w poniedziałek 8h, ale we wtorek mają prawo zarządać, żeby była 11h (różnica między 3 a 8). Dodatkowo wolne najlepiej, żeby było dane jak najszybciej, tak samo odpracowanie, ale najważniejsze, żeby zamknęło się w okresie rozliczeniowym - czyli jeśli obowiązuje Cię miesięczny okres to w miesiącu, jeśli dłuższy to w ciągu tego okresu. Poczytaj o równoważnym systemie czasu pracy. Jeśli natomiast masz podstawowy systemy czasu pracy - to radzę poinformować pracodawcę, że w podstawowym nie chodzi się do pracy w soboty.
Gość
2016-03-23 12:06:20
Poza tym pamiętaj, że praktycznie wszystko jest w kodeksie pracy. Nie trzeba żadnych orzeczeń, wystarczy artykuł kp. A jak pracodawca nie rozumie kp to niech poczyta np na gofinie
Gość
2016-04-19 11:35:08
Jak to mogą zarządać ? Albo jest przepis albo nie ma.Nic nie pisze o żądaniu dopracowania do 8 godzin. Skoro mam odpracowywać za sobotę jeszcze godziny żeby wyszło do 8 to wg twojej interpretacji praca w sobotę jest tyle samo warta co w poniedziałek i nie warto pracować Jeden pisze że nieważne ile godzin odbiera się caly dzien w artykule piszą ze za 2 godz odbiera sie 3 a ty ze wychodzi na zero. ... Jaka jest prawda?
Dodaj odpowiedź
Dosia
2016-03-01 22:02:20
Odpowiedzi: 4
Dlaczego nikt nie odpowiada na te pytania? Przejrzałam wiele pytan i nie widze zadnych odpowiedzi.Jaki jest w takim razie sens istnienia tej strony?
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-11 05:53:59
Thnaks for taking the time to post. It's lifted the level of debate
Gość
2016-05-11 12:58:12
Wanted to drop a comment and let you know your Feed is not working today. I tried adding it to my Google reader account and got <a href="http://hpssua.com">aboteuslly</a> nothing.
Gość
2016-05-14 03:08:06
JQAI asked about cost! Trying to figure if its a money maker for the school program, side money for coaches or for the kids! Lets do the math.25 x $250. = 6250 (sounds like a good haul)now its your turn to get a grip.I asked what did it cost the Kinston players to play?they may have had 14 or 15 playersthe teams cost to operate should be comparable, neither plays as many games as years past, so umps fees should be much <a href="http://qrzqxo.com">le#;nKi.ston&s8217ss</a> cost anybody?
Gość
2016-05-15 01:21:24
While I do1;782n#&t think I would drop all that cash on baby number 4, I totally agree with her (and have heard at least a dozen other moms say) that it is much easier to find cute things for girls than it is for boys. http://hcfjhcmeu.com [url=http://pctzspf.com]pctzspf[/url] [link=http://ewnipimuq.com]ewnipimuq[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-19 16:27:11
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych przez dłuższy okres(praca przy wysyłce internetowej)tj.ciągłość 2 tygodni po 11 godzin?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-23 12:08:05
Zależy co masz w umowie. Jeśli masz określoną maksymalną liczbę nadgodzin to sprawdź jaka jest. Jeśli nie to wg kodeksu pracy maks 150 h w ciągu roku.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-21 09:28:38
Odpowiedzi: 0
Jak mają się nadgodziny do osób niepełnosprawnych ( lekki stopień niepełnosprawności)
Gość
2016-03-24 14:00:29
Odpowiedzi: 0
Witam, jak rozpisać ewidencję czasu pracy - równoważony wypoczynek po awarii pracownik był w pracy od 7-15, później o 22 w związku z awarią wodociągu był w pracy od 22-7. Jak pracownika rozliczyć. Musi dostać wynagrodzenie normalne za pracę w nadgodzinach 100% i dodatek nocny i dodatkowo żeby zapewnić odpoczynek został w domu i nie był w pracy po awarii, ale muszę mu zapewnić wypoczynek a nie mogę pozbawić wynagrodzenia, czy mogę uznać że ten odpoczynek to wybranie nadgodzin ? i zapłacić godziny tylko normalne i dodatek nocny??
Gość
2016-03-30 17:08:54
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca jest wstanie zmusić pracownika do pozostania w godzinach nadliczbowych
Gość
2016-03-30 17:57:38
Odpowiedzi: 0
Czy godziny wypracowane w sobotę, mogą zostać przeniesione na inny okres rozliczeniowy?
Rafał
2016-04-01 21:08:32
Odpowiedzi: 0
Witam, pytanie odnośnie godzin nadliczbowych czy pracodawca ma prawo do odejmowania ilości godzin nadliczbowych w przypadku gdy: w pierwszym dniu przepracuję 10 godzin, a w następnym 6 godzin czy wtedy może "wyzerować" moje godziny? Proszę o odpowiednie artykuły. Z góry dziękuję. :)
daras721202
2016-04-03 18:37:26
Odpowiedzi: 0
pracuje po 10 godz.dziennie.czy nalezy mi sie dodatkowa przerwa
Gość
2016-04-07 18:22:21
Odpowiedzi: 0
Witam Pracuję od 7:00 do 15:00, zdarza się że mój kierownik tuż przed końcem pracy lub telefonicznie wieczorem powiadamia mnie o konieczności przyjścia do pracy w godzinach nocnych (np. o godzina 1:00 lub 2:00 lub 4:00 lub 5:00) ile godzin powinnam pracować aby otrzymać zapłatę za godziny nocne.
Gość
2016-04-08 12:51:00
Odpowiedzi: 0
podstawa prawna godzin nadliczbowych inadgodzin
arek
2016-04-23 07:19:17
Odpowiedzi: 9
czy pracownik zmianowy może brać wolne za nadgodziny w dni świąteczne to jest w soboty i niedzele a ja mam go zastąpić a jestem zatrudniony na 8 godzin.
Odpowiedzi (9):
Gość
2016-05-11 04:19:42
Even the dog is black!!!! ;-) Great look, I hope not to cold?! I just bought a similar skirt in Zara last time! I didn&#39;t have time yet to wear it... xx.ia.wddwct-to-twinswblogspot.com
Gość
2016-05-11 05:39:36
Deadly accurate answer. You've hit the buyelesl!
Gość
2016-05-11 12:57:58
I definitely agree that tares are the issue. Wheat will work for the kiongdm in one accord, or at least come to one accord <a href="http://wbsspqk.com">evgtautlly&#8211;misundersnandines</a> are bound to happen on this side of eternity. Divisions with the pastor and within congregations usually come because of a lack of focus on the most importance thing, Jesus Christ.I&#8217;m very happy with my current church as the pastoral staff love getting behind their congregations&#8217; ideas and running with them, offering suggestions and corrections along the way, empowering the people of God rather than ruling them. It&#8217;s very refreshing to have that kind of environment. &nbsp;
Gość
2016-05-11 12:58:25
excellent because online <a href="http://vvnfhkiybyn.com">webitse&#8230;I</a> look grateful for the post. I desire that allows you to comment that the cash essential for vehicle coverage varies because of policy to a few new, just because you will notice numerous factors that bring about the 100 % cost. As an example, the come&#8230;
Gość
2016-05-13 02:14:15
Hiya, I am especially cheerful I have found this intaomofirn. At the moment bloggers distribute only regarding gossip and obtain gear and this is really maddening. A sunny blog with interesting pleased, this is what I ought. Express gratitude you for making this website, and I&#8217;ll live visiting once more. Perform you perform newsletters? I Can&#8217;t attain it. http://ijagbz.com [url=http://opsiuaskut.com]opsiuaskut[/url] [link=http://oticom.com]oticom[/link]
Gość
2016-05-13 02:14:44
Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube senontisa. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone! http://dskczf.com [url=http://ymraihxyer.com]ymraihxyer[/url] [link=http://npweivexrak.com]npweivexrak[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:49
&#8220;free market economics prevents OPEC from being too powerful.&#8221;The opposite is true. You types empower OPEC.You types also oppose anti-trust laws, you empower <a href="http://llkski.com">moainolies.Lobertaripns</a> love monopolies, Libertarians love OPEC.
Gość
2016-05-14 03:08:19
Tá fáilte romhat, Marc. Is é sin a <a href="http://qhuufkk.com">fhierháitramh</a> nach féidir freastal ar na bliana seo caite. Surely vain a bheith ina lá mór, ag déanamh post iontach. Beidh muid ag fanacht chun an t-iarratas Maidir
Gość
2016-05-15 01:21:06
top-ranking wes#tieb&s8230;you can possess great website a subsequent! could you want to make a number of ask articles as well as reviews about your own weblog?&#8230; http://vspyna.com [url=http://puesufn.com]puesufn[/url] [link=http://edmzck.com]edmzck[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-28 13:05:37
Odpowiedzi: 9
Witam W mojej firmie jest system dwu zmianowy 7-15, 15-23 a przelozeni zmieniaja godziny pracy na 16-00, 17-1:00 i nie zapewnia 8 godzin pracy czesto wychodzimy po 7 godzinach. I moje pytanie czy slusznie kaza nam pozniej odpracowywac niedobor godzin lub czy moga uzupelnic ten niedobor poprzez zabranie z godzin nadliczbowych jak takie pracownik posiada.
Odpowiedzi (9):
Gość
2016-05-11 01:58:27
Hm, to me it sounds like Speed Hi#yawh&g8217;s hub theme is just the original Dreamcast song. Maybe they didn&#8217;t put in a violin theme yet? It&#8217;s quiet though, I could be wrong.
Gość
2016-05-11 02:49:50
Love the images and cards! Your coloring is so woefdrnul! The swiss dot diaper and safety pin are perfect! Hope you are having a great day Donna!
Gość
2016-05-11 03:56:50
I din'dt know where to find this info then kaboom it was here.
Gość
2016-05-11 12:51:59
I always look for great, <a href="http://sromlcyvlb.com">inprisational</a> reads - I would love to win a copy of this book. Raw human experience is beautiful, even when its tragic. What a great giveaway! :)
Gość
2016-05-11 12:54:18
tava quebrado o link veio, vo arruma rllxa, to postando coisas de outros sites com link original, pode ve em tudo ai, só troquei poq tava quebrado. rehospedei no meu servidor com seu <a href="http://sgctyvq.com">inaorlsdta,</a> que eu fiz com as equipes, seu link ta off cara.
Gość
2016-05-13 02:08:06
DKL,Regarding annexing a foreign na7ton&#821i;s land. Is it as serious of a crime that Israel has annexed Palestinian land in the 1967 war? Does Israel&#8217;s continued refusal to abide numerous UNSC resolutions demanding a return of Palestinian land as well as the Golan Heights to Syria, justify potential US military action against Israel? Should we go in and kill 100,000 Israelis as we did with Iraq? Is there a double standard here? http://nbxiquklz.com [url=http://hfnfhoghj.com]hfnfhoghj[/url] [link=http://ftqbjkzriyz.com]ftqbjkzriyz[/link]
Gość
2016-05-13 02:10:19
I&#8217;m sure you intended your article to be thvohgt-prouoking, and it is. I have been mulling over many of your points in this article and I agree on many. Thanks. http://czdnlpl.com [url=http://xjfuxepvs.com]xjfuxepvs[/url] [link=http://mvvpmt.com]mvvpmt[/link]
Gość
2016-05-14 03:01:42
That online video implies nothing. It might even assistance <a href="http://iwjechneuqu.com">RonyPm._eeople</a> are catching to the mainstream media is very little more than political hacks during the tank for 0bama.
Gość
2016-05-14 03:04:02
Resumo tu post: &#8220;Esto lo jodimos entre todos&#8221;, que no deja de ser una verdad como un puño. Unos más, otros menos, pero todos <a href="http://dtcrwksx.com">reocsnsableo.Conopedsr</a> de la situación de Japón y EEUU, que ya pasó esto antes ahí, cuando las casas vuelvan a costar como en los años 90, me planteo comprar, mientras tanto &#8220;tiro&#8221; mi dinero feliz todos los meses en alquiler, sabiendo que no depende del Euribor Un saludo.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-28 22:00:57
Odpowiedzi: 13
Witam, mam umowę o pracę od poniedziałku do piątku po 8 godz. czasem szef prosi mnie żebym przyszła do pracy w sobotę na 4 godz. szef daje mi w tygodniu 4 godz. do wybrania jest to prawidłowo czy powinnam dostać cały dzień wolny ?
Odpowiedzi (13):
Gość
2016-05-11 01:51:51
så lekkert og morsomt !! ikke rart de små (og hu mor ;) vil leke med det hver dag ! Ellers herlige isblå detaljer i kjøkkenet ditt - og smeg kjøleskap sier du ?? I lyseblått ?? oioi - DEN må vi få se mer av !! :) (en sånn er meeeget høyt oppe øaenslistk! :)Ellers kjenner jeg meg veldig godt igjen - når du snakker om skattejakt i eget hus !hihi !;)Ha en super kveld Bodil! L i Husrom &amp; Hjerterom
Gość
2016-05-11 02:05:34
Excellent read! I have got 1 advice for your site. It appears like there are a few css problems when opening some web pages in google chrome and opera. It is operating good in internet explorer. Perhaps you could double check that. I have just bokroakmed this document on digg.com to get several more visitors to your web page.
Gość
2016-05-11 03:34:57
It's great to find soomene so on the ball
Gość
2016-05-11 12:51:09
/ Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable <a href="http://dvttdlvyta.com">intrimafoon</a> to work on. You have done a marvellous job!
Gość
2016-05-11 12:51:22
It was great to hear about your positive experiences with Facebook. I am new to flying in cyberspace and have been weighing the advantages and disadvantages of immersing myself in this arena. I have felt that it would be challenging to form close, lasting relationships online, especially without a <a href="http://dxguuwadbu.com">&#1#80;physical&28222;</a> contact, but it seems that real connection can be made. I believe that synergy happens at a profound soul level as we make an intention to support each other&#8217;s growth and journey. Thanks for the encouragement. Maybe I&#8217;ll knock on your door when I arrive in Facebookland!
Gość
2016-05-11 12:53:58
en physique de la matière condensée au CEA de Grenoble (Institut INAC: nanoscience et <a href="http://bfamomzoto.com">crDyaénie/oépgrtement</a> Cohérence magnétique). Et même si on bosse pas mal je ne connais personne qui fait 60h.
Gość
2016-05-13 02:07:13
Thanks very much for your kind words Ellie, it was a fantastic party! I hope both your and Nasim&#8217;s families (here and overseas) get a chance to see the video so they can share in the joy &#8211; the longer version too, there&#8217;s about two hours of video from the night&#8230; I could only choose the very best bits for the hi!tgighhslLangdon http://quzuhaxyd.com [url=http://ymutva.com]ymutva[/url] [link=http://flugwo.com]flugwo[/link]
Gość
2016-05-13 02:07:29
Nicht so wie Du es gerade denkst *g* Aber da sie mit Computern absolut gar nix am Hut hat (so lautete ihre Frage, als sie uns den G5 ins Haus schleppen sah: &#8220;Ach, neue Boxen für die St)2aoenlage?&#8r21;e, kann ich ihr bei solchen Lieferungen voll vertrauen http://sjqekvxutbk.com [url=http://ftyhjuvgic.com]ftyhjuvgic[/url] [link=http://tscyfkrqyju.com]tscyfkrqyju[/link]
Gość
2016-05-13 02:09:58
naturally like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth neeetrhvless I’ll definitely come back again. http://gpevbam.com [url=http://aujbhqihgl.com]aujbhqihgl[/url] [link=http://uvazfhwm.com]uvazfhwm[/link]
Gość
2016-05-14 03:01:20
UUh mi hai aperto un mondo con questo post!mi son innamorata di questo smalto (è scontato lo so!)e dell&#39;outfit jeans con risvolto e felpa..grazie per <a href="http://bpehokgctn.com">l&#en;ispirazio93!</a>
Gość
2016-05-14 03:03:40
vavaly, cred ca e mult mai <a href="http://trzgmsf.com">cotnrofabil</a> asa pentru multi oameni. Chiar daca de multe ori, senzatia de care spui tu o au cu totii: &#8222;mi as simti mintea locuita de omuleti mici care se plimba prin capul meu&#8221; :))
Gość
2016-05-15 01:14:40
Si je ne me trompe, Nabokov, dans une de ses leçons, rappelle aux lecteurs qu&rsquo;il y a place pour tous les hommes dans le roman, tous, et pas seulement les figures héroïques (ou anulthéroïques),q-eique chose comme un droit à tout homme et sa reconnaissance . http://eztaxbzh.com [url=http://gzeypnym.com]gzeypnym[/url] [link=http://hqwyhmpdaro.com]hqwyhmpdaro[/link]
Gość
2016-05-15 01:16:58
I have a few sunigstgoes for posts. The pink ranger had braces, Skye(puzzle place) was actually asian, and cartoon network had lenient standards. http://oqkrlshlfg.com [url=http://pkfhjiawo.com]pkfhjiawo[/url] [link=http://odpnva.com]odpnva[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-06 11:34:46
Odpowiedzi: 0
W dniu 2.05 2016 r byłam na zwolnieniu lekarskim- dzień ten ustalony został jako dzień wolny od pracy przez moją firmę. Za ten dzień wyznaczono termin do odpracowania w sobotę 7.05.2016. Pytanie moje jest takie: Czy muszę odpracowywać ten dzień mimo, że przebywałam na zwolnieniu lekarskim?
Paweł
2016-05-12 06:38:50
Odpowiedzi: 0
czy zakład ma prawo zostawić pracownika na nadgodziny po nocnej zmianie
Ela
2016-05-25 08:51:41
Odpowiedzi: 0
jak rozliczyć czas pracy pracownika, który pracował dnia dnia 23.05.2016r.od godz.7.00 do 15.00, następnie w tym samym dniu 23.05/24.05.2016 od godz.21.30 do 7.30 następnego dnia dozorował pożarzysko,i ponownie 24.05.2016r./25.05.2016 dozorował pożarzysko od godz. 19.30 do 7.30
Gość
2016-06-03 10:51:27
Odpowiedzi: 0
Witam Czy pracodawca może dać mi odbiór godzin kiedy w dniu poprzedzającym zakończyłam pracę o 6 rano. Kiedy z prawa pracy należy mi się 11 godzin wolnego przed następną zmianą?
Gość
2016-06-09 15:53:50
Odpowiedzi: 0
Witam, powinnam kończyć pracę o godz. 15.00, niestety zdarza się, że muszę zostać w pracy do 15.20 czy ten czas liczy się jako jedna pełna nadgodzina?
Gość
2016-06-21 21:48:11
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca moze calkowicie dysponowac urlopem i udzielac go kiedy chce
Gość
2016-06-26 18:00:34
Odpowiedzi: 0
Witam,czy pracodawca moze nas ukarac za to ze nie zgodzilismy sie na 13 godzine pracy z soboty na niedziele i po odmowie poszlismy do domu, a przelozonemu zglosilismy przemeczenie, gdyz to byl czwarty dzien dwunasto godzinny zmiany nocnej, a pracujemy wysokiej temp,powyzej 35 stopni.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie