Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2015r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Gość
2015-04-04 15:12:23
Odpowiedzi: 0
czy kierownik kontrolujący pracowników np w nocy,poza swoimi godzinami pracuje w godzinach nadliczbowych
Gość
2015-04-13 01:17:50
Odpowiedzi: 0
jak są kwalifikowane godziny przepracowane w systemie 24 godz pracy i 48 godzin wolnych liczone w ruchu ciągłym ( tzn praca także w tym systemie w niedziele i święta)
arkadiusz
2015-04-15 21:35:29
Odpowiedzi: 0
ile przysługuje przerw i w jakim wymiarze w ciągu dziesięciu godzin pracy. według kodeksu pracy
Gość
2015-04-28 09:28:55
Odpowiedzi: 0
Mam przyjsc dzis do pracy 1.5godziny wczesniej na szkolenie za darmo czy jesli nie pujde bede mial problemy
Gość
2015-05-06 11:52:11
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracodawca wprowadził w ramach elastycznego czasu pracu tzw. Bank godzin. Moje pytanie dotyczy zasad działania takiego systemu. Czy jest on w jakiś sposób unormowany czy też pracodawca ma pełną swobode jego egzekfowania. Jaki jest okres w jakim pracodawca powinien rozliczyć sie ze mna z przepracowanych godzin nadliczbowych? Pozdrawiam
Gość
2015-05-06 15:59:16
Odpowiedzi: 0
Witam, mam pytanie odnośnie takiej sprawy - pracuje od pon do pt w godz 9-17, w soboty 8- za co dostaje do odbioru 4 godziny w tygodniu. Czy to jest zgodne z prawem? A jeśli nie, to jak powinno być? Dziękuję za odpowiedż:-)
Gość
2015-05-12 17:00:10
Odpowiedzi: 0
Mam przepracowanych 56 nadgodzin w okresie od stycznia do marca 2015r. Kiedy powinny być rozliczone i w jakim wymiarze (100 czy 150%)?
VIOLKA
2015-05-28 18:14:00
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry pracuję w warunkach szkodliwych-promieniowanie i na dyżurach nocnych,jeżeli pracodawca zmusza mnie do zostania po godzinach pracy to ile godzin muszę zostać zgodnie z kodeksem.
DAMIAN
2015-06-28 11:54:29
Odpowiedzi: 0
jak to jest pracuję od pon -pt mam 52 godz tygodniowo to za te nadgodziny jak powinienem mieć wypłacone 100% Drugie pytanie ile się należy za pranie wciągu roku i na ubiór powinienem dostać w ciągu roku
Patryk
2015-07-05 23:39:28
Odpowiedzi: 0
W sobotę przychodząc na nadgodzinny pracodawca płaci mi za 12 godzin w dzień 8 razy 100% i cztery 50%. Zgodne to z prawem? nie powinno być po prostu wszystkie godziny za 100%?
grzegorz
2015-07-09 00:37:59
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca morze dac polecenie pracy nadliczbowej z dnia na dzien
Gość
2015-07-26 18:43:40
Odpowiedzi: 0
praccuje na 1/2 etatu na czas nieokreślony jako sprzątaczka w szskole. Wczasie nieobecności jednego z pracowników, gdyż jest chory pracodawca każe sprzątać za niego działkę w moich godzinach pracy. Czy to zgode z przepisami prawa pracy. Zaznaczam nie w nadgodzinach, bez premii bez niczego po prostu masz to zrobić.
Gość
2015-07-27 13:38:11
Odpowiedzi: 0
Witam. Rozumiem, że nadgodziny przysługują kierownikowi jedynie w niedziele i święta. Czy istnieje przepis stanowiący o dodatkowym wynagrodzeniu dla kierowników podejmujących pracę w nadliczbowym czasie pracy w nocy ?
Gość
2015-09-04 14:14:26
Odpowiedzi: 0
WITAM MAM PYTANIE MÓJ MÓŻ PRACUJE PO 10"12 GODZI I MA TYLKO 1 JEDNĄ PRZEWE ŚNADANIĄWĄ 25 MINUT 9:25 CO MA ROBICZ PROSZE O ODPOWIEĆ POZDRAWIAM
Gość
2015-09-04 14:22:56
Odpowiedzi: 0
szef zakazał pracownikom przerwy o godzinie 14 mają pracować i go to wali powiedział co ma zrobić mój mąż proszę o pilną odpowiedz
Gosc
2015-09-09 22:50:04
Odpowiedzi: 0
Czy moj pracodawca ma prawo zabrac mi moje nadgodziny, jezeli w jednym dniu przepracowalam przykladowo 6 godzin gdzie powinnam 8 ale nie zapewnil mi pracy dlatego bylam krocej, ale nastepnegi dnia bylam 10 godzin co oowinnam 8 ma ptawo mi zabrac te dwie godziny dodatkowe do poprzedniego dnia?
Gość
2015-09-16 20:44:02
Odpowiedzi: 0
do wykorzystania miałam 15 dni urlopu i 4 dni za nadgodziny . W związku z tym , iż poszłam na zwolnienie lekarskie a byłam już w okresie wypowiedzenia , czy należy mi się tylko ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop , czy również za te dni z tytułu nadgodzin ?
Jerzy
2015-09-20 15:55:16
Odpowiedzi: 0
Ile minut trzeba przepracować po ośmiu godzinach pracy aby mieć zaliczoną jedną nadgodzinę ?
Paweł
2015-09-25 10:09:00
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:01
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:01
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:02
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:02
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:02
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Gość
2015-09-27 00:05:38
Odpowiedzi: 0
Pracuje na umowę o nienormowanym czasie pracy, od poniedziałku do piątku pracuje od 07.00do 17 i w soboty od 0.8 do 16.00 w tym mam półtorej godziny przerwy,za soboty nie mam oddawjane na tygodniu do i tak już od kilku lat do tego pracodawca nie wyznacza zadań tak jak to mówi kodeks pracy. Ale moje pytanie, czy pracodawca może mi powiedzieć że mam jeszcze przyjść do pracy w niedziele nie podając mi kiedy będę miała dzień wolny, bo jak by nie było to wynika że będę pracować 7 dni i nie podając mi kiedy mam dzień wolny wynika z tego że mam przyjść do pracy w poniedziałek a to już 8 dzien i tak dalej. Co na to kodeks pracy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie