Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2014r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Stanislawa
2014-02-27 16:22:40
Odpowiedzi: 0
czy kierownik pobierajacy dodatek kierowniczy moze odbierac godziny nadliczbowe.
Gość
2014-03-14 10:24:36
Odpowiedzi: 0
witam czy pracodawca moze sobie sam zabierac pieniazki z mojej wyplaty jak mu sie podoba dodam za nie zrobienie tzw normy czyli wymyslil sobie kwote utargu a ma je bo na zmianie ma po 3 tys dodam ze pracuje w całodobym sklepie wiec nie jest to akord mam umowe od listopada jeszcze jej na oczy nie widzialam a mamy marzec kolezanka sie rozchorowala i cale 7 dni pracowalysmy tez za nia za darmo oczywiecie caly czas slyszymy ze nas wywali obciaza nas finansowo za bledy w wprowadzaniu faktur sam je wprowadza mam dosc prosze o pomoc
Gość
2014-03-25 16:04:46
Odpowiedzi: 0
pracuje w systemie trzyzmianowym, tygodniowy wymiar czasu pracy 40 godzin, jest to praca na produkcji, praca fizyczna w hałasie, pracodawca zmusza do pracy i w soboty i w niedziele, często jest tak, że w ciągu trzech tygodni mam tylko jeden dzień wolny, czy to jest zgodne z obecnie obowiązującym KP
Gość
2014-03-28 15:47:29
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma prawo wyznaczać prace w godzinach nocnych jeżeli sklep nie jest całodobowy, pracujemy od 18 do 4 rano i tak jest cztery dni w tygodniu
Gość
2014-03-29 05:52:09
Odpowiedzi: 0
Czy sa jakies normy godzinowe dotyczace ciezkich warunkow pracy pracuje jako brukarz.Pracodawca wymaga pracy10 gogz nie liczy godzin dojazdu 1godz30 min w jedna strone.dodam ze do siedziby firmy przychodxe na 6 a mam liczone od 7.30. Czy czasu pracy nie liczy sie od przybycia do siedziby firmy.
pawel
2014-04-05 20:11:37
Odpowiedzi: 0
mam 40 godzin nadliczbowych w miesiacu,ile nalezy mi sie wolnego.
OP
2014-04-12 14:39:32
Odpowiedzi: 0
pracuje na trzy zmiany, nocka przebiega w godzinach 23.00- 7.00, pracodawca cche nas zmusić do pracy 23.00- 11.00- czy ma prawo?
Marczyslaw
2014-04-28 18:46:58
Odpowiedzi: 0
W zeszłym tygodniu wszystkie biura określonej specjalizacji mojego pracodawcy otrzymały polecenie zorganizowania w cyklu ciągłym dyżurów podczas których mamy odbierać telefony i obsługiwać ewentualnych klientów czyli z założenia mamy wykonywać pracę a nie być wyłącznie w gotowości do pracy. Rekompensata za taki dyżur została z góry określona- odebranie wolnego1:1 . Mim zdaniem za nadgodziny ukryte pod nazwą dyżur należy się ekwiwalent taki jak za nadgodziny .Jeśli pracodawca nie ma woli zapłacić (taką formą jestem zainteresowany) to wymiar wolnego winien wynosić za 1 godz. 1.5 .W jaki sposób powinienem udokumentowac wykonaną prace i jak uzyskać prawidłowy ekwiwalent .
Gość
2014-06-09 12:36:43
Odpowiedzi: 0
Witam, Mój mąż jest zobowiązany do pełnienia dyżurów domowych. Dyżury wpisywane są w grafik tak, że w danym miesiącu mąż ma dyżur w dni parzyste albo w nieparzyste bez względu na to, czy wypada tego dnia święto, czy nie. Wiąże się to z tym, że praktycznie każdy weekend oraz święta zobowiązani jesteśmy spędzać w miejscu zamieszkania. Mamy rodzinę 400 km od miejsca zamieszkania i przez te dyżury nie mamy żadnej możliwości wyjazdu. Czy jest jakiś zapis prawny, który mógłby uregulować to, że np jeden weekend w miesiącu mąż miałby wolny (tj. całą sobotę i niedzielę), czy takiej możliwości nie ma i musimy się godzić na to, aby wszystkie weekendy do końca lat pracy spędzać w domu...? Ponadto na liście dyżurów zapisane jest, że w dni robocze dyżur domowy pełni się przez całą dobę. Z kodeksu pracy wynika, że pracownikowi należy się 11h przerwy na dobę w pracy, a tutaj jest tak, że mogą zadzwonić nawet o 2 w nocy. Czy tak może być, czy jest jakaś określona ilość godzin, w które można pełnić dyżur domowy w dni robocze oraz w weekendy?
Gość R.
2014-07-01 16:12:02
Odpowiedzi: 0
Ile należy się przerw, pracując w systemie 6 godzinowym 2 godziny nadgodzin (8godz./dzień)
Gość
2014-07-08 14:51:56
Odpowiedzi: 1
A jak ma sie do tego sobota jest równiez dniem wolnym od pracy ,jak niedziela czy swieta?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-10 16:25:52
I tak i nie. Jeżeli w grafiku miałeś zaplanowaną sobotę i przyszedłeś(łaś) do pracy w ten dzień to przysługują ci nadgodziny 50%
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-15 21:33:04
Odpowiedzi: 1
Ile należy się przerw pracując 12 godzin dziennie
Odpowiedzi (1):
Erni
2014-09-10 16:23:34
należy się 15 minut przerwy płatnej
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-03 16:41:41
Odpowiedzi: 0
pracuję we francji na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej w umowie jest mowa o 35 godzinnym tygodniu pracy rzeczywisty czas pracy to 45 godzin jak powinno byc naliczone wynagrodzenie za nadgodziny?
Gość
2014-08-07 11:59:34
Odpowiedzi: 1
Pracuje od 7 do 18 na umowie mam od7 do15 przez 6 dni w tygodniu
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-10 16:28:00
Pracodawca nie może planować ci planu pracy z uwzględnieniem nadgodzin. Jeżeli w grafiku masz pracować od 7 do 18 to grafik jest niezgodny z kodeksem pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-15 12:40:24
Odpowiedzi: 0
Mam Elastyczny (możliwość przychodzenia na rożne godziny) czas pracy 7.35 godz 5 razy w tygodniu ale również pracuję jedną sobotę w miesiącu. Jak powinnam mieć tą sobotę rozliczoną??
Beata
2014-09-15 20:53:34
Odpowiedzi: 0
Pracując w sobotę uzyskałam 8 godz. nadliczbowych.Czy pracodawca może mi udzielić urlopu we wtorek czy też każe odebrać godziny nadliczbowe.
Gość
2014-09-18 11:45:29
Odpowiedzi: 0
Jestem wychowawcą w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Pracuję 7 godzin dziennie choć na całym etacie. Pracodawca zobowiązuje mnie do wyjazdów 2,3,5 dniowych na wycieczki z podopiecznymi i całodobowej opieki nad nimi, tj. również w godzinach nocnych. Ponadto godzin nocnych nie wlicza do czasu pracy. Moje pytanie brzmi: 1.czy pracodawca ma prawo zmusić mnie do wyjazdu na wycieczki?, 2. czy może zmusić mnie do 12 godzinnej pracy i 12 godzinnej przerwy i znów pracy? 3. czy może nie liczyć godzin nocnej opieki nad wychowankami? 4.jakie powinno być wynagrodzenie za pracę w takim systemie? Proszę o odpowiedź.
patrycja
2014-09-20 14:25:01
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca może wymusić na mnie prace w sobotę w ciężkich warunkach pracy
goska
2014-09-22 16:57:22
Odpowiedzi: 0
Witam pracuje w spozywczaku w m-cu wrzesniu zamiast 8dni wolnego wychodzi mi wedlug grafiku 7 nagle kierowniczka wpadla na pomysl ze bedziemy wychodzic wczesniej z pracy o dwie godziny zeby zeszly nam nangodziny czy musi nam oddac 1,5 godz.za 1 tak jak wedlug paragrafu 151 kp?ona twierdzi ze nie
Gość
2014-10-08 19:39:27
Odpowiedzi: 1
witam mam pytanie czy jeżeli firma prcuję od 8.00-16.00 ja otrzymałem polecenie wyjazdu na targi i jechałem jako pasażer o gdzinie 16.00 byliśmy na miejscu to praca po podróży 4 godziny to nadgodziny czy nie mozna tego tak traktować i nadgodziny ma tylko kierowca.Dziękuję za odpowiedż
Odpowiedzi (1):
Darek
2014-10-15 10:54:49
Podróż służbowa (przejazd) nie wlicza się do godzin pracy. Jeśli na miejscu byliście o 16 i pracowaliście 4 godziny, to nie liczy się to jako godziny nadliczbowe tylko normalna praca.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-10 20:13:12
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie ,ile nadgodzin w ciągu miesiąca można przepracować i jak wyliczyć nadgodziny .Pracuję po 10 godzin dziennie i dwie soboty po 8 godzin.Mam umowę o prace . Grzegorz
Odpowiedzi (1):
Darek
2014-10-15 11:00:49
Nie ma określonej ilości godzin które możesz pracować w miesiącu. Określona jest natomiast ilość 150 godzin w ciągu roku. W Polsce mamy 40 godzinny tydzień pracy. Jeśli pracujesz 10 godzin dziennie to każdego dnia masz 2 nadgodziny plus 8 nadgodzin za sobotę. Należy Ci się więc 18 godzin wolnego co daje dwa dni i dwie godziny. Jeśli Twoja umowa nie stanowi inaczej.
Dodaj odpowiedź
Marcin
2014-10-12 07:59:16
Odpowiedzi: 0
Czy moja partnerka samotnie wychowujaca dziecko w wieku 6 lat może być zmuszona do godzin nadliczbowych
maciej851
2014-10-16 16:56:29
Odpowiedzi: 0
Pracuję w systemie 12 godzinnym ( dwa dni wolne dwa pracujące. W przypadku 4 nadgodzin co mi się należy.
Gość
2014-10-16 19:19:32
Odpowiedzi: 0
Witam pracuje w systemie 8 godzinnym czy pracując w dzień wolny na nadgodzinach pracodawca może kazać mi pracować dłużej nisz 8 godzin ( 12 godz)
Gość
2014-10-17 19:08:53
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie,jestem zatrudniona na 1/2 etatu, szefowa zatrudnił stazytke ktora w weekendy podjela naukę,czy w tej sytuacji szefowa moze mnie zmusić do podjęcia pracy w weekendy? Jeski tak to czy powiinna mi zapłacić za nadgodz? Czekam na szybka odp. Pozdr.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie