Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2016r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Gość
2016-06-26 18:00:34
Odpowiedzi: 0
Witam,czy pracodawca moze nas ukarac za to ze nie zgodzilismy sie na 13 godzine pracy z soboty na niedziele i po odmowie poszlismy do domu, a przelozonemu zglosilismy przemeczenie, gdyz to byl czwarty dzien dwunasto godzinny zmiany nocnej, a pracujemy wysokiej temp,powyzej 35 stopni.
Gość
2016-06-29 15:37:10
Odpowiedzi: 0
Witam,mam takie pytanie,a mianowicie należy mi się jubileusz z racji lat przepracowanych,zakład w którym pracuję przyznał mi takie świadczenie,lecz z braku pieniędzy nie wypłacił pieniędzy,czy jeśli złożę wypowiedzenie należy mi się jubileusz i czy pracodawca ma obowiązek wypłacić mi zaległe pieniądze z tegoż to tytułu.
Gość
2016-06-29 21:00:49
Odpowiedzi: 0
co zrobić, gdy pracodawca regularnie, od lat zmusza grupę pracowników do całotygodniowych, całodobowych dyżurów domowych ? Zgłoszenie do PIPu to utrata pracy.
Gość
2016-06-29 21:01:58
Odpowiedzi: 0
co zrobić, gdy pracodawca regularnie, od lat zmusza grupę pracowników do całotygodniowych, całodobowych dyżurów domowych ? Zgłoszenie do PIPu to utrata pracy.
Zofia
2016-06-30 05:57:38
Odpowiedzi: 0
Jak wyliczyć zarobek brutto w czerwcu jeśli pracowałam 22 dni razem 176 h ale to było 15h nocnych w niedziele, 43 h nocne w zwykłe dni i 118 normalne godziny w zwykłe dni. Mam 12 zł/h i nie miałam w tym miesiącu przysługującego mi urlopu 2 dni(pracuję przez Agencję Pracy a umowy dają osobne na każdy miesiąc)
Gość
2016-07-05 07:50:18
Odpowiedzi: 0
Czy można zostać na nadgodziny po 8 godzinach pracy w nocy tzn6:00-10:00
irena
2016-07-09 19:26:59
Odpowiedzi: 0
przewóz pracowniczy się spóżnia , jak długo powinnam na niego czekać proszę podać ile godzin żebym miała usprawiedliwiony dzień w pracy
irena
2016-07-09 19:27:04
Odpowiedzi: 0
przewóz pracowniczy się spóżnia , jak długo powinnam na niego czekać proszę podać ile godzin żebym miała usprawiedliwiony dzień w pracy
grazia
2016-07-10 19:32:05
Odpowiedzi: 0
Witam,mam pytanie czy duza firma budowlana która nie chce płacic pracownikom godzin nadliczbowych,moze na długi okres czasu ustalic godziny planowane po 12 godzin,dla pracowników na umowach stałych ,wiadomo ze jest to strata dla pracowników gdyz sa to czyste godziny ,prosze o odpowiedz
grazia
2016-07-10 19:32:12
Odpowiedzi: 1
Witam,mam pytanie czy duza firma budowlana która nie chce płacic pracownikom godzin nadliczbowych,moze na długi okres czasu ustalic godziny planowane po 12 godzin,dla pracowników na umowach stałych ,wiadomo ze jest to strata dla pracowników gdyz sa to czyste godziny ,prosze o odpowiedz
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-17 13:53:38
Czy pracodawca może zmusić do pracy w kazda sobotę i dać listw jako polecenie sluzbowe
Dodaj odpowiedź
grazia
2016-07-10 19:32:12
Odpowiedzi: 0
Witam,mam pytanie czy duza firma budowlana która nie chce płacic pracownikom godzin nadliczbowych,moze na długi okres czasu ustalic godziny planowane po 12 godzin,dla pracowników na umowach stałych ,wiadomo ze jest to strata dla pracowników gdyz sa to czyste godziny ,prosze o odpowiedz
Kris
2016-07-28 22:04:19
Odpowiedzi: 0
Jakie wynagrodzenie należy się za tzw.dyżur pod telefonem,po godzinach pracy?
Anna
2016-08-09 10:27:32
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca ma prawo narzucić formę odbioru nadgodzin?
Gość
2016-08-09 21:08:48
Odpowiedzi: 0
Ja mam etat 12godzin i pracuje 2godz dłużej czy powinnam dostać za nad godziny więcej pracujet co 2 dzień
Janusz
2016-08-31 21:55:32
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie pracuje w 40 godz w tygodniu szef prosi mnie abym przyszedł w sobote do pracy w tym dniu mam dzień wolny od pracy ile przysługuje mi się za ten dzien wolnego jeżeli bede pracował w tym dniu np.6 godzin
PIOTR
2016-09-15 13:59:39
Odpowiedzi: 0
Pracuję w święto tj.w Niedzielę normalnie 12godz. od 6 do 18 ale musiałem o 2godz. dłużej tj.14 godz.Ile godzin powinie pracodawca odarć 2 czy 3.Według mnie 3 a nie 2 bo nadgodziny miały miejsce w Niedzielę a ponadto od 18 to były godziny nocne.Na nockę pracuję od 18 do 6.
Konrad
2016-09-16 10:22:13
Odpowiedzi: 0
Zostaję wysłany na nagłą zmianę nocną, w związku z pracą techniczną, przez co następny dzień mam wolny (na odpoczynek). Mimo wszystko mam go odrobić. Czy jest coś takiego możliwe? Ilość dni pracy w tym miesiącu wynosi 21 dni, jednego by mi brakowało przez tą noc.
Konrad
2016-09-16 10:22:15
Odpowiedzi: 0
Zostaję wysłany na nagłą zmianę nocną, w związku z pracą techniczną, przez co następny dzień mam wolny (na odpoczynek). Mimo wszystko mam go odrobić. Czy jest coś takiego możliwe? Ilość dni pracy w tym miesiącu wynosi 21 dni, jednego by mi brakowało przez tą noc.
Gość
2016-09-17 22:51:27
Odpowiedzi: 0
Jeżeli pracowaliśmy w pon.wt.śr i czw po 12 godz[po 4 godz.nadgodzin za każdy dzień] a piątek mięliśmy mieć wolny za nadgodziny z pon. i wtorku-i tak było przez następny tydzień.Na wypłatę okazało się że mamy zapłacone za wszystkie nadgodziny od pon.do czwartku a kierownik chce żebyśmy odpracowali teraz te zapłacone nadgodziny.Błąd jest przez kierownika a teraz dwie soboty mamy pracować dodatkowo.Czy za błąd kierownika musimy płacić my swoim dniem wolnym?Pozdrawiam
Gość
2016-09-17 22:53:44
Odpowiedzi: 0
Proszę o odpowiedz na moje pytanie na pocztę.Dziękuję
Gość
2016-09-20 09:08:50
Odpowiedzi: 0
Pracuje w polerni. Szlifowane i polerowane jest aluminium i stal nierdzewna i do tego hałas. Moje pytanie czy w tych warunkach można pracować nadgodziny.
Gość
2016-09-21 22:37:41
Odpowiedzi: 0
Ile godz mozna pracowac przy monitorze
Magdalena
2016-09-27 12:50:55
Odpowiedzi: 0
Czy można pracownikom ograniczyć dostęp do toalety np. w sytuacji robót drogowych, gdzie zakręca się zawór z wodą? Jeśli tak, to przez jaki czas maksymalnie?
Alina
2016-10-17 14:35:20
Odpowiedzi: 0
Pracownik pracujący na 0,5 etatu jaką liczbę godzin powinien mieć wpisaną w umowie w pkt.6 - dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy....itd.?
Wojciech
2016-10-24 20:06:03
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny za cały rok na koniec roku.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie