Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rozdział 7 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Art. 234.

§1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

§4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Art. 235.

§1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

§2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6.

§21. W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

- kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

§22. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

§3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

§4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

§5. Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy, wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Art. 2351.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Art. 2352.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Art. 236.

Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

Art. 237.

§1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

- uwzględniając aktualną wiedzę w zakresie patogenezy i epidemiologii chorób powodowanych przez czynniki szkodliwe dla człowieka występujące w środowisku pracy oraz kierując się koniecznością zapobiegania występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§11. Rada Ministrów wskaże w drodze rozporządzenia instytut medycyny pracy, do którego pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej oraz termin, w którym ma ono być przesłane, mając na uwadze specjalizację instytutu oraz rodzaj prowadzonych w nim badań.

§2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania powypadkowego.

§3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, uwzględniając dane dotyczące pracodawcy, poszkodowanego, wypadku przy pracy, a także jego skutków oraz sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.

§4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 2371.

§1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach.

§2. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

Gość
2011-05-22 20:15:36
Odpowiedzi: 0
W pracy podczas koszenia na skarpie uległem wypadkowi [poślizgnąłem się i upadłem ] objawy to brak tchu i bule w okolicy miednicy, gdy po tygodniu nie ustępowały ,tylko następowało nasilenie poszedłem do lekarza,dostałem zwolnienie i skierowanie na rtg po odebraniu zdjęcia zgłosiłem się do lekarza . Otrzymałem dalsze zwolnienie i skierowanie do chirurga.Zwolnienie zaniosłem do zakładu pracy i zgłosiłem wypadek w pracy [Czas opóżnienia to 15dni ] Chirurg stwierdził złamanie kręgu L1.Czy ten wypadek zostanie zaliczony jako wypadek w pracy.
mirek
2011-07-01 12:49:34
Odpowiedzi: 0
pracuje od01.05.2011 wypadkowi uleglem 05052011 zlamalem noge w kolanie wypadek mial miejsce w pracy .jestem na zwolnieniu lekarskim lecz pracodawca nie chce mi wyplacic za 33 dni i twierdzi ze zus tez nie zaplaci zadalsze zwolnienie prosze owyczerpujaca odpowiedz
Gość
2011-08-27 20:17:08
Odpowiedzi: 0
Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał w czerwcu 2011r decyzję stwierdzającą u żony chorobę zawodową. Żona jest od 01.01.2010 na emeryturze (po 43 latach pracy)u jednego pracodawcy. Otrzymała z ZUS odszkodowanie za określony tzw. uszczerbek na zdrowiu. Prawdopodobnie, czy tak jest faktycznie, należy się jej też odszkodowanie lub zadośćuczynienie od swego byłego pracodawcy. Na który akt prawny i konkretny jego zapis żona powinna się powołać występując z takim żądaniem.
DO AGI
2011-09-23 14:00:45
Odpowiedzi: 0
POSIEDZ TROCHE NAD KSIAŻKAMI lub na necie i odpowiedzi się znajda ! rusz głową
Gość
2011-11-10 12:56:56
Odpowiedzi: 0
Witam,
Pracuje nie cały miesiąc i wczoraj w pracy wbił mi się nóż w nogę, zgłosiłam to kierownikowi i on kazał mi wrócić do pracy po kilku godzinach już nie mogłam wytrzymać i zwolniłam się z pracy i pojechałam na pogotowie co powinam dalej zrobić aby otrzymać chorobowe
jarek
2012-03-12 22:53:05
Odpowiedzi: 0
w jakim terminie sporządza się protokół powtpadkowy od momentu zaistnienia wypadku
Magdalena
2012-06-11 10:19:23
Odpowiedzi: 0
Jakie są chioroby zawodowe celników?
Gość
2012-08-15 09:31:19
Odpowiedzi: 0
witam.mam pytanie w jakim terminie powinien bydz sporzadzony protokol powypadkowy i czy jezeli mam w L-4 zaznzczone ze moge chodzic to ja mam dojechac do firmy zeby sporzadzic ten protokol?
Gość
2012-09-10 15:55:29
Odpowiedzi: 0
Podczas imprezy integracyjnej odbywającej się na terenie zakładu uległem wypadkowi. Brałem udział w tzw.przeciąganiu liny Pośliznąłem się i naderwałem wiązadło kolana.Czy można to zdarzenie uznać za wypadek w pracy?
Gość
2012-12-28 17:43:44
Odpowiedzi: 0
Witam, Miałam wypadek w pracy 6 dniw szpitali dostałam zw na 14 dni i w zw mam tydzien przeerwy bo sadzilam ze jak i tak jest wolne to po co mi zw i dowiedzialam sie ze brak ciaglosci w zw wiec nie liczy sie pensja juz teraz jako wypadek czy to prawda?? czyli ( 14 dni zw 7 brak zw-bo i tak świętai zakład nei funkcjonuję i teraz znowu 14 dni zwolnienia mam.
Gość
2013-06-26 19:45:14
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie dotyczące wypadku przy pracy i zwolnienia. Jestem na zwolnieniu lekarskim od 14.03.2013 po trójkoskowym złamaniu i zapowiada sie że mogę jeszcze na nim posiedzieć co najmniej 2 miesiące albo i 3 czy mój pracodawca ma prawo mnie po 180 dniach zwolnić nadmieniam iż mam umowę na stałe i pracuję 8 lat w firmie prosze o pomoc?
Gość
2013-10-02 12:11:42
Odpowiedzi: 0
Witam,

W czerwcu podczas pracy tata podniósł coś ciężkiego w pracy i od tego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na początku wydawało się, iż nie jest to nic poważnego okazało się jednak że jest to poważne uszkodzenie ręki i został skierowany na operację. W czasie kiedy się to stało nie został sporządzony protokół z wypadku, czy można go sporządzić w chwili obecnej? Czy sprawa nie uległa przedawnieniu?
Gość
2013-10-07 21:56:11
Odpowiedzi: 1
witam mam pytanie czy za wypadek w pracy mogę zostać ukarany naganą ????? Proszę o pomoc
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-07 11:14:55
Jeżeli jest z Twojej winy - rażące niedbalstwo, działanie umyślne lub bycie pod wpływem (względnie spożywanie) alkoholu lub innych środków odurzających, to oczywiście że tak.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-02-15 22:06:33
Odpowiedzi: 0
Zwichnąłem nogę w drodze do domu. Nie zgłosiłem tego faktu natychmiast. Przedłożyłem zwolnienie lekarskie następnego dnia i przebywałem około 30 dni. Po szczegółowych badaniach czeka mnie zabieg rekonstrukcji więzadła kolana. Nie przyznano odszkodowania gdyż nie zgłosiłem wypadku natychmiast podważają, iż miało to miejsce w drodze do domu.
adi
2014-06-05 20:17:46
Odpowiedzi: 1
Witam czy jak przebywam na urlopie i zdazył mi sie wypadek czy nalezy mi sie 100% prosze o rade dziekuje
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-07 11:11:39
nie, a na jakiej podstawie Pracodawca ma płacić za zdarzenie mające miejsce podczas Twojego czasu wolnego?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-01 13:28:29
Odpowiedzi: 1
Uleglem wypadkowi w pracy a mianowicie podczas transport maszyny dzwigiem doszlo do wyczepienia jej z Lin ,nastepnie zostalem uderzony Ta maszyna ktora spadla na mnie. Mam zlamane dziewiate zebro I przebywam na zwolnieniu ,czy bedzie mi przyslugiwac odszkodowanie,czy za zwolnienie placi pracodawca czy mode zus ,no I czy przysluguje mi 100procent za zwolnienie
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-07 11:13:22
100 procent płatne zwolnienie jak najbardziej tak. CO do odszkodowania należy zgłosić to do ZUS-u i wówczas czekać na ich opinię w tym temacie. Za zwolnienie płaci Pracodawca do 30 dni, potem ZUS.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-12 18:48:10
Odpowiedzi: 1
Znajomy podczas pracy w oborze z bykami został przez jednego z nich podrzucony do góry. w wyniku tego ma peknięty mostek i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zdarzenie zostało zgłoszone i uznane jako wypadek przy pracy. Z wysokości wypłaty wynikało, ze za zwolnienie jest policzone jako 80%. Kadrowa oznajmiła, że brana jest średnia zarobków z ostatnich 12miesięcy, od niej odliczane jest jeszcze jakaś kwota i wychodzi wynagrodzenie w wysokości 80%. Nie rozumiemy dlaczego zwolnienie nie jest płatne 100% i skąd branie średniej zarobków?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-06 11:05:50
PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK WYPŁACIĆ 100% ZA ZWOLNIENIE LEKARSKIE, które nastąpiło w związku z wypadkiem przy pracy oraz w drodze lub z pracy - także musi być cała wypłata. Jeżeli w zakładzie pracy są opcjonalne elementy wynagrodzenia (premia ) może ona wówczas zostać zabrana - to tyle w temacie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-18 08:28:03
Odpowiedzi: 0
witam uległem wypadku w pracy godzina 13 nie mogłem opuścić stanowiska pracy od razu poinformowałem tel o tym szefa. Musiałem poczekać na kolegę który mnie zastąpił i następnie pojechałem do domu a z domu na pogotowie gdzie w kolejce musiałem czekać. Udzielono mi pomocy o 20.50 a wiec dostałem pismo z ZUZ-u odnośnie tego co robiłem od godziny 13 do 20.50??? Czy jest jakiś określony czas na zgłoszenie się do lekarza po wypadku??? i co mam takiej pani z zuz-u napisać??
krzys
2014-10-30 18:25:48
Odpowiedzi: 1
mialem wypadek komunikacyjny w drodze do pracy bylem na zwolnieniu lekarskim 40 dni w jakiej wysokosci nalezy misie horobowe i czy nalezy mi sie odszkodowanie z zakladu pracy
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-26 14:51:27
Jeżeli zdarzenie zostało prawnie zakwalifikowane jako wypadek w drodze do pracy to należy się wynagrodzenie 100% na zwolnieniu (normalna pensja bez dodatków, sama podstawa).
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-09 13:44:36
Odpowiedzi: 1
przy sniadaniu na przerwie w pracy peklo krzeslo na ktorym sidzialam. Czy jest to wypadek w pracy?Dodam ze w szpitalu stwierdzono zlamanie kosci ogonowej
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-26 14:43:34
jak najbardziej tak
Dodaj odpowiedź
Józef
2015-01-22 12:19:15
Odpowiedzi: 0
witam.czy pracodawca moze mi przedłuzyc umowe o prace ktora konczy mi sie w trakcie L-4 (4 miesiace przed wygasnieciem umowy)
Gość
2015-05-14 16:09:18
Odpowiedzi: 0
czy praco dawca Może wysłać pracownika w delegacje po wypadku w pracy
Gość
2015-09-19 18:33:47
Odpowiedzi: 0
Pracownik uległ wypadkowi w pracy - przecięta skóra kciuka i naderwane scięgno, po opatrzeniu ręki w pracy, udał się do domu i na pogotowie pod opieką żony( nie chciał aby go odwoził na pogotowie ktoś z pracy). Czy postapiłem słusznie jako przełozony wysyłając go samego do z pracy do lekarza ?.W protokole powypadkowym zostało zaznaczone, że pracownik nie chciał osoby towarzyszącej.
Gość
2016-01-18 20:18:47
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może mnie obciążyć naprawą auta który zepsułem czy też rozbiłem ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-26 14:44:27
to pewnie zależy od rodzaju odpowiedzialności zapisanej w umowie
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-26 17:52:14
Odpowiedzi: 0
witam uległem wypadkowi w marcu tego roku doznałem wieloodłamowego złamania stopy lewej z przeieszczeniem miałem dostac umowe o prace 21 marca lezałem 15dni w szpitalu miałem zabieg i operacje mam w nodze 2 płytki obecnie jeste w domu na rekonwalescencij chciałbym zapytac czy moge starac sie o odszkodowanie od pracodawcy i jak postapic
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie