Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: wrzesień 2014r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Art. 24.

(uchylony)

Art. 25.

§1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

§2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

Art. 251.

§1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

Art. 26.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Art. 27-28.

(uchylone)

Art. 29.

§1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

§2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

§3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 291.

§1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:

§2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:

§3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§4. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 292.

§1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Większe okno
Gość
2013-05-10 11:41:13
Odpowiedzi: 0
czy ktoś może mi odpowiedzieć, czy instruktor nauki jazdy może być zatrudniony na umowę zlecenie? Są na ten temat sprzeczne opinie.
Dziękuję
ada
2013-09-09 09:30:25
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca (instytucja objęta ustawą o instytutach badawczych) powinien poinformować pracownika podczas podpisywania umowy o pracę lub w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania, o konieczności uzyskania przez pracownika pisemnej zgody dyrektora instytutu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia poza instytutem?
Gość
2013-09-09 18:51:58
Odpowiedzi: 2
Zatrudniając się w firmie zaczęłam od umowy zlecenie,póżniej dostałam umowę na okres próbny (3 miesiące), następnie umowę na czas określony (2 lata). Kolejna umowa powinna,musi być na czas nieokreślony czy może być znowu na czas określony??
Odpowiedzi (2):
Gość
2013-10-05 13:29:03
określony, 3 umowa na czas nieokreslony
Gość
2013-12-30 22:04:45
Ja mam taką samą sytuację no i rok 2014 pięknie by się zaczął dla mnie gdybym dostała umowę na stałe i to już 2 stycznia.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-09-21 10:46:29
Odpowiedzi: 0
Miałam dwie umowy pierwsza 1.02.2013r na okres próbny na 3 m ,następna od 1.05.2013r na 3 m czy pracodawca może mi napisać umowę od 1.08.2013 do 30.09.2013
Gość
2013-10-02 12:10:24
Odpowiedzi: 0
Czy może być jaśniej
Gość
2013-10-14 14:53:11
Odpowiedzi: 1
hej , mam pytanie. W ciągu ilu dni pracodawca ma Mi dostarczyc umowe o pracę? Pracuję już od 1 października a umowy jeszcze nie podpislam.
Odpowiedzi (1):
Michał
2013-10-22 08:42:19
Umowa powinna być podpisana przed rozpoczęciem pracy.
Dodaj odpowiedź
Julcia
2013-10-21 14:34:12
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie: po okresie próbnym na jaki okres musi być podpisana 1 umowa na czas określony?
stan55
2013-10-21 15:16:27
Odpowiedzi: 0
Zostałem zatrudniony w firmie ochroniarskiej od dn.01.10.2013r.Do chwili obecnej nie mamy umów o pracę tj.21.10.2013r.Pracodawca mówi,że umowy są przygotowane i w ciągu miesiąca je wręczy.Nie wiemy co robić?
Adam
2013-12-02 19:51:12
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca moze wystawic umowe zlecenie dla pracownika bez zawodu bez praktyki na domiar ustanowic go brygadzista i ztrudniac od godz. 6.00 do 19.00 w obecnym czasie.
Gość
2013-12-24 15:36:02
Odpowiedzi: 0
Czy zawarcie trzeciej umowy zlecenia może być powodem do zawarcie umowy o prace na czas nie określony. kolejność umów 1.Umowa Kontraktowa do końca 2013 zakończyła się zmianą we wrześniu w 2. Umowę zlecenie do końca grudnia 2015 zmieniła się w następną 3. Umowę zlecenie ze zmianą miejsca wykonania pracy, przy dwóch pierwszych był wskazany jeden adres wykonywania pracy czym to skutkuje i czy może być podpisana umowa o prace na warunkach ogólnych
Gość
2014-01-05 16:58:31
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy podczas pierwszego roku działalności gospodarczej z dotacji z urzędu pracy można podpisać umowę zlecenie, w przypadku gdy w umowie z pup jest zapis iż nie można w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia dzialalnoci podjąć zatrudnienia.
Gość
2014-01-14 22:53:25
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie czy jak ma sie 2 tyg. wypowiedzenie czy czeba pracowac w firmie. lub czy pracodawca ma prawo kazac mi nie przychodzic do pracy jak mam 2 tyg. wypowiedzenie czekam na odpowiedz
Gość
2014-01-17 23:47:06
Odpowiedzi: 0
DZIEN DOBRY MAM PYTANIE MAZ PRACUJE W FIRMIE MA UMOWE NA DWA LATA WYNAGRODZENIE DOSTAJE NA REKE ALE NIE DOSTAJE ZADNEGO POKWITOWANIA NIC NIE PODPISUJE RAZ MA 1600 RAZ 1800 ZALEZY OD HUMORU SZEFA .NIE PODPISUJA TEZ ZADNYCH LIST OBECNOSCI ZADNYCH HARMONOGRAMOW ANI WNIOSKOW URLOPOWYCH. KIEROWNIK WSZYSTKO ZALATWIA Z NIMI NA TWARZ I CZESTO NP USTALAJA URLOP POCZYM PO TYG STWIERDZA ZE TO BYL BEZPLATNY I MEZOWI NIE ZAPLACI BO NIE MA PIENIEDZY.CZY TO NIE JEST JAKIES DZIWNE?
Gość
2014-02-10 18:16:59
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie: pierwsza umowa na zastępstwo,druga na czas określony-czy trzecią jaką otrzymam powinna to być umowa na czas nieokreślony?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-25 17:06:12
umowy na zastępstwo nie wlicza się do umów na czas określony.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-02-20 04:45:13
Odpowiedzi: 2
witam mampytanko dostalem umowe na 10lat a slyszalem ze niema taich umow ale po przeczytaniu kilku informacji na ten temat doszlem doso wniosku ze taka umowe mozna zawrzec a nie jak co niektorzy zaprzeczaja ze niema takich umow tylko ze sa maksimum na 3 lata moze ktos sie wypowiedziec na ten temat bo chcialbym wyprostowac ten temat z gory dziekuje i pozdrawiam;]
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-03-25 17:05:12
orzeczenie sądu mówi o umowie na czas określony max 5 lat. najczęściej 2-3 letnie stosuje się na czas określony. 10 letnia jest ominięciem przepisów KP. chyba że pracodawca jest w stanie wykazać racjonalny powód takiej umowy.
Willi
2014-04-30 11:06:59
jakie orzeczenie? możesz podać sygnaturę?
Dodaj odpowiedź
Bartosz
2014-03-14 08:34:00
Odpowiedzi: 1
Zostałem zatrudniony w Zakładzie produkcyjnym jako magazynier,pracuję ju dwa tygodnie i do tej pory nie mam umowy o pracę.Pracodawca tłumaczy się ,że biura znajduja się w innym mieście i muszę czekać.Czy to jest normalne?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-25 17:07:43
jest to łamanie przepisów KP. jeżeli nie ma umowy to prawdopodobnie nie ma zgłoszenia do ZUS. pracownik dostaje umowę najpóźniej w pierwszym dniu pracy.
Dodaj odpowiedź
józef
2014-03-28 08:43:16
Odpowiedzi: 0
czy można zmienić umowę o pracę na cały etat na umowę na pół etatu
Gość
2014-04-05 15:41:18
Odpowiedzi: 0
a co w przypadku kiedy pracuję 1,5 roku miałam umowę o pracę i dostałam 1miesięczne wypowiedzenie gdzie przyczyną podano zmianę zakresu obowiązków co jeśli pracodawca dalej będzie mnie chciał to jaką umowę może mi zaoferować czy możliwe jest przedłużanie mi umowy co miesiąc?? nie chodzi mi tu o umowę zlecenie tylko o umowę o pracę
Gość
2014-04-15 12:55:09
Odpowiedzi: 2
W ciągu ilu dni od zatrudnienia pracodawca ma obowiązek dać umowę pracownikowi(chodzi o umowę zlecenie)
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-06-01 20:20:20
ile dni ma sie na przedstawienie umowy zlecenia dla pracownika
Gość
2014-06-01 20:21:49
ile dni ma sie na przedstawienie umowy zlecenia dla pracownika
Dodaj odpowiedź
Anna
2014-06-27 15:49:08
Odpowiedzi: 0
Witam! We wrześniu podpisałam umowę o pracę do końca sierpnia, w czerwcu poinformowano mnie że nastąpiła pomylka i umowa miała być do czerwca. Czy mam obowiązek podpisać nową zmienioną umowę? A jeśli się na to nie zgodzę?
Justa
2014-06-27 23:47:06
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniona w szpitalu w zakładzie patomorfologi i dotychczas obowiązywł mnie 5 godzinny dzień pracy w dniu 27.06.2014 dostałam informację że od 1.07.2014 mam pracować 7g. 45 min i że został zmieniony regulamin pracy powołując się na art 29 KP ale czy on nie dotyczy zawierania umów. a do zmiany warunków pracy nie należy zastosować 3 miesięcznego okresu nadmieniam iż mam 30 lat wysługi.
Gość
2014-07-04 10:03:13
Odpowiedzi: 0
Czy umowa o pracę jest ważna nawet bez mojego podpisu ?
anna
2014-07-30 15:27:59
Odpowiedzi: 1
Witam;mam pytanie kończy mi się umowa na czas określony ,prawdopodobnie kolejną umowę mam dostać na zlecenie?Czy w przepisach prawa pracy pracodawca ma takie prawo a jak się nie zgodzę to firma może mnie zwolnić?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-03 11:40:47
Napisała Pani, że konczy sie Pani umowa na czas określony, więc pracodawca nie ma obowiązku przedłużania tej umowy. Może Pani podziękować za współpracę lub podpisać nową np umowę-zlecenie
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-15 11:11:46
Odpowiedzi: 0
Witam, ma umowę na zastępstwo. Czy możliwe jest przekształcenie tej w umowę na umowę na czas określony lub nieokreślony?
Lukasz
2014-09-15 20:26:03
Odpowiedzi: 0
Czy mozna byc zatrudnionym w dwoch roznych przedsiebiorstwach na podstawie umowy o prace na czas okreslony? Jakie sa warunki aby moc byc zatrudnionym w dwoch firmach na podstawie umowy o prace?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie