Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: listopad 2015r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Art. 24.

(uchylony)

Art. 25.

§1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

§2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

Art. 251.

§1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

Art. 26.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Art. 27-28.

(uchylone)

Art. 29.

§1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

§2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

§3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 291.

§1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:

§2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:

§3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§4. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 292.

§1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Większe okno
Aldona
2015-07-08 19:48:09
Odpowiedzi: 0
Czy liczy się ciągłość jeżeli zostałam zwolniona z pracy i w ciągu 10 dni mam nową pracę
Gość
2015-08-20 16:58:14
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy bedac na opiece nad dzieckiem pracodawca moze mi niewypłacić pensji
Gość
2015-08-31 12:51:01
Odpowiedzi: 0
Czy na dzień 1 września nadal obowiązują 2 umowy na czas określony a trzecia jest automatycznie na czas nieokreślony? Okres umów na czas określony łącznie 33 miesiące jeszcze nie obowiązuje?
Gość
2015-09-04 14:54:49
Odpowiedzi: 1
Witam, proszę o podpowiedź. jestem zatrudniona w tzw budżetówce, moja pierwsza umowa o pracę była umową na trzy miesiące ( kres próbny) kolejna na rok i obecna znów dostałam na rok. Moje pytanie: czy obecna umowa nie powinna być już na czas nieokreślony? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-05 21:13:04
Dopiero 3 umowa na czas określony, będzie umową na czas nie określony. Pracodawca może zawrzeć najpierw umowę na czas próbny do 3 miesięcy, potem 3 umowy na czas nie określony nieprzekraczający 33 miesięcy. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-07 21:15:32
Odpowiedzi: 1
Witam, chciałabym dowiedzieć się ile czasu ma pracodawca na wystawienie umowy o pracę? Podjęłam pracę w szkole 1 września i nadal nie mam umowy.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-15 09:30:11
Zgodnie z kodeksem pracy umowę powinno się uzyskać najpóźniej z dniem rozpoczęcia pracy lub wcześniej Pozdrawiam uczeń II klasy Technikum
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-15 09:29:05
Odpowiedzi: 0
2 2 =
Gość
2015-09-15 09:29:08
Odpowiedzi: 0
2 2 =
Gość
2015-09-15 09:29:09
Odpowiedzi: 0
2 2 =
Gość
2015-09-15 09:29:10
Odpowiedzi: 0
2 2 =
Gość
2015-09-15 09:29:10
Odpowiedzi: 0
2 2 =
Gość
2015-09-15 09:29:10
Odpowiedzi: 0
2 2 =
plenery
2015-09-15 09:53:30
Odpowiedzi: 0
2 TE tu była
Gość
2015-09-15 11:12:19
Odpowiedzi: 0
1 pt tu była
Jola
2015-09-17 09:57:25
Odpowiedzi: 0
gł.księgowa w mojej spółdzielni nie uzyskała absolutorium na Walnym Zgromadzeniu i została przez członków odwołana z członka zarządu. Tuż przed WZ weszła w ochronny wiek przedemerytalny. Zgodnie ze statutem SM w skład zarządu wchodzą 3 osoby, w tym gł.księgowa. W związku z tym zaproponowano tej osobie zmianę stanowiska z zachowaniem warunków płacy gl. księgowej. Odmówiła i śmieje się, że w razie czego pójdzie do sądu. Niestety nie wykonuje swojej pracy w sposób zadawalający i z tego powodu została odwołana. Czy spółdzielnia ma w takim przypadku związane ręce? Czy musi tolerować złe wykonywanie obowiązków pracownika, bo on ma to za przeproszeniem "w nosie" i mówi "nic mi nie zrobicie, bo pójdę do sądu. Czy na tym polega ochrona przedemerytalna? Co można zrobić? czy tylko czekać aż 2 lata i tolerować taki stan rzezcy?
Aga
2015-09-23 10:13:10
Odpowiedzi: 0
Pracownik zatrudniony jest na stanowisku księgowego po uprzednio wygranym konkursie na to stanowisko. Jest to jego druga umowa o pracę- kolejna na czas nie określony. Czy w związku z tym ponownie musi ogłoszony konkurs na to samo stanowisko, skoro uprzednio pracownik wygrał ten konkurs? Czy jeżeli pracodawca nie przedłuzy umowy i ponownie za m-c zatrudni tego samego pracownika , to czy musi być ogłoszony konkurs?
sławek
2015-09-28 10:09:48
Odpowiedzi: 0
Witam mam takie pytanie pierwsza umowa była na 3 miesiące umowa próbna ale o pracę . 2 umowa na 1 rok o pracę . 3 proponują mi na 7 miesięcy o pracę i moje pytanie czy trzeci nie powinna być już na czas nie określony i czy może być na 7 miesięcy bo słyszałem że nie może być krótsza niż poprzednia czyli 1 rok
sławek
2015-09-28 10:09:49
Odpowiedzi: 1
Witam mam takie pytanie pierwsza umowa była na 3 miesiące umowa próbna ale o pracę . 2 umowa na 1 rok o pracę . 3 proponują mi na 7 miesięcy o pracę i moje pytanie czy trzeci nie powinna być już na czas nie określony i czy może być na 7 miesięcy bo słyszałem że nie może być krótsza niż poprzednia czyli 1 rok
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-28 10:20:30
bvncvnbcv
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-28 10:19:24
Odpowiedzi: 0
lol
Janusz-Antoni.
2015-10-11 02:08:10
Odpowiedzi: 0
Pracuje w Zakładzie Pracy Chronionej na stanowisku Strażnika na budowie drogi. pierwszą umowę dostałem na trzy miesiące a następną na czas zakończenia budowy. Nie wiem o co tu chodzi proszę o odpowiedz.
Kierka
2015-10-13 19:50:06
Odpowiedzi: 0
Witam. Od 2 lat pracuję w pewnej firmie bez umowy.Teraz pracodawca chce podpisać ze mną umowe o pracę. Niestety warunkiem zarejestrowania mnie jest obniżenie dotychczasowej mojej stawki godzinowej o 2zł. Czy ma prawo tak zrobić? Uważam ,że to jest bardzo niesprawiedliwe. Proszę o jakąś radę
Gość
2015-10-19 13:51:06
Odpowiedzi: 1
Damianku uważaj na ksiedza
Odpowiedzi (1):
12345
2015-10-19 13:53:01
NO CHYBA TY TWOJA STARA :v
Dodaj odpowiedź
Janusz
2015-10-19 13:52:30
Odpowiedzi: 0
Dawid Z. jest podejrzany za kuleczki w nesquiku
Gość
2015-10-19 13:52:54
Odpowiedzi: 0
Prosto w czoło : O
Ksiądz
2015-10-19 13:53:49
Odpowiedzi: 0
Damianku dzisiaj na mszy
Gość
2015-10-19 13:55:29
Odpowiedzi: 0
Rafał G. oskarżony za granie w needforspeeda przez Kasie.K
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie