Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2015r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 6 - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Art. 108.

§1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

§2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

§3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

§4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 109.

§1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

§2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Art. 110.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Art. 111.

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Art. 112.

§1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

Art. 113.

§1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

Art. 1131.

(uchylony)

marcinek
2012-02-02 10:16:37
Odpowiedzi: 0
Jak długo mogę czekać na odpowiedz w sprawie podwyżki którą złożyłem na piśmie a pracodawca
nie ma określonego terminu odpowiedzi
Gość
2012-03-19 11:33:22
Odpowiedzi: 0
zastraszona. czytanie ze zrozumieniem

§1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
olcia
2012-04-12 14:01:29
Odpowiedzi: 0
witam
mam problem, zostalam ukarana karą porządkową nagany. Data doręczenia na piśmie 26,03,2012 ale pracodawca nie poinformował mnie wcześniej o tej każe i wręczył mi ja dopiero 11,04,2012 czyli po 15 dniach od daty wystawienia. Czy to jest zgodne z prawem, czy mogę się odwoływać od tej nagany?
Gość
2012-05-01 10:21:40
Odpowiedzi: 0
CZy mozna dostać dwie nagany jednego dnia
Gość
2012-05-06 21:12:16
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie cz pracodawca(kierownik)ma prawo zatrzymac mi czesc wynagrodzenia za wypracowane nadgodziny.
Gość
2012-05-29 07:51:04
Odpowiedzi: 0
mam pytanie zostalam zwolniona dyscyplinarnie przez pracodawce w trakcie chorobowego do tego zostalam oskarzona o kradziez gdzie pracodawca nie zawiadamial policji ze rzekomo kradlam teraz nie wiem co moge zrobic oprocz sadu pracy pracodawca dal mi ultimatum dogadania sie jesli przyjde na rozmowe do czwartku ale moj stan zdrowia i zwolnienie l4 lezace nie pozwolilo mi na to co mam w tej sytuacji zrobic prosze o rade
Gość
2012-05-31 08:41:11
Odpowiedzi: 1
czy pracodawca może wpisac naganę w akta po upływie 5 lat od zdarzenia
Odpowiedzi (1):
dky
2012-07-05 08:41:26
Art. 109.

§1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
Dodaj odpowiedź
tulipan
2012-06-04 17:41:31
Odpowiedzi: 1
pracuję na czas nieokreślony 13 lat, gdy brakuje w zakładzie pracy powinno być a nie jest wypłacane postojowe wdg umowy, ostatnio pracodawca kazał nam myć okna w zakładzie z użyciem drabin na wysokści ok 2 metrów, czy może tak zrobić jak się bronić?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-12-11 19:48:57
Pracodawca nie ma takiego prawa, gdyż po pierwsze musi być taki obowiązek w umowie o pracę, a po drugie żeby taką pracę wykonywać należy mieć uprawnienia do pracy na wysokości tj. powyżej 1.5metra. pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-06-20 19:08:19
Odpowiedzi: 0
Zostałem ukarany naganą w uzasadnieniu pracodawca wskazał inny rodzaj urządzenia niż przeze mnie obsługiwany w czasie wypadku. Czy wystarczy jak twierdzi pracodawca, że przyśle mi korektę?
Gość
2012-10-16 13:15:22
Odpowiedzi: 1
Przełożona każe mi prowadzić zeszyt w którym muszę pisać co robię w ciągu dnia jako jedyna w pracy. nigdy nie było do mnie zastrzeżeń.Czy to już mobbing?
Odpowiedzi (1):
Martyna
2014-01-09 09:05:57
Podbijam pytanie. Mój przełożony również karze mi pisać co do minuty co robię w czasie pracy również jako jedyna w pracy:-/ jak mam to traktować? czuję się dyskryminowana. Zamiast zająć się porządnie pracą/obowiązkami, nie rozstaje się z zeszytem, w którym notuję nawet o której wyszłam do łazienki i ile czasu trwała ta czynność:-/ proszę o odpowiedź.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-10-27 14:07:31
Odpowiedzi: 0
Czy kierownik może ukarać mnie naganą podczas mojej nieobecności w pracy miałam dzień wolny
Robert
2012-11-24 21:30:29
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie, mam dwa pytania jedno dotyczy prośby do grafiku pracuje w dyskoncie spożywczym umowę mam o prace czy jeżeli Kierownik robi grafik na przyszły miesiąc i ja pisze ze chciałbym mieć prośbę co do grafiku a Kierownik mi odmawia.
Twierdzi ze nie musi się do tego stosować bo przepisy Prawa pracy nie mówią nic o nakazie stosowanie się do prośby pracownika czy jest to prawda ? Drugie pytanie brzmi czy jeżeli pracodawca prosi mnie o zostanie na nadgodzinach czy mogę odmówić ? bardzo proszę o pomoc w tych kwestii

Pozdrawiam
Robert
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-11-27 18:18:17
ROBERCIE

w obydwu przypadkach prawo stoi po stornie pracodawcy
- Towoja prosba grafikowa pozostaje tylko prosbą, a do jej przychylnego rozpatrzenia może dojść wyłacznie z dobrej woli pracodawcy
- Co do nadgodzin, pracodawca może Cię poprosić o zostanie w pracy do 12h bez podania konkretnej przyczyny (musi jednak Ci potem zapewnić odpowedni dobowy wymir czasu na odpoczynek ... temat woda, radzę dokładnie przeczytać Kodeks Pracy - wymiar czasu pracy)
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-11-29 19:27:16
Odpowiedzi: 0
Witam. Mój pracodawca obciąża wszystkich pracowników za tajemnicze zniknięcie STU puszek piwa, które w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęły w ciągu kilku dni. Czy jest to zgodne z prawem jeżeli przez ten czas (od dostawy do zaginięcia) nie było mnie w miejscu pracy i nawet nie widziałam tego piwa na oczy ? I poza tym czy kwota 90zł od 12 pracowników to nie za dużo ? Pozdrawiam.
jm11
2013-02-04 10:55:10
Odpowiedzi: 0
czy kara upomnienia powoduje niewypłacenie dodatkowej nagrody rocznej /trzynastki/
Kamil
2013-03-13 16:25:02
Odpowiedzi: 0
W moim zakładzie stosuje się karę w postaci nagany za reklamacje przychodzące od klienta, nie zawsze wychodzące z winy pracownika. Mimo iż w umowie nie ma odnośnika o odpowiedzialności za wyprodukowany wyrób. Nasuwa się pytanie czy nie dochodzi tu do łamania przepisów i czy ewentualnie można wnieść sprzeciw ?
Roman
2013-03-15 15:16:32
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanko w związku z Art 108 §2
Byłem 12 lat SIP ale jakieś 10 lat juz nim nie jestem przeszedłem na emeryturkę. Niemniej jednak kolega ma problem z alkoholem leczy sie w poradni alkoholowej ostatnio podczas kontroli alkomatem przez ochronę wydmuchał około 0,4 promila otrzymał zwolnienie z ART 52 ma jeszcze czas na odwołanie do sądu pracy zwolnienie otrzymał 14 marca tego roku. Nikt z nim nie porozmawiał a to też jest warunek przed ukaraniem pracownika kara regulaminową. I pytanko co z tym ART 108 §2 pisze tam ze może zostać ukarany grzywną lub karą pieniężną. Zostały naruszone przepisy Kodeksu Pracy według mnie nie powinno dojść do takiego zwolnienia. Osobiście nie popieram picia w pracy ani przychodzenia na gazie do pracy. Pracuje w browarze który dodatkowo daje kazdemu pracownikowi darmowe piwo raz w miesiącu ponadto w poniedziałki, środy i piątki można w pubie zakładowym pić piwo darmowe w dowolnej ilości aż do utraty przytomności Roman
BOLO
2013-03-17 11:28:59
Odpowiedzi: 0
do pabu nikt nikogo nie ciągnie za ręka każdy idzie dobrowolnie a ten kolega miał myśleć przed karą jaka go spotkała za bycie pod wpływem alkoholu.
ŁAPA TYGRYSA
2013-03-17 18:41:05
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy możesz to udowodnić że pracownicy KP piją piwo do nieprzytomności byłeś na piwie i co pracownicy się nie przewracali tylko wypili po kilka piw i grzecznie poszli do domu. Z tego co słyszałem barman nigdy ochrony nie wzywał
Gość
2013-03-19 17:56:49
Odpowiedzi: 0
Ja myślałem ze tutaj poważnie podchodzi sie do sprawy DZIĘKI za pomoc Lapa tygrysa źle słyszałeś a macie takie BZDURY pisać to sobie darujcie. Kazdemu może się noga powinąć ooooo sorki takim jak wy nigdy to sie nie przydarzy ŻENADA zwykłe CWANIACZKI które nic nie mają do zaoferowania jak tylko żałosne przemądrzanie . WSTYD a tutaj macie I PKN 76/00 wpiszcie sobie w google douczcie się troszeczkę bo w CWANIAKOWANIU jesteście juz MISTRZAMI szkoda było czasu tutaj wchodzić. CIENIASY
Gość
2013-05-15 13:45:51
Odpowiedzi: 0
Witam,
jestem pedagogiem, uzupełniłam wpis w dzienniku pedagoga z dość dużym- około 3 tygodniowym opóźnieniem. Dostałam za to karę porządkową nagany. Nadmieniam, że w mojej szkole nie ma wewnętrznych przepisów dotyczących terminów uzupełniania dzienników i z tego co wiem to w prawie oświatowym tez nie.
Gość
2014-04-05 11:03:19
Odpowiedzi: 0
dostałam kare upomnienia z art 108 1 K.P w związku z Art 109 i 2 K.P .nie dopełnienie obowiązku w związku z przestrzeganiem i kontrolą dat przydatności w przydzielonym regale.Moje pytanie brzmi czy pracodawca miał do tego prawo , czy nie nadużywa swoich praw.
agnieszka
2014-05-07 17:34:07
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuję w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. jestem kierownikiem Studium Języków Obcych - małej pod względem liczny pracowników jednostki ogólnouczelnianej. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wyższej to wydział. Nasza jednostka SJO podlega bezpośrednio pod prorektora. W mojej jednostce jest jeden pracownik administracyjny obsługujący sekretariat SJO. Oprócz SJO drugą niedużą jednostką ogólnouczelnianą jest Studium Wychowania Fizycznego (SWF), którą kieruje też kierownik. I ta sama pani z administracji obsługuje SWF, czyli pani X (nazwijmy ją) ma dwóch bezpośrednich przełożonych - ja kierownik SJO i kierownik SWF. Swój zakres obowiązków oczywiście ma spisany, wyszczególnione są jej prawa, obowiązki i zakres czynności. Wykonuje bezpośrednie polecenia moje i drugiego kierownika. Od 3 tygodni pojawiła się dość dziwna sytuacja, otóż jedna z pracownic z dziekanatu dużego wydziału poszła na zwolnienie chorobowe z powodu ciąży. Ta pani wykonywała swoje zadania dla wydziału. I pani dziekan razem z panem kanclerzem uczelni wpadli na genialny pomysł, aby naszą jedną pracownicę administracyjną SJO i SWF dociążyć obowiązkami tej pani w ciąży w ramach cały czas jednego etatu, bez żadnych dodatkowych płacowych wynagrodzeń. Kanclerz nie przyjmuje do wiadomości, że tak nie wolno, została naruszona procedura organizacyjna uczelni. Nasza jednostka SJO i SWF ma się nijak do wydziału i pani dziekan, która tym zarządza. Ona ma swoich pracownikow. Kanclerz nie powinien chyba wtrącać się do dydaktyki. Jest przygotowany aneks do obowiązków naszej pracownicy - poszerzony o punkt z zapisem: Współpraca z kierownikami zakładów wydziału inzynierii i ekonomii w kwestii układania planów zajęć na wszystkich kierunkach i rocznikach. To jest ogrom pracy. Kanclerz naciska, aby nasza pani X to podpisała i oczywiście wzięła te obowiązki. Proszę wyjaśnić, czy tak można zrobić? Czy pracownik jakiegoś działu może być dociążony obowiązkami innego pracownika z innego działu? W takim razie kogo ma słuchać nasza pani X - mnie jako kierownika SJO, drugiego kierownika SWF, pani dziekan, kanclerza czy kierowników zakładów? Coś jest nie tak. Proszę o poradę, co ja mogę zrobić jako bezpośredni przełożony pani X, któremu tylko zakomunikowano, że pani X będzie dociążona i nikt nie słuchal mojej strony, że tak się nie robi. Z poważaniem AM
Gość
2014-07-28 10:23:29
Odpowiedzi: 0
108 §2 kodeksu pracy karę porządkową nagany. W nocy z dnia 22-23 07.2014 zamiast wykonywać swoje obowiązki wynikające z umowy pracy i zgodnie z art.100 K.P.dopuściła się pani wraz z innymi pracownikami z 3 zmiany zabrudzenia jadalni poprzez wymazanie substancją spożywczą m.in.szafek śniadaniowych ,krzeseł,stołu,okien,apteczki pierwszej pomocy ,zlewu ,umywalki oraz innych znajdujących się tam sprzętów. Nie wykonywanie powierzonych obowiązków zakład organizacji pracy w zakładzie co w konsekwencji naraża firmę na straty finansowe .Wobec powyższego zastosowana kara porządkowa jest w pełni zasadna. Jednocześnie informuję ,że przysługuje pani prawo do wniesienia sprzeciwu od nałożonej kary w terminie 7 dni ,liczonym od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Pismo te otrzymałam 24 07 2014o godzinie 6 rano bez żadnych wyjaśnień nagany były przygotowane i czekały na nasze podpisy. Pismo te oczernia wszystkich pracowników 3 zmiany staliśmy się obiektem drwin . Proszę o pomoc napisaniu odwołania od tej kary porządkowej. (butelkę rozerwało z ciepła)
Gość
2014-08-21 12:36:46
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zastosować dwie kary wobec pracownika za to same przewinienie
Gość
2014-11-02 22:33:42
Odpowiedzi: 0
co oznacza zwrot " powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego" ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie