Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2014r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 331.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Gość
2014-03-14 10:21:11
Odpowiedzi: 0
Mam umowę o pracę na 5 msc.czy pracodawca może mnie zwolnić w każdej chwili lub kazać mi się zwolnić samej, ponieważ jest to prywaciarz i powiedział,że mam przyjść do pracy w sobotę i niedziele
Gość
2014-03-16 22:50:05
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może odmówić wykorzystania dniu urlopowych podczas okresu wypowiedzenia i zamiast tego wypłacić pracownikowi ekwiwalent?
Barbara
2014-04-03 10:55:37
Odpowiedzi: 0
Witam mam duży problem .Jestem osobą pracującą na etacie na czas nieokreślony. Przez ostatni rok byłam na macierzyńskim obecnie jestem na urlopie wypoczynkowym i po jego zakończeniu chciałam wrócić do pracy ale moja szefowa stwierdziła że nie me dla mnie miejsca i mam sobie poszukać nowej pracy .W tej firmie pracuję 5lat i chciałam się dowiedzieć jakie mam prawa czy ona powinna mnie zwolnić i czy z tego tytułu należy mi się odprawa. Szefowa chce żebym to ja się zwolniła co wydaje mi się że jest to nie w porządku wobec mnie zwłaszcza że wiedziała że chce wrócić dla mnie nieme miejsca a zatrudnia nowe osoby. Z góry za pomoc bardzo dziękuję i pozdrawiam
liliana
2014-04-03 21:09:33
Odpowiedzi: 0
Witam,jestem zatrudniona na czas nie określony Mój staż pracy to 29 lat i 7 mscy w jednej firmie. Prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej nabęde 7 pażdziernika 2014r . Jeśli zostanę zwolniona teraz { redukcja etatu }czy mimo tego pracodawca musi mi wypłacić jubilatkę.
Gość
2014-04-04 07:48:52
Odpowiedzi: 0
Witam, czy pracownik może złożyć wypowiedzenie będąc na zwolnieniu lekarskim? O zwolnieniu lekarskim powiadomił telefonicznie,a na drugi dzień telefonicznie powiadomił, że będzie składał wypowiedzenie i w kolejnym kroku droga mailową przysłał wypowiedzenie o pracę.
Gość
2014-04-05 21:16:01
Odpowiedzi: 0
Witam, w czasie ciązy przebywałam na l4 później na urlopie rodzicielskim, obecnie już na normalnym wypoczynkowym.Chcę rozwiązać umowę p pracę ( mam 2 tyg okres wypowiedzenia) czy mogę to zrobić przebywając na tym urlopie nie robiąc jednocześnie badań lekarskich które potwierdzają zdolność do pracy
Gość
2014-04-09 17:40:48
Odpowiedzi: 0
witam pracuj jako kierowca ciezarówki i rozwożę piach w czasie zimy moja firma nie mniała zamówień wiec szef wysyłał mnie na wolne .i moje pytanie jest takie ze teraz stwierdził ze jestem do tyłu z godzinami i mam mu zwrócic pieniadze lub odliczy z wnagrodzenia co mam z tym zrobic czzy to zgodne z prawem pozdrawiam
Gość
2014-05-16 14:11:19
Odpowiedzi: 0
witam.Prosze mi odpowiedziec na pytanie.Otórz jestem zatrudniona na pelny etat-na 5 lat w maju wypowiedzialam umowę o pracę z dwutygodniowym wyprzedzeniem.Prosze mi powiedziec ile nalezy mi sie urlopu do wykorzystania za 5 m-cy ,jezeli moj urlop to 20 dni
Ewa
2014-05-24 15:35:13
Odpowiedzi: 1
witam, chciałabym dowiedzieć się jakie prawa przysługują pracownikowi jeżeli po 20 latach pracy chce wypowiedzieć umowę o pracę. Jakie obowiązki ma wobec mnie pracodawca.
Odpowiedzi (1):
dky
2014-05-30 09:19:42
W tym przypadku staż pracy nie ma znaczenia. Składasz 3-miesięczne wypowiedzenie, przez ten czas pracujesz, wykorzystujesz zaległy urlop, a po wszystkim odbierasz świadectwo pracy i tyle.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-05-31 08:57:18
Odpowiedzi: 0
Witam.Pracuje w firmie 5 lat.W maju wypowiedzialam umowę o prace z 3-miesięcznym wypowiedzeniem.Później cofnęłam to,ale bez podpisywania na pismie.Ale znowu zmieniłam zdanie i chce jednak zwolnić się.Czy powinnam znowu pisać wypowiedzenie z nową datą?
pawel
2014-06-02 09:53:30
Odpowiedzi: 0
chcem zmienic prace ale wiarze mie dwu tygodniowy okres wypowiedzenia,a musial bym wypowiedziec umowe a jutro rozpoczac prace w innej firmie
Janusz
2014-06-08 19:01:05
Odpowiedzi: 0
Witam, mam zamiar zwolnić sie z firmy w której pracuję od 9 lat i zatrudniony jestem na czas nieokreślony. Czy obowiązuje mnie 3mies. okres wypowiedzenia? Czy mogę to zrobic w krótszym czasie np tydzien a nawet z dnia na dzień? Domyślam sie że firma będzie robić problemy i będą wymagać okresu wypowiedzenia. Czy jest jakakolwiek podstawa prawna aby ten okres skrócić? Dziękuję i pozdrawiam.
Janusz
2014-06-08 19:01:08
Odpowiedzi: 2
Witam, mam zamiar zwolnić sie z firmy w której pracuję od 9 lat i zatrudniony jestem na czas nieokreślony. Czy obowiązuje mnie 3mies. okres wypowiedzenia? Czy mogę to zrobic w krótszym czasie np tydzien a nawet z dnia na dzień? Domyślam sie że firma będzie robić problemy i będą wymagać okresu wypowiedzenia. Czy jest jakakolwiek podstawa prawna aby ten okres skrócić? Dziękuję i pozdrawiam.
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-06-13 20:49:38
Wydaje mi się, że Art. 36 §6. – Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. – stanowi odpowiedź na Twoje pytanie.
Janusz
2014-06-19 20:45:27
Dziekuje za zainteresowanie, czytalem tez ten artykul. Mi chodzi konkretnie czy jest jakas inna podstawa prawna, gdy pracodawca bedzie wymagal pelnego okresu wypowiedzenia, w moim przypadku 3 mies. gdybym chcial sam sie zwolnic z dnia na dzien lub np w ciagu tygodnia bo taka moze byc potrzeba w niedalekiej przyszlosci. Chialbym zalatwic to normalnie i prawnie a nie porzucac pracy bo pracodawca do tego zmusi okresem wypowiedzenia.
Dodaj odpowiedź
Wojtek
2014-06-25 16:57:42
Odpowiedzi: 0
Czy w okresie wypowiedzenia umowy o prace wchodza dni wolne od pracy
Gość
2014-07-02 22:18:57
Odpowiedzi: 1
Czy po złożeniu wypowiedzenia mogę odmówić dalszej pracy tzn by nie narażać się na konflikt
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-07 12:28:11
Pracodawca może zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Samemu odmówić nie można
Dodaj odpowiedź
Jaca
2014-07-22 12:29:25
Odpowiedzi: 1
Witam. Mam pytanie czy podczas wypowiedzenia umowy o prace na czas 2 tygodni pracownik musi chodzic w tym okresie do pracy czy nie ma takiej koniecznosci? I jakie konsekwencje moga byc poniesione jesli trzeba chodzic do pracy, a sie nie chodzilo?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-07 12:31:19
Pracodawca może zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Jeśli nie zwolnił, samemu nie można opuszczać pracy bez usprawiedliwienia. Grozi za to zwolnienie na podst. Art 52 KP - czyli tzw. dyscyplinarne. Powód: porzucenie pracy - zaniedbanie podstawowych obowiązków pracowniczych
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-11 00:33:40
Odpowiedzi: 0
W jaki sposób musi mnie zwolnic pracodawca bym mogła otrzymac status bezrobotnego z prawem do zasiłku -od razu a nie po 3 miesiącach.
Gość
2014-08-26 20:01:07
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie odnoszace sie do mojego wypowiedzenia o prace.w umowie mam zawarte miesieczne wypowiedzenie a moj pracodawca twierdzi ze obowiazuje mnie okres wypowiedzenia 3 miesiecy gdyz przepracowalam juz 3 lata na umowe w czasie nieokreslonym.W takim razie jakie obowizauje mnie wypowiedzenie?
Gość
2014-09-02 23:08:58
Odpowiedzi: 0
Witam. jak jest zwolnieniem po 182 chorobowego?
Monika
2014-10-03 19:22:08
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem zatrudniona na czas określony od listopada 2013 do końca bierzącego roku na 1/4 etatu. Ile wynosi okres wypowiedzenia w tym wymiarze pracy? Proszę o szybką i konkretną odpowiedź. Z góry dziękuję.
iwona
2014-10-09 16:15:24
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem zatrudniona na czas okreslony, od 30 stycznia-31 grudnia b.rokuna 1calym etacie. z miesięcznym wypowiedzeniem.Obecnie pracodawca chce zmienic czas wypowiedzenia na 2-tyg Czy jest to zgodne z kodeksem pracy?Prosze o szbką odpowiedż Dziękuję
jacek
2014-10-19 09:37:22
Odpowiedzi: 0
Jestem na 2-tygodniowym wypowiedzeniu,umowa o prace na czas okreslony.Czy 2-dni na poszukiwanie pracy moge wykorzystac po okresie 2-tgodniowego wypowiedzeni.inmi slowy czy za te 2-dni mi zaplaca'
Gość
2014-10-20 14:23:56
Odpowiedzi: 0
zmieniam prace jestem na wypowiedzeniu 2 tygodniowym, za porozumieniem stron, co z urlopem wypoczynkowym ? przechodzi do nowej pracy czy moze stary zakład mi wyplaca niewykorzystany. pilne
Gość
2014-10-20 17:54:32
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem zatrudniona na 1/4 etatu. W czwartek złożyłam wypowiedzenie. Swój wymiar czasu pracy mam wypracowany (na dzień dzisiejszy wychodzi 130h), ale pracodawca nie pozwala mi mieć wolnego, mimo że swoje umowne godziny wypracowałam. Czy może to robić, tzn. przymuszać do pracy w nadgodzinach - poza etatem?
Gość
2014-10-22 09:40:04
Odpowiedzi: 0
Po przejściu na emeryturę zawarłam nową umowę o pracę na czas nieokreślony z poprzednim pracodawcą. Czy do okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczy się czas od zawarcia nowej umowy, czy cały przepracowany u tego pracodawcy okres pracy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie