Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2014r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 331.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
ewelina
2013-10-12 05:59:54
Odpowiedzi: 0
Dostałam umowę o prace na okres próbny 3 miesiace bylam zarejstrowana w powiatowym urzędzie pracy zanim tam poszłam pracowałam od 25 września miesiące o mam zrobić co zyskam odwołując się mam na to prawo? I jakie szanse ze dojdę swoich praw ..wg tych przepisów to pracodawca moze wszystko a ja jako pracownik jakie mam prawa a mam 2 tyg wszesniej wypowiedzenie tak jak pisze w tej umowie ale umowa jest do 24 grudnia wiec chyba przed końcem umowy wypowiedzenie się daje?po za tym jak twierdza ze pracownik się nie nadaje do pracy to powinny tego samego dnia powiedzieć?pierwszego dnia dałam ta kartę pierwszego dnia by posteplowali jak się nie nadaje do pracy tam pytałam jaka jest decyzja i nic mi nie powiedziano wtedy takiego ...znajomi rodzina mówili mi ze tam 2 lub 3 tyg trzymają zwalniają i co z urzędu jakieś pieniądze dostają za to? Ze zatrudnia z pup kogoś na 3 m ce a i tak wypowiedzenie dadzą mimo to maja coś z tego?:|:'(:'(:'(a ja nic...:'(jakie są moje prawa jako pracownika wobec takiego zachowania ? Mam jakieś prawa które mnie bronią?
Gość
2013-10-22 14:10:03
Odpowiedzi: 0
czy w okresie wypowiedzenia można iść na zwolnienie lekarskie
nina
2013-11-05 15:53:41
Odpowiedzi: 0
Witam . Jestem obecnie na urlopie rodzicielskim,za soba mam 18 lat pracy.Dostałam wtpowiedzenie z pracy,3-msc.Moj zakład zatrudniał ponizej 20pracownikow.Czy nalezy mie sie odprawa?
M
2013-11-06 09:31:57
Odpowiedzi: 0
Pracuję u jednego pracodawcy nieprzerwanie od 4 lat. Początkowa umowa na 3 miesiące - próbna Kolejne dwa lata - umowa o pracę na czas określony. Następne dwa lata umowa o pracę na czas nie określony. Moje pytanie: odwołując się do art 36 K.P. Art. 36. §1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Jak mam interpretować zapis "jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata." chodzi o zatrudnienie w sumie (czyli w moim wypadku 4 lata) czy zatrudnienie na tej umowie na czas nieokreślony (w moim wypadku 2 lata) Bardzo proszę o odpowiedz, gdyż nie wiem czy w przypadku zmiany pracy w obecnym momencie przysługuje mi 1 miesięczny czy 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Serdecznie dziękuję.
ami
2013-11-10 14:40:43
Odpowiedzi: 0
Jestem samotną mamą dostałam wypowiedzenie z pracy miałam umowę na czas określony do roku 2014.11.31 bez podstawnie a mam na wychowaniu trójkę dzieci i to moje jedyne utrzymanie. Proszę o poradę. Firma nie jest w likwidacji lub upadłości wręcz przeciwnie przyjmują nowe osoby proszę co mam robić?
kolo
2013-11-27 20:23:01
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie mam umowe do końca roku na czas określony to jest umowa na okres próbny na 3 miesiące tj. do końca roku,ale dostałem dziś wypowiedzenie tygodniowe którego nie podpisałem tego wypowiedzenia to do kiedy mam umowe do 7 czy do 31 grudnia
ela
2013-12-08 12:16:57
Odpowiedzi: 0
witam jestem recepcjonistką mam 2 grupę inwalidzką i zależ mi żeby pracować tylko od 7-14 od poniedziałku do piątku. Czy jest to możliwe.
Gość
2013-12-27 12:10:09
Odpowiedzi: 0
Witam!jak dobrze napisać wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron.Jest to umowa na czas nieokreślony. Dziękuję.
małgosia
2014-01-06 10:58:28
Odpowiedzi: 0
witam dostalam wypowiedzenie na okres 3 miesiace ktore konczy mi sie 28.02.2014 czy moge odejsc wczesniej poniewaz znalazlam sobie inna prace ?
Gość
2014-01-21 19:24:50
Odpowiedzi: 0
witam pracuję w firmie od 9 lat mam umowę na czas nieokreślony, czy w przypadku zwolnienia mnie z przyczyn niezależnych ode mnie mam prawo do 3 miesięcznego wypowiedzenia i odprawy ,jeżeli tak to w jakiej wysokości
wieslaw
2014-01-28 13:34:35
Odpowiedzi: 0
orzeczeniem lekarskim utracilem zdolnosc wykonywania pracy nastapilo rozwiazanie umowy o prace z trzymiesiecznym wypowiedzeniem bez swiadczenia pracy czy za ten okres nalezy mi sie wynagrodzenie dziekuje
Gość
2014-01-30 10:29:31
Odpowiedzi: 0
Czy jednomiesięczne wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieograniczony musi być dokonane przed końcem miesiąca?
Gość
2014-02-10 19:58:32
Odpowiedzi: 0
czy na zwolnieniu lekarskim można zostac zwolnionym z pracy?
Emilia
2014-02-11 20:00:59
Odpowiedzi: 0
Witam Jestem nauczycielem z 35 letnim stażem.Mam 65 lat. Chce przejść na emeryturę.Który sposób rozwiązania umowy o pracę jest korzystniejszy? Czy za wypowiedzeniem 3 msc.? Czy za porozumieniem stron(z dnia na dzień)?Czy w obu przypadkach przysługuje mi odprawa? Pozdrawiam
Gość
2014-02-16 12:30:46
Odpowiedzi: 0
Wypowiedziałam umowę o pracy zawartą na czas nieokreślony czy należy mi się odprawa z zakładu pracy
Gość
2014-03-06 21:02:26
Odpowiedzi: 0
Mam 63 lata i umowę o prace na czs określony do 09.2016 - czy może ona zostać rozwiązana w oparciu o art.30$1 pkt2KP w nawiązaniu do Art.33KP.
Gość
2014-03-07 16:00:53
Odpowiedzi: 0
Pracodawca wypowiedział mi 28.02.14 umowe o pracę zawartą na czas nieokreślony z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 10 ust1 ustawy z 13.3.2003-zwolnienia grupowe). Mam miesięczny okres wypowiedzenia więc do 31.03.14 wykorzystuję zaległy urlop bo zostałam zwolniona z obowiązku świadczenia pracy od 3-31.03.14. Jeśli teraz pracodawca zatrudni mnie na innym stanowisku i podpiszemy aneks do ? umowy o pracę czy do zawartego porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę ( nie wiem jak to powinno wyglądać ?)to czy mogę mieć umowę również na czas nieokreślony ? Firma mnie poinformowała, że skoro zmienia się stanowisko i wynagrodzenie to musi mnie zatrudnic na czas określony ? prosze o odpowiedź
Agnieszka
2014-03-08 08:41:23
Odpowiedzi: 0
Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem odchodzącym na emeryturę w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela)?
Gość
2014-03-14 10:21:11
Odpowiedzi: 0
Mam umowę o pracę na 5 msc.czy pracodawca może mnie zwolnić w każdej chwili lub kazać mi się zwolnić samej, ponieważ jest to prywaciarz i powiedział,że mam przyjść do pracy w sobotę i niedziele
Gość
2014-03-16 22:50:05
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może odmówić wykorzystania dniu urlopowych podczas okresu wypowiedzenia i zamiast tego wypłacić pracownikowi ekwiwalent?
Barbara
2014-04-03 10:55:37
Odpowiedzi: 0
Witam mam duży problem .Jestem osobą pracującą na etacie na czas nieokreślony. Przez ostatni rok byłam na macierzyńskim obecnie jestem na urlopie wypoczynkowym i po jego zakończeniu chciałam wrócić do pracy ale moja szefowa stwierdziła że nie me dla mnie miejsca i mam sobie poszukać nowej pracy .W tej firmie pracuję 5lat i chciałam się dowiedzieć jakie mam prawa czy ona powinna mnie zwolnić i czy z tego tytułu należy mi się odprawa. Szefowa chce żebym to ja się zwolniła co wydaje mi się że jest to nie w porządku wobec mnie zwłaszcza że wiedziała że chce wrócić dla mnie nieme miejsca a zatrudnia nowe osoby. Z góry za pomoc bardzo dziękuję i pozdrawiam
liliana
2014-04-03 21:09:33
Odpowiedzi: 0
Witam,jestem zatrudniona na czas nie określony Mój staż pracy to 29 lat i 7 mscy w jednej firmie. Prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej nabęde 7 pażdziernika 2014r . Jeśli zostanę zwolniona teraz { redukcja etatu }czy mimo tego pracodawca musi mi wypłacić jubilatkę.
Gość
2014-04-04 07:48:52
Odpowiedzi: 0
Witam, czy pracownik może złożyć wypowiedzenie będąc na zwolnieniu lekarskim? O zwolnieniu lekarskim powiadomił telefonicznie,a na drugi dzień telefonicznie powiadomił, że będzie składał wypowiedzenie i w kolejnym kroku droga mailową przysłał wypowiedzenie o pracę.
Gość
2014-04-05 21:16:01
Odpowiedzi: 0
Witam, w czasie ciązy przebywałam na l4 później na urlopie rodzicielskim, obecnie już na normalnym wypoczynkowym.Chcę rozwiązać umowę p pracę ( mam 2 tyg okres wypowiedzenia) czy mogę to zrobić przebywając na tym urlopie nie robiąc jednocześnie badań lekarskich które potwierdzają zdolność do pracy
Gość
2014-04-09 17:40:48
Odpowiedzi: 0
witam pracuj jako kierowca ciezarówki i rozwożę piach w czasie zimy moja firma nie mniała zamówień wiec szef wysyłał mnie na wolne .i moje pytanie jest takie ze teraz stwierdził ze jestem do tyłu z godzinami i mam mu zwrócic pieniadze lub odliczy z wnagrodzenia co mam z tym zrobic czzy to zgodne z prawem pozdrawiam
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie