Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2017r.
Linki sponsorowane

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

Rozdział 2 - Ochrona wynagrodzenia za prace

Art. 84.

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Art. 85.

§1. Wypłaty wynagrodzenia za prace dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

§2. Wynagrodzenie za prace płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

§3. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za prace jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§4. Składniki wynagrodzenia za prace, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

§5. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Art. 86.

§1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Art. 87.

§1. Z wynagrodzenia za prace - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

§2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

§4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§6. (uchylony)

§7. Z wynagrodzenia za prace odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Art. 871.

§1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za prace w wysokości:

§2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Art. 88.

§1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:

Art. 89.

(uchylony)

Art. 90.

W sprawach nie unormowanych w art. 87 i 88 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i przepisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Art. 91.

§1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za prace w wysokości:

Większe okno
Nano
2016-01-21 09:35:45
Odpowiedzi: 0
witam ja naprawdę nie wiem, jak zacząć dziękować tego człowieka za to, co zrobiłeś dla mnie i mojej rodziny. mam na imię Hilda, mam na imię mąż jest Salomon, oboje dostalismy za mąż w 2012 roku, życie było tak szczęśliwy po naszym małżeństwa, wzdłuż linii w 2014 roku, mój mąż został aresztowany za coś, czego nie ma nic o tym, wydajemy wszystko, co mamy dla Sprawa przynieść mój mąż się do tego stopnia, że ​​stał się bezdomnym. w dniu 20 września 2014 roku, mój mąż został skazany na 10 lat więzienia, i płakać przez wszystkie moje dni, a moje życie stało miens się w mojej rodzinie. Pewnego dnia stary przyjaciel mnie zadzwonić, aby przywitać mnie od ponad trzech lat, przez wezwanie zauważyła, że ​​nie jestem tą samą osobą jej użyć, aby nie, ona zapytać, co jest problemem, powiedziałem jej, moje życie stało się śmiechem na widok publiczny do ponad roku, mam jej wytłumaczyć, co mam jest przeżywa. powiedziała mi, aby nie martwić się, że ona ma kogoś, kto może pomóc, aby wydobyć męża za problem, powiedziała mi, że człowiek duchowy pomaga jej przyjaciel też przywrócić jej małżeństwo z powrotem, gdy ona i jej mąż hamulca się. mój brat i siostry, która była, jak i podróż do myśli mój przyjaciel mi wytłumaczyć lepiej, jak i jak widzę duchową człowieka. powiedziała mi wszystko, co musisz zrobić, aby zadzwonić do jej przyjaciółka wysłać szczegóły man do nas, natychmiast ją przesłać nam numer człowiek telefonu i jego adres e-mail, tego samego dnia, możemy skontaktować się z człowiekiem i wyjaśnić wszystko do niego przez jego adres e-mail, on odpowiedzi i powiedział mi, nie martw się, że wszystko będzie w porządku, ale powiedział mi, że tylko praca będzie kosztowało mnie trochę pieniędzy, aby kupić wszystkie wymagają rzeczy, które potrzebne do pracy, to było 19 grudnia 2015, i zapewnić wszystko powiedział mi, aby zapewnić dla niego, a on rozpocząć pracę i powiedział mi, co też należy zrobić, w dniu 5 stycznia 2016 roku, mój zadzwoń do mnie i powiedział mi, że mają przenieść go wraz z aktami sprawy, z którego jest on w innym miejscu Powiedziałem mu, żeby się martwić wszystko będzie dobrze, i zadzwonić do ojca i wyjaśnić mu, co mój mąż powiedział, że odpowiedź do mnie i powiedz mi, że mój mąż wróci do domu wkrótce. na 9. mężem zadzwonić jeszcze raz i powiedział, że jugd w nowym miejscu nie odmówić obsługi jego sprawy, a jugd powiedział, że nie poradzi sobie sprawę, że nie zostanie wypowiedziana przez ponad miesiąc temu, dlaczego oni wnieść sprawę do jego Biuro. to, w jaki sposób ustawić męża darmo nie wiedząc o tym, że są tak szczęśliwi, teraz razem, chcę, aby wszyscy mi pomóc dziękuję ten wspaniały drokojie połączenia ojca za to, co zrobiłeś dla mnie i mojej rodziny. jest to jedyna rzecz, którą można wykorzystać do bólu go z powrotem. proszę, jeśli potrzebujesz pomocy z, można również skontaktować się z nim w jego prywatnej poczty e-mail, drokojiehealinghome@gmail.com. dzięki.
Gość
2016-01-29 18:06:29
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca moze pomniejszyc wypłate miesieczna o wysokosc tzw.pomocy światecznej?
Gość
2016-02-19 12:22:42
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie-mam zajęcie komornicze.Czy 13-sta pensje w całości może zabrać komornik?Ni jest to zajęcie alimentacyjnego. I jeśli tak, to jakie są na to paragrafy.Z góry dziękuję.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-06 15:46:02
Może. Art 87 §5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-29 08:37:18
Odpowiedzi: 1
Witam.Mam pytanko.Czy jest to możliwe,ze wynagrodzenie miesięczne dokonane przelewem na konto może różnić się??Ponieważ na konto otrzymałam mniej niz mam na pasku wyplaty.Nie pobieralam żadnych zaliczek itp.Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-06 15:43:51
Kwota do wypłat z "paska" nie może się różnić od kwoty przelej na rachunek bankowy. Jeśli jest taka niezgodność pracodawca musi Ci to wyjaśnić. Na pasku muszą być uwzględnione wszystkie potrącenia. Może to pomyłka przy twrzenu przelewu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-13 16:35:41
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie. Pracuję w jednej z firm ochroniarskiej na umowę zlecenie bez okresu wypowiedzenia. Przez nieodpowiednie traktowanie inspektora postanowiłam odejść z pracy z dnia na dzień.Kiedy inspektor został poinformowany o tym,postraszył mnie,ze jeśli nie przyjdę na jeszcze jeden dyżur zabierze mi pieniądze. I właśnie chciałabym się dowiedzieć czy w/w inspektor może mi zabrać jakiekolwiek pieniądze? Dziękuję z góry za odpowiedz i pozdrawiam.
Gość
2016-03-29 12:32:23
Odpowiedzi: 0
witam. chciałam zapytać czy komornik może zająć 60% wynagrodzenia za prace. gdy pracownik miał umowe o prace na okres próbny wynoszący niepełny miesiąc?
Gość
2016-05-12 10:55:37
Odpowiedzi: 0
Witam Proszę o odpowiedź czy potrącenia typu spłata pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub funduszu socjalnego(remontówka)należy traktować jako potrącenie na rzecz pracodawcy czy wobec innych podmiotów.Ponieważ nie wiem cz w takim przypadku zostawiamy 80% wolnego od potrąceń najniższego wynagrodzenia czy 100%
Gość
2016-06-30 08:55:49
Odpowiedzi: 0
Czy w okresie ochrony przedemerytalnej można zaprzestać wypłaty dodatku specjalnego przyznanego za czynności wykonywane nadal
Gość
2016-07-18 14:11:22
Odpowiedzi: 1
Witam, Czy każdy pracownik ma prawo sam do odbioru swojego kwitka od wypłaty? Czy może je odbierać kierownik, jeśli pracownik sobie tego nie życzy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-06 16:31:54
Każdy pracownik ma prawo sam do odbioru swojego kwitka od wypłaty.
Dodaj odpowiedź
Kasia
2016-08-09 11:03:46
Odpowiedzi: 0
Jeżeli na pensji są dwa zajęcia jedno to alimenty a drugie to zajęcie komornicze, ile w takim wypadku komornik powinien zostawić wynagrodzenia.
Aneta
2016-09-26 14:55:41
Odpowiedzi: 0
Witam,chciałabym się dowiedzieć czy jak jestem na okresie próbnym(tak jest napisane na umowie)komornik może zająć mi pensje? Dziękuję
tomasz
2016-09-30 14:28:36
Odpowiedzi: 0
Mam stawkę 12,70 brutto co daje mi przy 176 godzinach pracy 2235złbrutto i do tego dostaje premie 30% co daje 2905 razem . Moje pytanie to czy ta premia nie powinna być dodawana do netto bo Itak cała premia idzie wtedy na podatki itp.
Gość
2016-10-02 23:52:24
Odpowiedzi: 0
Czy mimo decyzji komornika o fakcie wypłaty mi kwot z tytułu pracy w firmie, bank moze po raz drugi naliczac kwoty dla komornika, mimo, iż już wcześniej, zakład pracy stosownie wysłał "haracz komorniczy"?
Ania
2016-10-11 17:37:47
Odpowiedzi: 0
Pracuje na umowę zlecenie szef nie wypłacił mi wynagrodzenia za przepracowany miesiac.Dal mi rozliczenie od miesiąca maj bż.roku za braki w utargu na kasie na łączną kwotę 1690 zł niewyplacajac mi ani grosza czy miał do tego prawo bardzo proszę o odpowiedz.
Wioletta
2016-10-20 10:06:40
Odpowiedzi: 0
Czy do płacy minimalnej w m-cu październik należy doliczyć Nagrodę Dyrektora otrzymaną także w m-cu październik?/jest ona otrzymywana 1 raz w roku/
Anita
2016-10-20 12:12:54
Odpowiedzi: 0
Czy księgowa ma prawo zabrać mi całą kwotę nagrody dyrektora lub świadczenia socjalne jesli mam komornika ale nie z tytułu alimentacyjnego? Bardzo proszę o szybką odpowiedź ponieważ księgowa zabrała mi całość a wcześniej dostawałam połowę a drugą połowę dostawał komornik
Gość
2016-10-23 13:03:38
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca , który rok czasu źle naliczał pensje swoim pracownikom(były one za wysokie) może domagać się zwrotu różnicy jaka powstała przez źle prowadzoną ewidencje czasu pracy. Proszę o szybką odpowiedź
Gość
2016-11-20 00:35:21
Odpowiedzi: 0
Witam,czy pracodawca może wstrzymać wynagrodzenie za przepracowany okres pracybez podania przyczyny BOLESŁAW pozdrawiam
Monika
2016-11-29 03:58:42
Odpowiedzi: 0
Witam, czy miesiąc, za który naliczane jest wynagrodzenie to zawsze miesiąc kalendarzowy? Czy pracodawca może sam ustalić co oznacza w firmie "miesiąc"w zakresie wynagradzania. Czy np. miesiąc może trwać od 11-go maja do 10-go czerwca i za ten okres wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-go lipca? Pozdrawiam
Gość
2016-12-11 16:20:22
Odpowiedzi: 0
witam mam zadłużenie alimentacyjne w tym miesiącu dostałem wynagrodzenie pomniejszone o 60% a miesiąc wcześniej o 40%. moje pytanie brzmi tak czy pracodawca ma jakieś tzw "widełki" ile najmniej może przekazać komornikowi bo wiem ze najwiecej do 60%. Czy sa jakies widełi od do, bo nigdzie nie mogę znaleźć odp. dodam ze po odliczeniu opłat za mieszkanie zostało mi na życie 200zł... czekam na odp pozdrawiam
Gość
2016-12-12 09:24:52
Odpowiedzi: 0
CZY NOWO PRZYJĘTY DYREKTOR MA PRAWO ANULOWAĆ PODWYŻKI KTÓRE PRZYDZIELIŁ POPRZEDNI DYREKTOR
Gość
2016-12-13 20:18:17
Odpowiedzi: 0
czy dyrektor moze zabrać nagrodę roczną bez podania przyczyny?a dać kilku osobom ,którzy niczym innym się nie wyróżnili?
Renia
2017-01-07 19:07:42
Odpowiedzi: 0
czy umowa zlecenie może zachodzić datą o umowę o pracy przykład 31-12-2016 a 30-12-2016 a rozpoczęcie pracy na umowie 02-01-2017 coś jest nie tak i stawka 1840 brutto
Gość
2017-01-12 06:44:43
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry moje zapytanie jest takie mój mąż dostał telefon 26 grudnia z zagranicy ze ma się tam stawić do pracy a obowiązywała go umowa na czas okreslony tzn. Do konca roku. Szef u którego był jeszcze zatrudniony kazał mu pozdawac wszystkie dokumenty i też tak mąż zrobił.natomiast wczoraj gdy dzwoniłam odnośnie wypłaty to powiedział ze wypłata zostanie wstrzymana aż do przyjazdu męża z zagranicy bo niby mu szystkich dokumentów nie zdał.co ja mam w takim przypadku zrobic mamy 2 dzieci i pieniądze są nam potrzebne
Krzysztof
2017-02-04 11:50:42
Odpowiedzi: 0
Czy pracownik przed przystąpieniem do przcy powinien wiedzieć za ile pracuje i jaka jest podstawa prawna?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie