Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

Rozdział 1a - Wynagrodzenie za prace

Art. 78.

§1. Wynagrodzenie za prace powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

§2. W celu określenia wynagrodzenia za prace ustala się, w trybie przewidzianym w art. 771-773, wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za prace określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.

Art. 79.

(uchylony)

Art. 80.

Wynagrodzenie przysługuje za prace wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Art. 81.

§1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

§3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią prace, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę prace, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną prace.

§4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną prace, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.

Art. 82.

§1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.

Art. 83.

§1. Normy pracy, stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości, mogą być stosowane, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

§ 2. Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy. Normy pracy mogą być zmieniane w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień zapewniających wzrost wydajności pracy.

§3. Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności zawodowej.

§4. O zmianie normy pracy pracownicy powinni być zawiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy.

Większe okno
Gość
2016-03-27 13:28:59
Odpowiedzi: 0
Czy można domagać się odsetek za godziny nadliczbowe które nie zostały wypłacone w terminie wypłaty w danym miesiącu, lecz dopiero na następny miesiąc ?
czeslaw
2016-05-16 21:40:49
Odpowiedzi: 1
kiedy powinno zostac wypLacone wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia /praca stała/
Odpowiedzi (1):
Krzysztof
2016-10-03 12:34:31
Dzień, w którym wynagrodzenie powinno wpłynąć na konto jest określanie w umowie. Pracodawca jest zobowiązany do wskazania takiego terminu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-18 20:16:09
Odpowiedzi: 0
czy przy przedłużaniu umowy o pracę z okresu próbnego na umowę o prace na czas określony pracodawca ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie????
xxder
2016-12-04 23:47:42
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanko: chodzi o umowę zlecenie: za miesiąc styczeń obowiązywała umowa od 1 do 31 stycznia. w grafik zostałem wpisany tak że mniej więcej 23 skończyłem pracę, czyli że tak powiem na tydzień przed końcem umowy zostałem pozbawiony pracy. Czy można z tym coś zrobić ?
Gość
2016-12-15 16:31:12
Odpowiedzi: 0
Witam jak wygląda sytuacja pracownika który zwolnił się ze stanowiska pracy nie id stała wypracowanie premi a wypłata która miał dostać do 10 dnia miesiąca A dziś jest 15 nadal nie doszła na konto ponieważ nie została wysłana !!!
Gość
2017-01-06 19:48:30
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry!!! Moj przyjaciel pracuje w Polsce, ma kartę polaka. Pierwszy raz przyjechał pracować. Pracę znalazł przez agencję, zapłacił 100zł (potrzebują jeszcze 200zł), jak oni powiedzieli za dokumenty. Pracuje co miesiąc 250-300 godzin. Tydzień 06-18, tydzień 18-06. Płatność 10zł/godz. Wypłaty otrzymuje gotówką od agencję. On ma pytania: Powinien był płacić za jakieś dokumenty? Czy agencja powinna płacić za nadgodziny i pracę w nocy, weekendy i święta ( Polacy którzy pracują otrzymują wypłaty)? Powini płacić gotówką czyli na kartkę (rachunek )? Gdzie mógł bym odzyskać odpowiedzi na te pytania. Proszę o pomocy. Dziękuję!!! Wesołych świąt!!!
celina
2017-02-01 17:09:49
Odpowiedzi: 0
mam wypłatę ostatniego dnia każdego miesiąca kierowniczka twierdzi że ma prawo naliczać wypłatę przez 5 dni czy to jest zgodne z kodeksem pracy
Gość
2017-03-10 17:36:08
Odpowiedzi: 0
Witam,mam umowę o prace czy należy mi się 13 zl na godzine.Teraz mam 11.91 na godzine,pracuje na pelen etat?
Gość
2017-04-13 18:49:45
Odpowiedzi: 0
pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w terminie,co mam zrobić,czy mogę rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy ?
Gosc
2017-10-27 02:02:37
Odpowiedzi: 1
Witam. Mam pytanie jeżeli w trakcie pracy zrobiłem sobie studia i uzyskałem tytuł inżyniera to czy przysługuje mi podwyżka ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-27 11:02:10
Wszystko zależy od pracodawcy. Jeżeli pracodawca stwierdzi, że twoje studia o danym kierunku mogą mu się przydać przykładowo na innym stanowisku np: w biurze projektowym to napewno bd zarabiał wiecej.
Dodaj odpowiedź
Ireneusz
2017-12-15 12:50:05
Odpowiedzi: 0
witam mam pewien problem otóż jestem pełnoletnim uczniem 1zawodowej i pytanie brzmi tak czy należy mi się jakieś wynagrodzenie co miesiąc bo pracodawca się tłumaczy że robie za darmo i szkoła tak samo . dziękuje za pomoc
Urszula
2017-12-28 16:08:18
Odpowiedzi: 0
Czy jeśli pracownik nie wyraża zgody na zatrudnienie w przestoju to pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z odpowiednim okresem wypowiedzenia? I czy za okres wypowiedzenia należy się w takiej sytuacji 100% wynagrodzenia czy tylko 60%?
Gość
2018-01-01 10:37:10
Odpowiedzi: 0
Witam W kwietniu 2017 roku powróciłam do pracy na poprzednie stanowisko po urlopie macierzyńskim . Niestety pod koniec 2017 roku okazało się ,że pracodawca zaniża moja pensję oraz wszystkie premie . W jaki sposób mogę bronić się w tej kwestii . Kadrowa mówi ,że jest wszystko w porządku.Dodam ,że firma w której pracuję jest firma prywatną.
Gość
2018-01-24 17:51:21
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma obowiązek w formie papierowej lub inne dać potwierdzenie wypłaty.?
Janusz
2018-05-18 11:48:00
Odpowiedzi: 0
Czy od płacy zasadniczej podejmuje się wnagrodzenie za zwolnienie chorobowe obejmujące.dni wolne od pracy
Gość
2018-06-09 11:35:56
Odpowiedzi: 0
Na dzień dzisiejszy jaka jest najniższa krajowa
Gość
2018-07-25 14:40:20
Odpowiedzi: 0
mój pracodawca nigdy nie podaje mi wysokości wynagrodzenia przed pracą jak to na nim wymóc?
Gość
2019-04-10 15:10:51
Odpowiedzi: 0
czy do płacy minimalnej może być wliczony dodatek za staż pracy?
Gość
2020-03-20 07:33:48
Odpowiedzi: 0
Czy za dojazd z firmy na budowę należy się wynagrodzenie wszystkim pracownikom czy tylko kierowcy ?
Gość
2020-07-05 10:15:05
Odpowiedzi: 0
witam z powodu koronawirusa moj bar został zamknięty na 3 miesiące i jedna z moich pracowników poszła na urlop bezpłatny 3-miesięczny .pierwszy miesiąc sama chciała pójsc a na dwa następne wysłałam ją ale pracownica była cały czas w gotowości do podjęcia pracy -kiedy wróciła po 3 miesiącach rząda odemnie 80% wynagrodzenia za pobyt w domu ,wyjaśniam ,że jest to osoba przedemerytalna
Gość
2020-09-22 18:48:07
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca może zatrzymać pensję jeśli tak to na jak długo
Gość
2021-07-31 16:33:58
Odpowiedzi: 0
dlaczego w Polsce obco krajowiec ma większą stawkę godzinową większą od Polaka
Małgorzata Lipowska
2021-08-30 09:34:42
Odpowiedzi: 0
Mam komornika pracodawca łączy moje wynagrodzenie z różnymi dodatkami i wypłaca najniższe wynagrodzenie czy to jest zgodne z prawem
Gość
2021-09-13 16:40:01
Odpowiedzi: 0
Pracodawca spóźnia się z wynagrodzeniem. Nie zawarł w umowie o prace na czas określony do kiedy ma byc wypłacone wynagrodzenie za dany miesiąc. Ustnie poinformował mnie w momencie zawarcia umowy że wypłata będzie do 10- go następnego miesiąca. Dzis jest 13 - dzien a wyplaty nie ma na koncie. Pracodawca zmienil zdanie i powiedzial ze bedzie 15- go wypłacał. Czy to zgodne z prawem
Gość
2022-01-28 13:43:36
Odpowiedzi: 0
Jaka powinna być stawka godzinowa w umowie o pracę netto czy brutto ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie